×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Budowa garażu – pozwolenie czy zgłoszenie

naszmajster.plPlanując budowę domu najlepiej wybrać taki projekt, który w swojej ofercie będzie posiadał garaż wbudowany w bryłę budynku, tworząc z nim konstrukcyjną całość. Niezależnie od tego czy będzie to garaż jednostanowiskowy, czy dwustanowiskowy wszystkie formalności związane z robotami budowlanymi uzyskamy za jednym razem dla całości inwestycji. Dużym plusem jest tu również, iż garaż wbudowany w dom będzie chronił mieszkalne wnętrze, stanowiąc dodatkową barierę cieplną (np. osłonę przed wiatrem, jeśli garaż będzie od północy). Często jednak zdarza się, iż działki budowlane nie są dość szerokie by wybudować dom połączony z garażem, bądź po prostu ktoś woli mieć garaż wolno stojący. Wówczas należy się zastanowić jakie formalności należy spełnić, aby budowa była zgodna z prawem.


Prawo budowlane wymienia szereg obiektów, które wymagają jedynie zgłoszenia, m.in. są to:
  • wolno stojące, parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki
  • tymczasowe obiekty budowlane, nie połączone trwale z gruntem.
Większość ludzi definiuje garaż właśnie jako jeden z powyższych budynków, gdyż bardzo ułatwia to sprawy formalno-organizacyjne. Jednak w rzeczywistości tak nie jest. Mianowicie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury za budynek gospodarczy uważa się obiekt przeznaczony do niezawodnego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych, służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków i sprzętu do produkcji rolnej oraz płodów rolnych. Jako, że garaż zapewne ma nam posłużyć do parkowania samochodu, w związku z powyższym nie można go uznać za budynek gospodarczy. Jeśli chodzi o obiekty tymczasowe to również do tej kategorii nie możemy zaliczyć garażu. Wydawać by się mogło, że garaże blaszane, które najczęściej nie mają fundamentów, można zaliczyć do budynków tymczasowych, wymagających jedynie zgłoszenia. Należy jednak pamiętać, że w zgłoszeniu takiego „tymczasowego” obiektu obowiązkowo określamy termin przewidziany do jego rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce. Termin ten nie może przekroczyć 120 dni od chwili rozpoczęcia budowy. Mało prawdopodobne jest by ktoś chciał postawić garaż na okres 4 miesięcy.

Z powyższego wynika jasno, iż niezależnie od tego, czy wolno stojący garaż będzie blaszany, drewniany, czy murowany potrzebne jest pozwolenie na jego budowę. Każdy garaż również musi spełniać wymagania techniczne wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Z rozporządzenia tego wynika, że garaż służący do przechowywania i bieżącej, niezawodnej obsługi samochodów osobowych, stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, będący garażem zamkniętym (z pełną obudową zewnętrzną i zamykanymi otworami), bądź garażem otwartym (bez ścian zewnętrznych albo ze ścianami niepełnymi lub ażurowymi), powinien mieć:
  • wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2,20 m i do spodu przewodów oraz urządzeń instalacyjnych 2 m
  • bramę wjazdową lub wrota garażowe co najmniej o szerokości 2,30 m i wysokości 2 m
  • elektryczną instalację oświetleniową
  • zapewnioną wymianę powietrza (wentylację)
  • wpusty podłogowe z syfonem i osadnikami w garażu z instalacją wodociągową lub przeciwpożarową tryskaczową (w garażu podziemnym przed wjazdem do niego oraz w garażu nadziemnym o pojemności powyżej 25 samochodów)
  • instalację przeciwpożarową, wymaganą przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczoną przed zamarzaniem.
Zgodnie z definicją Prawa budowlanego za garaż uznaje się obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. W związku z powyższym przy budowie garażu obowiązują przepisy, dotyczące usytuowania budynku na działce od granicy z sąsiednią działką w odległości nie mniejszej niż 4 m (budynki zwrócone ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy), bądź 3 m (budynki zwrócone ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych). Z tym, że w drugim przypadku dopuszcza się odległość 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy niej, jeżeli wynika to z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub nie jest możliwe zachowanie odległości 3 m, ze względu na rozmiary działki. Ponadto w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się pewne odstępstwa od tych podstawowych norm, objęte dodatkowymi przepisami.

W celu wybudowania garażu zgodnie z prawem należy najpierw pobrać, a następnie złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w starostwie, bądź urzędzie gminy (w przypadku gdy starosta powierzył organowi gminy wykonywanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej). Do wniosku koniecznie należy dołączyć m.in. cztery egzemplarze projektu budowlanego, oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości, a także gdy będzie to konieczne – decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W przypadku budowy garażu najczęściej spotykanym naruszeniem prawa jest:
  • wyraźne odstępstwo od projektu w postaci usytuowania garażu od granicy działki w odległościach niezgodnych z projektem, a tym samym z przepisami prawa
  • budowa garażu bez pozwolenia, czyli popełnienie tzw. samowoli budowlanej.
Należy pamiętać, że w pierwszym przypadku legalizacja jest niemożliwa ze względu na brak zgodności z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Natomiast w drugim przypadku pomimo, iż samowolę możemy zalegalizować to jednak proces ten jest długotrwały i bardzo kosztowny, a poniesione koszty często są niewspółmierne z wielkością budynku (więcej o legalizacji w artykule: Jak zalegalizować samowolę budowlaną).


autor: mgr inż. Małgorzata Krach - Muroń

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Prawo i formalności
Podobne: Remont współwłasności, Kiedy potrzebujemy decyzję WZ, Warunki techniczne - bezpieczeństwo konstrukcji, Jak sprawdzić przed kupnem, czy na działce można wybudować dom, Dom z rynku wtórnego
Słowa kluczowe: