×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Dom pasywny

Wybierając projekt domu, zwraca się uwagę na wiele szczegółów. Podstawą jest oczywiście wygląd oraz funkcjonalność budynku. Jednak w obecnych czasach, gdy ceny energii i ogrzania domu stale rosną, coraz większą wagę przywiązuje się także do energooszczędności. Osoby zainteresowane tą tematyką sięgają po projekty domów pasywnych.

Budownictwo pasywne rozwija się przede wszystkim w krajach Zachodu, a w szczególności w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, a także w Skandynawii. Rządy tych państw, w swoich programach ochrony środowiska dążą do ograniczenia zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych i wspierają ten rodzaj budownictwa. Powstają nawet specjalne organizacje zajmujące się tą problematyką. Prowadzą różne badania teoretyczne, projektują, certyfikują projekty, materiały budowlane i firmy wykonawcze, a także upowszechniają wiedzę na ten temat.
Teoretyczne działania i promocja budownictwa pasywnego wspierana jest poprzez tworzenie systemów korzystnych kredytów i ulg dla budujących.

Domem pasywnym nazywamy taki budynek mieszkalny, który, przy zachowaniu komfortowego klimatu wnętrza bez aktywnego systemu ogrzewania i klimatyzacji, ogrzewa się i wychładza sam, czyli w sposób bierny. Z założenia, budynki te wykorzystują do ogrzewania paliwa odnawialne. Zapotrzebowanie na energię niezbędną do ogrzania takiego domu nie powinno przekraczać poziomu 15 kWh/(m²∙rok). Natomiast łączne zapotrzebowanie na energię pierwotną wykorzystywaną na ogrzanie pomieszczeń, przygotowanie ciepłej wody, a także działanie urządzeń domowego użytku nie może przekraczać 120 kWh/(m²∙rok). W założeniu pozostałą część potrzebnej energii powinno się pozyskać z odnawialnych źródeł.

Oznacza to, że w ciągu sezonu grzewczego, do ogrzania jednego metra kwadratowego mieszkania potrzeba 15 kWh, co jest równoważne ze spaleniem 1,5l oleju opałowego lub 1,7m3 gazu ziemnego, czy też 2,3kg węgla.

Łączne końcowe zapotrzebowanie na energię w domach pasywnych jest aż czterokrotnie mniejsze niż w obecnie realizowanych budynkach energooszczędnych i aż 8-10-krotnie niż w domach tradycyjnych, ale budowanych zgodnie z obowiązującymi normami.

Istotą tego rodzaju budynków jest maksymalizacja zysków energetycznych i ograniczenie strat ciepła. By dom spełniał te wymagania, musi wyróżniać się przede wszystkim bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi przegród zewnętrznych, a także zastosowaniem różnych rozwiązań, które mają na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. Innowacyjność budowania domów tą metodą polega na tym, że skupia się ono przede wszystkim na poprawie parametrów elementów i systemów, które istnieją w każdym budynku, nie wprowadza się natomiast dodatkowych rozwiązań.

By ograniczyć straty ciepła wydostającego się przez przegrody, dom pasywny musi posiadać szczelne, warstwowe ściany z izolacją, pozwalające na osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła U na poziomie 0,15 W/(m2K). Taki efekt można uzyskać poprzez zastosowanie różnych technologii, jednak zawsze wznosi się ścianę warstwową, posiadającą minimalną grubość warstwy izolacyjnej, takiej jak styropian, wełna mineralna, włókno celulozowe, na poziomie około 40cm. Odpowiedniej grubości warstwę materiału izolacyjnego stosuje się także by ocieplić stropodach i podłogi na gruncie. Natomiast konstrukcja zewnętrzna takiego domu musi być bardzo szczelna i nie może zawierać mostków termicznych.

Bardzo ważnym elementem każdego domu pasywnego, na który należy zwrócić uwagę są okna. To przez nie uchodzi najwięcej ciepła. By ograniczyć jego straty, w tego rodzaju budowlach instaluje się super szczelne, potrójnie szkolone okna, które wypełniane są gazem szlachetnym, zazwyczaj argonem. Mocuje się je w wielokomorowych ramach. Okna te muszą charakteryzować się łącznym współczynnikiem przenikania ciepła U o wartości poniżej 0,8 W/(m2K). Ważnym czynnikiem jest także ich wielkość i współczynnik przepuszczania promieniowania słonecznego. Normy wskazują, by zyski ciepła pochodzące od promieniowania słonecznego wpadającego przez okna znajdujące się na południowej ścianie, wynosiły do 40%.

Gdy zostanie już wykonana konstrukcja domu, sprawdza się szczelność budynku za pomocą specjalnych urządzeń, przeprowadzając tzw. Flower-Door-Test. Jego zadaniem jest wykazanie, czy szczelność przegród gwarantuje wymianą powietrza przez nie na poziomie nie przekraczającym 0,6 1/h przy różnicy ciśnień 50 Pa. Jeśli dom posiada taką szczelność, konieczne jest wprowadzenie systemu wentylacji mechanicznej. Powinna być ona nawiewno-wywiewna z rekuperacją oraz gruntowym wymiennikiem ciepła. Wymiennik ma za zadanie podgrzewanie w gruncie wlotowego powietrza wentylacyjnego zimą, co zmniejsza zużycie energii wykorzystanej na podniesienie jego temperatury do temperatury pokojowej, a także schładzanie go latem, co podnosi komfort użytkowania budynku. W zależności od rodzaju rekuperatora możliwe jest odzyskiwanie ciepła z doprowadzanego powietrza wentylacyjnego na poziomie 80%, a nawet więcej.

Domy pasywne, z powodu dużej redukcji zapotrzebowania na ciepło, nie wymagają montowania w nich tradycyjnych systemów grzewczych. Korzysta się jedynie z dogrzewania powietrza wentylacyjnego. By zbilansować zapotrzebowanie na ciepło wykorzystuje się także promienie słoneczne, odzysk ciepła z wentylacji, czyli rekuperacja, a także zyski cieplne, które pochodzą od wewnętrznych źródeł, takich jak urządzenia elektryczne, czy też mieszkańcy.

Do odpowiedniego zaprojektowania domu pasywnego, konieczne jest uzyskanie właściwego współczynnika kształtu A/V, który określa stosunek powierzchni przegród zewnętrznych stykających się z powietrzem i gruntem do kubatury ogrzewanych pomieszczeń. Im mniejszy jest ten współczynnik, tym lepiej. Takie wymagania wpływają na nadanie odpowiedniego kształtu architektonicznego domowi.

Zwykle pasywny dom jednorodzinny jest piętrowy, czyli posiada dwie kondygnacje, nie posiada piwnic, ma płaski pulpitowy dach lub dach o niewielkim nachyleniu połaci. Budynek ten jest na ogół zwarty, pozbawiony podcieni, załamań w planie. Dom taki nie posiada zazwyczaj rzeźbionych kształtów, skomplikowanych dachów, facjat, podcieni, kolumienek czy łuczków. Idealnym kształtem dla domu pasywnego jest kształt igloo, jednak wykonanie takiej konstrukcji byłoby zbyt kosztowne.

Ważnym elementem jest elewacja. W przypadku domu energooszczędnego musi być tak zaprojektowana, by zminimalizować straty ciepła oraz pozyskać je w stopniu maksymalnym z zewnątrz. Dlatego też południowa fasada bywa w jak największym stopniu przeszklona, natomiast północna, musi posiadać jak najmniej otworów okiennych. Układ funkcjonalny w tego rodzaju budynkach mieszkalnych powinien być planowany w myśl zasady, by grupować pomieszczenia mieszkalne od strony bardziej nasłonecznionej, a północną, chłodniejszą część budynku pozostawiać dla pomieszczeń gospodarczych, sanitarnych, technicznych, które stanowią przestrzeń buforową. W praktyce takie rozwiązania sprawiają, że architektura domów pasywnych jest bardzo specyficzna, a czasem nawet kontrowersyjna, zwłaszcza w tych rejonach, gdzie spotykamy się z charakterystycznymi budynkami. Na projekt takiego domu w większym stopniu niż lokalne wzory i tradycja wpływ mają prawa fizyki i chemii, a także współczesna wiedza dotycząca energooszczędnego sposobu budowania.

Domy pasywne powstają przede wszystkim na Zachodzie. Dzięki aktywności instytutów i stowarzyszeń zajmujących się budownictwem tego rodzaju, a także pomocy finansowej państwa, nastąpił znaczny postęp w tej dziedzinie. Budowa takiego domu jest około 15-20% droższa od budowy domu spełniającego obowiązujące standardy i normy. Niestety w Polsce zainteresowanie tą problematyką jest jak na razie znikome. Na terenie naszego kraju można znaleźć zaledwie kilka domów tego rodzaju. Małe zainteresowanie wynika przede wszystkim z braku systemu zachęt do stosowania tego rodzaju rozwiązań. Budowa domu pasywnego w Polsce jest jeszcze dużo droższa od budowy prowadzonej w tradycyjny sposób, a wydatki poniesione na tę inwestycje nie zwracają się tak szybko. Jednak ze względów ekologicznych, stawianie takich domów jest jak najbardziej wskazana.

W technologii pasywnej powstają nie tylko domy jednorodzinne, ale także budynki użyteczności publicznej. W 2011 roku na terenie naszego kraju oddano do użytku pierwszą halę sportową wybudowaną w tej technologii.

By choć w jakimś stopniu postawić dom energooszczędny, nie wystarczy tylko nieustannie pogrubiać warstwę izolacyjną, ale także właściwie go zaprojektować, zarówno pod względem funkcji, jak i architektury budynku, a także jego zorientowania na słońce.
autor: Joanna Zając

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Termoizolacje, Centralnego ogrzewania
Podobne: Wymagania cieplne stawiane ścianom, Warunki techniczne - oszczędnośc energii i izolacyjnośc cieplna, Kaloryfery kontra ogrzewanie podłogowe, Kocioł kondensacyjny, Jaki materiał jest najlepszy do izolacji dachu?
Słowa kluczowe: wełna mineralna, termoizolacja, audyt energetyczny, termomodernizacja, ocieplenie poddasza, centralne ogrzewanie, piece co, ogrzewanie podłogowe, kotły co,