×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Czynniki decydujące o rozbiórkach i kryteria ich realizacji

Postęp cywilizacyjny, a w szczególności dynamika powstawania nowych obiektów i dróg, czy potrzeby społeczeństwa wymuszają zmiany w aspektach prawnych dotyczących wielu dziedzin naszego życia, a te z kolei powodują ustawiczne zmiany przepisów i norm prawnych odnośnie nowopowstających budowli, czy przebudowy już istniejących. Dostosowanie do standardów europejskich i obowiązujących tam przepisów bhp wymusza przebudowy i znaczące zmiany w konstrukcji. A zmiana infrastruktury i przebudowy częstokroć całych rejonów - likwidują to, co stoi na drodze postępowi. Również czas działa niekorzystnie na trwałość wielu przedsięwzięć – zalecana trwałość określona jest w normach przedmiotowych i zależy od rodzaju i przeznaczenia budynku. Po „terminie ważności” w większości przypadków zauważalne są już gołym okiem pierwsze oznaki niszczenia. A ekonomia nie lubi ubytków i blokad.

KRYTERIA PROWADZENIA ROZBIÓREK

Rozbierana konstrukcja musi przez cały czas prowadzenia prac „zachowywać się bezpiecznie”. Jej stateczność jest wymagana aż do momentu końcowego uwolnienia węzłów i likwidacji podpór. Dlatego ważne jest, aby już na etapie analizy obiektu ustalić ewentualne konsekwencje wynikające z prowadzenia tego typu prac. Należą do nich: określenie stref zagrożenia dla ludzi i dla obiektu chronionego – nie podlegającego rozbiórce, a znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie.

PRZEPISY BHP

Jest to bezspornie najważniejszy wymóg, decydujący o sposobie prowadzonych robót. Należy tutaj wziąć pod uwagę bezpieczeństwo osób znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie oraz przygotować plan bezpiecznej pracy. Ponieważ Projektant przygotowuje plan rozbiórki (a przynajmniej powinno to w taki sposób przebiegać), określa on na podstawie przeprowadzonych analiz stateczność konstrukcji jako całości, jak również poszczególnych jej elementów oraz wytrzymałość węzłów na tymczasowe usztywnienia do czasu docelowego usunięcia kolejnych partii.

Jeśli analizowany obiekt przeznaczony do rozbiórki znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie innych obiektów, dróg czy mediów, należy dodatkowo przewidzieć tzw. pole rażenia – na obszarze którego może dojść do upadku z wysokości elementów rozbieranych, czy zawalenia rozbieranego obiektu na sąsiedni, a przy zastosowaniu metody wybuchowej (rozbiórki) do rozrzutu odłamów czy negatywnego wpływu fali uderzeniowej na otoczenie. Bezpieczeństwo nie może być spychane na dalszy plan przez względy ekonomiczne – nawet jeśli wybrana metoda rozbiórki wydaje się droższa od tej bardziej ryzykownej.

Wybrana metoda rozbiórkowa wpływa również na stopień odczuwalnej uciążliwości prowadzonych robót na mieszkańców pobliskich lokali – dostęp do domu (zamknięcie dróg), czy poziom hałasu.
Reasumując: osoby prowadzące prace rozbiórkowe nie mogą wykonywać ich, gdy istnieje jakakolwiek przesłanka odnośnie możliwości powstania zagrożenia, a osoby postronne nie mogą być narażone na destrukcyjne skutki rozbiórki.

SPECYFIKA OBIEKTU

Sposób prowadzenia rozbiórki może być narzucony przez konstrukcję rozpatrywanego obiektu – w grę wchodzi tutaj technologia, w jakiej został wybudowany. Analizie statycznej podlegają elementy konstrukcyjne, które wpływają na scalenie i bezpieczną pracę ogółu. Dlatego ważne jest, jakie rodzaje połączeń poszczególnych elementów zostały zastosowane, czy mamy do czynienia z technologią murowaną, szkieletową czy prefabrykowaną. Wpływają one na możliwość wyburzania poszczególnych części, bez utraty stateczności całości oraz bezproblemowe dotarcie do wybranych elementów w trakcie rozbiórki.

W powyższym aspekcie klaruje się definicja trudnej rozbiórki – będzie to taka, która nastręczy trudności w zachowaniu bezpieczeństwa przy uwzględnieniu powyższych wymogów : łatwości dotarcia do poszczególnych części i ich eliminacji, bez naruszenia stateczności budynku. Dla dodatkowego utrudnienia można wyobrazić sobie sytuację, w której „trudna rozbiórka” prowadzona jest w sąsiedztwie budynku chronionego (zabytku). Przede wszystkim nie można dopuścić do ingerencji w jakikolwiek sposób w statykę takiego sąsiada. Kolejną kwestią jest zabezpieczenie elewacji obiektu chronionego – wrażliwej na kurz i ewentualne odłamki.

Wielkość obiektu narzuca pytanie: jakiej wielkości elementy mogą być odspajane / wydzielane, tak aby możliwy był ich transport przez człowieka (przy metodzie ręcznej), maszynę (metoda mechaniczna) oraz możliwość składowania na placu budowy, czy w bezpośrednim sąsiedztwie.

Aby wszystkie przedsięwzięcia mogły być zrealizowane na terenie przynależnym do rozbieranego budynku, należy rozpatrzyć, w jakiej odległości znajduje się on od traktów komunikacyjnych i miejsc skupisk ludzkich.

PRZED PLANOWANIEM ROZBIÓRKI…

Należy:

  • Zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia;
  • Opracować organizację pracy;
  • Dobrać właściwy sprzęt, ubiór robotników, czy wielkość i ciężar maszyn rozbiórkowych ( z uwzględnieniem warunków gruntowych);
  • Opracować sposób poruszani się po konstrukcji i dopasować do konstrukcji metody usuwania poszczególnych jej elementów;
  • Zaplanować sposób transportu bądź składowania na placu przy rozbieranym obiekcie materiałów zdemontowanych;
  • Poinformować sąsiadów o wszelkich uciążliwościach oraz o czasie planowanej rozbiórki;
  • Ustalić miejsce docelowego wywozu odpadów oraz tymczasowego ich składowania;
  • Przewidzieć wpływ na środowisko i zastosować odpowiednie środki zaradcze.

 
autor: Eliza Banyś

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Rozbiórka
Podobne: Rozbiórka starego budynku, Rozbiórka budynku, Materiały z rozbiórki
Słowa kluczowe: rozbiórki, rozbiórka, przepisy, bhp, wymagania