×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Agresywnośc wód gruntowych i gruntów a konstrukcje stalowe

Konstrukcje podziemne to nie tylko elementy obciążone gruntem, ale również z nim współpracujące i ulegające reakcjom w nim przebiegającym. Zaliczamy do nich wszelkie elementy stalowe znajdujące się pod powierzchnią ziemi. Najczęściej mamy tutaj do czynienia z instalacjami sanitarnymi.

Zmiany temperatur, wilgotności, wpływy chemiczne i biologiczne to niebagatelny wpływ. Dlatego aby właściwie dobrać zabezpieczenia antykorozyjne należy uwzględnić:

  • Agresywność środowiska gruntowo – wodnego;
  • Czas użytkowania konstrukcji;
  • Zwiększenie odporności materiału dla ochrony materiałowo – strukturalnej;
  • Wpływ zastosowanych środków ochronnych na stateczność konstrukcji;
  • Czynniki ekonomiczne – optymalny finansowo wariant przy doborze skutecznej metody ochronnej.

Grunt, ze względu na swą złożoną strukturę (obecność substancji stałych, ciekłych – dyfuzji z atmosfery i wód opadowych; gazowych, oraz substancji chemicznych, soli mineralnych i biologicznych- między innymi mikroorganizmów, a także związków powstałych podczas rozkładu substancji organicznych), jak również kwasowość i przewodnictwo elektrolityczne, stanowi środowisko agresywne zarówno dla elementów żelbetowych jak i stalowych, przy czym dla tych drugich przede wszystkim pod względem korozyjności.

Od struktury gruntu, jego porowatości i przepuszczalności oraz tego, czy jest to grunt spoisty czy nie, zależy jego wpływ na podziemne elementy stalowe – między innymi podziemne sieci rurociągów. Dla przykładu w gruntach piaszczystych (zwanych lekkimi) ułatwiony jest dostęp tlenu i wilgoci, gdyż ich porowatość jest niewielka, co ułatwia ruch powietrza – wykazują one większą agresywność korozyjną. W przeciwieństwie do gruntów gliniastych (zwanych ciężkimi), które są w stanie przez dłuższy czas utrzymywać wilgoć, uniemożliwiając jej przemieszczanie się. Agresywność korozyjna gruntu może być spowodowana również przez zanieczyszczenia ziemi ściekami miejskimi, czy przemysłowymi, a także wskutek prowadzonych prac mających wpływ na sztuczne zmiany w naturalnej strukturze gruntu.

Charakterystyczne dla procesu korozji w ziemi jest to, że wskutek braku możliwości mieszania powstających produktów korozji, które osadzają się na powierzchni metalu, zaczynają one wykazywać właściwości ochronne. Dlatego w miarę upływu czasu w gruntach wilgotnych zauważyć można stopniowe spowolnienie procesu korozyjnego, w gruntach suchych lub słabo wilgotnych dochodzi natomiast do pasywacji metalu i zahamowaniu procesu korozyjnego.

Jeśli chodzi o korozję biologiczną, definiowaną jako „degradację materiałów wskutek oddziaływania organizmów żywych i/lub produktów ich aktywności metabolicznej”, zaobserwować można ją głównie w gruntach słabo napowietrzonych o odczynie obojętnym lub zbliżonym do obojętnego. Takie środowisko sprzyja namnażaniu się bakterii beztlenowych, redukujących siarczany (które wśród innych soli mineralnych, takich jak: chlorki, węglany, wodorowęglany, azotany i azotyny sodu, potasu, wapnia i magnezu, stanowią produkty rozkładu substancji organicznych, jako nieodzowny składnik gruntu) w siarczki, co z kolei powoduje intensywną korozję elementów stalowych w ziemi.

Agresywność korozyjną gruntu ocenia się na podstawie jego oporności właściwej (której jednostką jest Ω*cm) – im większa wartość tego współczynnika, tym mniejsza jest korozyjność gleby. Maleje ona wraz ze wzrostem wilgotności i stężenia substancji chemicznych.

Aby móc dokonać wstępnej klasyfikacji pod względem korozyjności gruntów i przeciwdziałać jej stosując odpowiednie zabezpieczenia (w postaci na przykład powłok malarskich), powstała tabela narażeń korozyjnych, którą odnaleźć można w normie PN-EN ISO 12944. Przy wyborze systemu ochronnego należy uwzględnić również specjalne narażenia korozyjne, takie jak: oddziaływania chemiczne, mechaniczne, temperaturowe czy mikro i makrobiologiczne.

Podsumowując temat korozji elementów stalowych, narażonych na niszczący wpływ gruntu i wody (w szczególności rurociągów stalowych), można wyodrębnić następujące czynniki:

  • Duża zawartość wilgoci;
  • Obecność soli mineralnych i bakterii;
  • Zasadowe środowisko, o pH<4,5;
  • Oporność właściwa < 1000 Ω*cm

i pod względem powyższych kategorii starać się znaleźć odpowiednią ochronę antykorozyjną.

Dla zapewnienia ochrony konstrukcji stalowych i wyboru odpowiedniej metody, należy również przeanalizować rodzaj stali, a nie tylko warunki, na jakich wpływ będzie narażona. Zaczynając od stali węglowych, zauważyć warto, że odporność na korozję zmniejsza się wraz ze wzrostem zawartości węgla w stali. W naturalnych warunkach środowiska zewnętrznego łatwo ulegają one korozji i dlatego należy stosować dla tego typu odpowiednie zabezpieczenia. Stale węglowe kiepsko znoszą również działanie kwasów organicznych i nieorganicznych, natomiast w stosunku do zasad wykazują dobrą odporność przeciwkorozyjną.

Wśród stali z dodatkami stopowymi wyróżnić można stale niskostopowe oraz wysokostopowe. Przy czym dla tych pierwszych dodatki wprowadzane są w celu zwiększenia wytrzymałości mechanicznej, a znaczenie w dziedzinie odporności korozyjnej odgrywa drugi rodzaj - w szczególności z podwyższoną zawartością chromu, niklu, manganu, molibdenu i tytan, które tworzą na powierzchni stali warstwę ochronną. Stale odporne na korozję wykazują również dobrą odporność na działanie chemiczne i atmosferyczne, a także na wodę morską.
autor: Eliza Banyś

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Roboty ziemne, Hydroizolacje
Podobne: Obudowa wykopów fundamentowych, Materiały hydroizolacyjne, Wykopy fundamentowe – czym, jak i kiedy wykonywać, Parametry gruntów budowlanych, Cechy fizyczne i chemiczne materiałów izolacyjnych
Słowa kluczowe: roboty, wykopy, usługi budowlane, izolacja fundamentów, izolacja, osuszanie budynków, korozja, rdza, ph gleby, rurociąg, stal w gruncie