×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Cechy fizyczne i chemiczne materiałów izolacyjnych

Współczesne materiały budowlane o wysokiej jakości muszą spełniać wymagania różnej natury. Są to m.in. odpowiednia izolacyjność termiczna i akustyczna oraz ochrona przed wilgocią, właściwości materiałów z zakresu fizyki.

W przypadku izolacyjnych materiałów budowlanych niektóre parametry stosowane przy innych materiałach budowlanych nie maja większego znaczenia. Dotyczy to przede wszystkim cech wytrzymałościowych, czyli odporności tych materiałów na możliwie największe naprężenia prowadzące do zniszczenia materiału, gdyż materiały te nie są stosowane, jako materiały konstrukcyjne. Dlatego w przypadku materiałów izolacyjnych ważniejsze są takie cechy, jak: gęstość, przewodnictwo cieplne, kapilarność, absorpcja wody, absorpcja wody przez dyfuzję, klasa ogniowa, wytrzymałość na wysoką temperaturę.

Najważniejszym parametrem izolacji jest przewodność cieplna materiału, opisująca straty cieplne przegrody budowlanej w wyniku przewodzenia ciepła. Przewodzenie ciepła informuje o ilości ciepła, która jest przewodzona przez warstwę materiału o grubości 1 m i przekroju A = 1 m² w warunkach różnicy temperatur T = 1 K i w czasie t = 1 s i podaje się w W/mK.

Współczynnik przepuszczania pary wodnej w materiale jest informacją pozwalającą na ocenę strumienia wilgoci jaki jest przenoszony przez przegrodę budowlaną. Współczynnik przepuszczania pary wodnej podaje się w kg/mPas. Współczynnik ten odpowiada ilości wilgoci, w postaci pary wodnej, jaka dyfunduje przez warstwę materiału o grubości 1 m i przekroju A = 1 m⊃, przy różnicy ciśnień pary wodnej po obydwu stronach warstwy p=1 Pa i w czasie t=1 h.

W niektórych przypadkach parametr ten określa się przez podanie współczynnika oporu dyfuzyjnego, którym można wyrazić zdolność materiału do przepuszczania pary wodnej w porównaniu do przepuszczalności powietrza. Wielkość ta informuje ile razy opór dyfuzyjny materiału jest większy od oporu stawianego przez powietrze.

Istotny jest również wpływ wilgotności styropianu na jego przewodność cieplną. Do obliczeń projektowych wartości przewodności cieplnej przyjmuje się stosowanie materiału o wilgotności objętościowej w zakresie od 0,1 do 1 %, odpowiadającej typowym wilgotnościom poprawnie wbudowanego w przegrodę materiału.

Ponieważ materiał izolacyjny jest stosowany często jako izolacja ścian fundamentowych, które bywają poddane działaniu wód gruntowych ważna jest też odporność na działanie wody, dlatego do zastosowania w tych miejscach wybieramy, np. styropian, ale nie wełnę mineralną, nawet jeśli jest wykonana w wersji najbardziej gęstych i twardych płyt. Tym bardziej, że w przypadku styropianu po okresie około miesiąca, kiedy to wyrób osiąga poziom ustabilizowanej wilgotności, nie rośnie ona już dalej nawet przy bardzo długich okresach zanurzenia.

Materiały izolacyjne stosowane są w budownictwie nie tylko, jako izolacja termiczna, ale także, jako izolacja akustyczna, dlatego ważnym ich parametrem jest m.in. sztywność dynamiczna, która pozwala ocenić właściwości materiału związane z tłumieniem akustycznym dźwięków uderzeniowych. Sztywność dynamiczna podawana jest jako MN/m³ i odpowiada stosunkowi siły działającej prostopadle na jednostkową powierzchnię materiału do wynikowego odkształcenia sprężystego tego materiału pod obciążeniem. Sztywność dynamiczna warstwy izolacji akustycznej w przegrodzie zależy od właściwości użytego materiału i jego grubości.

Inne parametry to zapalność i rozprzestrzenianie ognia. Materiały izolacyjne powinny więc mieć podane temperaturę, przy której materiał zaczyna się palić i przy której zaczyna się on topić.

W niektórych przypadkach ważne jest też, czy w czasie palenia się zastosowanego materiału budowlanego, w tym wypadku izolacji, występuje emisja gazów trujących. W przypadku styropianu badania wykazały np. że toksyczność gazów emitowanych podczas spalania styropianu jest mniejsza aniżeli gazów emitowanych podczas spalania drewna.
autor: Adam Zyzman

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Termoizolacje, Hydroizolacje, Izolacje akustyczne, Materiały budowlane
Podobne: Dom pasywny, Ocieplanie budynku krok po kroku, Wnętrza z klinkierem, Wełna czy styropian, Bezspoinowe systemy ociepleń
Słowa kluczowe: wełna mineralna, termoizolacja, audyt energetyczny, termomodernizacja, ocieplenie poddasza, izolacja fundamentów, izolacja, osuszanie budynków, panele akustyczne, maty wygłuszające, akustyka, przewodnictwo cieplne, przewodność cieplna, izolacyjność, lambda, absorpcja, dyfuzja, termoizolacja, paraprzepuszczalność, straty cieplne