×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Diagnostyka zarysowań murów i ich naprawa

DIAGNOSTYKA

Przydatność obiektów budowlanych do użytkowania, to podstawowe wymaganie, jakie powinny spełniać wszystkie budynki. Ocena taka powinna powstać przy uwzględnieniu aktualnych norm i przepisów, które opisują nie tylko bezpieczeństwo użytkowników, ale również określają właściwości użytkowe mieszkań.

Diagnostykę można podzielić na:

  • Okresową – oceniającą skutki eksploatacji obiektu;
  • Doraźną – po stwierdzeniu nieprawidłowości;
  • Docelową – przeprowadzoną dla wprowadzenia zmian modernizacyjnych.

Diagnostykę okresową każdy zarządca bądź właściciel nieruchomości jest zobowiązany przeprowadzać zgodnie z zapisami prawa budowlanego. Natomiast diagnostykę doraźną i docelową przeprowadza się, gdy występują oddziaływania nieprzewidziane (nierównomierne osiadanie gruntu; rysy, przemieszczenia i spękania; zmiana sposobu użytkowania konstrukcji; rozbudowa lub nadbudowa obiektu; działania wyjątkowe w tym wpływy dynamiczne).

Diagnostykę zarysowań murów powinny przeprowadzać często zespoły specjalistów, ze względu na możliwą złożoność problemu. Rozpoznanie przyczyn i zastosowanie właściwych działań zaradczych ma wpływ na przyszłe bezpieczeństwo i estetykę konstrukcji. Po inwentaryzacji uszkodzeń wstępnie oceniany jest stan techniczny materiałów. Niekiedy potrzebna jest analiza statyczna konstrukcji – dla wyeliminowania zagrożenia zawaleniem i określenia trwałości obiektu.

Ocena stanu powierzchni i zarysowań ścian jest istotnym elementem oceny stanu technicznego budynku. Jeśli na powierzchni ściany występują wybrzuszenia i odspojenia tynku od ściany, jak również rysy, należy je odwzorować na rysunku z inwentaryzacji. Zaznacza się ich charakter oraz wielkość: przebieg oraz szerokość.

Bardzo ważną kwestią jest ustalenie, czy rysy przebiegają jedynie w warstwie tynku, czy również istnieją w murze. W związku z czym warstwę tynku należy skuć i dokładnie przeanalizować przebieg rys w murze: czy biegną przez całą jego szerokość, czy mają tendencję do wydłużania się i poszerzania rozwarcia. Jeśli chodzi o wydłużanie się rys – ich ewentualne zmiany obserwuje się zaznaczając na pierwotnych końcach rys bezpośrednio na murze ich granice (pomiar przeprowadza się z dokładnością do 1mm), natomiast zmianę szerokości rozwarcia rys mierzy się za pomocą pasków szklanych (mury zawilgocone) lub placków gipsowych (mury suche), stosowane są również tensometry czy czujniki – ten rodzaj zmian mierzony jest z dokładnością do 0,1mm.

Podczas obserwacji spękanego muru szczególną uwagę zwraca się na charakter rys: jeśli jest ich dużo i występują dość gęsto na tynku – do dalszych badań należy skuć cały tynk ze ściany, należy stwierdzić czy rysy powstały dość wcześnie (ich krawędzie są ostre i czyste), czy też widnieją już od dłuższego czasu (krawędzie są przytępione, a spękania zabrudzone).

W diagnostyce oceny konstrukcji murowych często zachodzi konieczność sprawdzenia jakości połączenia tynku z podłożem i określenia obszarów, w których ta przyczepność była nieskuteczna. Niekiedy jest to możliwe do zaobserwowania gołym okiem: na powierzchni tynku widać charakterystyczne wybrzuszenia. Do najprostszych metod mogących potwierdzić przypuszczenie odspojenia tynku od muru należy opukiwanie tynku twardym przedmiotem – w miejscach odspojenia tynku dźwięk jest „głuchy”. Metodą nieniszczącą jest stosowanie ultradźwięków i fal akustycznych odbitych, które ulegają znacznemu zniekształceniu w miejscach problematycznych. Metoda ta bardzo przydatna jest szczególnie wtedy, gdy mamy do czynienia z elementami zabytkowymi (freskami, malowidłami).

Diagnostyka zarysowań murów jest bardzo ważna, gdyż na podstawie przebiegu rys oraz czasu, w którym powstały można ustalić przyczyny wpływające na dany stan obiektu. Bardzo ważne jest stwierdzenie, czy proces zarysowania muru już się zakończył, czy nadal postępuje. Jeżeli istnieje ryzyko nastąpienia katastrofy budowlanej należy zakończyć w obiekcie jakiekolwiek dalsze prace.

WZMACNIANIE KONSTRUKCJI MUROWYCH

Dobierając materiał do naprawy muru należy wziąć pod uwagę jego podobieństwo pod względem cech mechanicznych i fizycznych do tego istniejącego. Przed przystąpieniem jednak do jakichkolwiek działań należy usunąć przyczynę zarysowań.

Najczęstszą metodą likwidacji zarysowań ścian murowych, stosowaną najskuteczniej w przypadkach, gdy zniszczenia powstały w wyniku trzęsienia ziemi lub gdy chcemy zabezpieczyć powierzchnię przy kominach spalinowych narażoną na działania wysokich temperatur, jest zastosowanie siatek zbrojenia powierzchniowego z obu stron ścinany połączonego z torkretowaniem (beton natryskowy). Dodatkowo dla rys w okolicach okien i drzwi można zastosować pręty zbrojeniowe ułożone w spoinach spornych muru.

Obiecującą alternatywą dla powyższego sposobu, ze względu na dużą wytrzymałość, są maty lub siatki z włókien polimerowych. Ich minusem jest słaba odporność na niszczący wpływ ognia. Mocuje się je do ściany za pomocą kleju epoksydowego lub specjalnie modyfikowanych zapraw cementowych.
Problematycznym miejscem pod względem bezpieczeństwa i zachowania nośności konstrukcji są filary murowe, których zarysowania powinny wzbudzić niepokój. Najczęściej wzmacnia się je przez zastosowanie obejm stalowych lub żelbetowych, tynku zbrojonego oraz strzemion poziomych.

Gdy celem naprawy muru jest odtworzenie pierwotnej nośności najlepiej jest to przeprowadzić bez zmiany układu rys już istniejących. Dlatego dobre efekty pod względem usunięcia przyczyn wytrzymałościowych pojawiania się rys jest zastosowanie dodatkowego zbrojenia w spoinach poziomych składającego się z prętów spiralnych.

Zniszczenie muru, a właściwie jego rozdrobnienie może być również obserwowane w strefach podporowych dźwigarów lub belek bezpośrednio opartych na murze. Te lokalne uszkodzenia mogą skutkować utratą stateczności konstrukcji stropu w przypadku niedostatecznej powierzchni przenoszenia obciążeń. Naprawy w tym przypadku polegają na stworzeniu dodatkowej „poduszki” podpierającej belki.

Dobór odpowiedniego sposobu naprawy zarysowanego muru zależy nie tylko od prawidłowego rozpoznania przyczyny, uwarunkowany jest również kosztami napraw i skutecznością zaproponowanej naprawy. Wybór jest szeroki, podobnie jak powody do renowacji. Można przemurować cała partię muru, zastosować miejscowe metody iniekcyjne, czy pojedyncze pręty zbrojeniowe. Opisane szczegółowo powyżej metody są dość kosztowne. Ich zastosowanie uwarunkowane jest też częstokroć możliwością wykonania danego rodzaju prac – często naprawy mogą się wiązać z wyłączeniem danego obiektu z użytku.

Poza przyczynami wymagającymi rozpoznania fachowca i wynajęcia ekipy specjalizującej się w skomplikowanych metodach naprawy murów zdarzają się sytuacje prozaiczne, z którymi sami damy sobie radę. Do nich należy na przykład okresowe sprawdzanie jakości murów oraz ewentualne bieżące naprawy powierzchniowe tynków. Wyrównanie ubytków zaprawą odpowiednio dobraną do istniejącego wykończenia i wykończenie zewnętrzne w postaci odświeżenia malowanej struktury są zadaniami prostymi, które każdy użytkownik może wykonać we własnym zakresie przy użyciu „domowych środków” i odrobiny chęci. Działania te nie tylko podniosą wartość wizualną obiektu, ale również mogą uchronić przed zniszczeniami na większą skalę spowodowanymi niedopatrzeniami i zaniedbaniem lokum.
autor: Eliza Banyś

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Tynkowanie / Prace elewacyjne
Podobne: Renowacja elewacji drewnianej, Usuwanie zagrzybienia z elewacji, Fototapeta, Jak położyć kamień na ścianie, Tynk czy siding
Słowa kluczowe: praca tynkarz, tynki, tynki zewnętrzne, zlecenia budowlane, malowanie, naprawa muru, pęknięcia, przyczyny pęknięć, wypełnienie ubytków, nośność, zarysowania, tynk zbrojony, obejmy