×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Elementy instalacji odwodnieniowej

Drenaż to sieć instalacji ułożona na zewnątrz lub wewnątrz budynku, celem zbierania wody gromadzącej się w otoczeniu jego posadowienia (drenaż zewnętrzny i wewnętrzny) i wody z opadów atmosferycznych zalegającej na powierzchni terenu (odwodnienie liniowe) oraz odprowadzenia ich na bezpieczną dla obiektu odległość. Dobry drenaż powinien dostosować prędkość odprowadzania wód do ich spodziewanej średniej ilości oraz zapewniać ich płynne odbieranie. Ważny jest zatem odpowiedni dobór średnic rur oraz pojemności odbiorników. Podstawowymi elementami instalacji drenażowej są: rury drenarskie, studzienki drenażowe, obsypka filtracyjna, materiał drenujący, warstwa filtracyjna, studzienka zbiorcza i odbiornik wody drenażowej, a instalacji odwodnienia liniowego: korytka z rusztami, studzienka zbiorcza i odbiornik wody.

Instalacja drenażu

Instalację odwodnieniową drenażu posadowienia budynku tworzą:

Rury drenarskie (sączki) – w zwojach lub sztangach, karbowane, giętkie, z tworzyw sztucznych (najpopularniejsze, lekkie, odporne na uszkodzenia; z PVC lub PE) albo z ceramiki (np. kamionkowe), perforowane (z otworami ok. 10 mm2; im węższe i dłuższe otwory, tym drenaż mniej narażony na zamulenie) na całym obwodzie, dzięki czemu do środka spływa woda, układane ze spadkiem min. 0,5% (najlepiej 2-3% – zapewniającym samooczyszczanie rur) umożliwiającym jej spływ poza obręb budynku. Średnicę rur drenarskich dobiera zależnie od rodzaju gruntu i przewidywanej ilości wody do odprowadzania. Zazwyczaj wystarczają rury średnicy 10 centymetrów.
Do drenażu są stosowane również rury owinięte filtrem lub otuliną z tworzyw sztucznych (w gruntach drobno- i gruboziarnistych; piaskowych, żwirowych) lub włókien kokosowych (w gruntach gliniastych), które zabezpieczają perforację przed zatykaniem przez cząstki gruntu.

Studzienki drenażowe (rewizyjne, kontrolne, narożne) – gotowe (plastikowe o średnicy około 30 cm lub prefabrykowane z kręgów betonowych o średnicy 80-120 cm) lub wykonane na budowie (z rur kanalizacyjnych) o wysokości 1-2 m elementy drenażu, w których części dennej znajdują się osadniki zabezpieczające instalację przed zamulaniem, przykryte zdejmowanymi pokrywami; umieszczane we wszystkich punktach załamań rur drenarskich, gdzie zmieniają kierunek (na każdym rogu budynku), dzięki którym w czasie eksploatacji będzie możliwe przepłukiwanie rur wodą celem usunięcia nagromadzonego w nich szlamu i piasku.

Studzienka zbiorcza (główna) – jest umieszczana na końcu - w najniższym punkcie - systemu odwodnienia i połączona z nim rurą kanalizacyjną. Typowa studzienka zbiorcza ma średnicę 31,5 cm i jest wyposażona w rurę kanalizacyjną (nie drenarską!) o średnicy 11 cm. Odprowadza ona zebraną wodę z rejonu budynku poza obszar działki.
Po przeciwnej stronie studzienki zbiorczej, w zależności od kierunku spływu wód gruntowych, znajduje się najwyższy punkt instalacji drenażowej, od którego rozpoczyna się zbieranie wody. Jest to pierwszy róg budynku, na który napotyka płynąca woda.

Zawór zwrotny – montowany przy ujściu instalacji odwodnienia do kanalizacji lub rowu, zabezpieczający drenaż przed cofaniem się wody.

Obsypka filtracyjna (drenarska) – warstwa kruszywa (żwir rzeczny, żwir do betonu, otoczaki, keramzyt o różnej granulacji – optymalna 16-32 mm) otaczająca sączki, której rodzaj decyduje o skuteczności, drożności i trwałości odwodnienia; zatrzymuje drobne cząstki gruntu niesione przez wodę; jej grubość powinna wynosić: min. 15 cm pod rurą drenażową i z jej boku oraz min. 30-50 cm nad sączkiem.

Tkanina filtracyjna (geowłóknina) - materiał drenujący oddzielający obsypkę filtracyjną od gruntu w wykopie, ze sztucznego włókna, przepuszczający wodę i zatrzymujący równocześnie drobne cząstki.

Warstwa filtracyjna (drenażowa) – układana wzdłuż ścian fundamentów uskuteczniająca drenaż, odprowadzająca wodę dopływającą w kierunku ściany do obsypki filtracyjnej i rur drenarskich; wykonana ze żwiru lub specjalnych płyt drenujących układanych wzdłuż fundamentów przed wykonaniem obsypki filtracyjnej.

Galanteria - kształtki i złączki (mufy, dołączniki, trójniki)

Instalacja drenażu liniowego

Korytka – z betonu z dodatkami żywicy i ziarnistego kwarcu (polimerbeton dla domów jednorodzinnych) lub z domieszkami polimerów z PVC lub PP (beton włóknisty), lekkie i odporne na niską temperaturę, o dnie płaskim (dla dziełek o lekko nachylonej powierzchni zapewniającej grawitacyjny spływ wody lub dla krótkich – max 10 m – odcinków instalacji oraz dla ciągów długich układanych kaskadowo, na których trudno jest utrzymać równomierny spadek) lub ze spadkiem. Specjaliści melioracyjni polecają układanie mieszanych ciągów odwadniających; pierwszy odcinek 10 m z korytek ze spadkiem (dzięki czemu woda nabiera prędkości, z którą dalej płynie już sama), a pozostałą część instalacji z korytek bez spadku.

Korytka (o wysokości od 5-15 cm i szerokości 10-30 cm oraz długości 50 i 100 cm, a nawet 3 m) są wkopywane w grunt (w wykopie wykonuje się betonowy fundament o wysokości 10-15 cm, na którym układa się korytka i zalewa je po bokach warstwą betonu) tak, aby przykrywający je ruszt znajdował się 3-5 mm poniżej powierzchni terenu, a także aby był zachowany spadek dna odwodnienia zapewniający spływ wody i samooczyszczanie się korytek (min. wymagany spadek 0,5%). Korytka łączy się ze sobą w długie ciągi biegnące wzdłuż odwadnianych miejsc działki.

Klasa i cena korytek zależy od obciążeń na jakie będą poddawane ciągi odwadniające; są produkowane w sześciu różnych klasach określających ich wytrzymałość na obciążenia. Najpopularniejszymi i najtańszymi są korytka klasy A15 (przeznaczone do ruchu pieszego i rowerowego), wytrzymujące obciążenie do 15 kN (1500 kG), montowane najczęściej w większości miejsc na działce, w tym również na wjeździe do garażu. Korytka o wyższej klasie obciążeń (np. B125 do 12,5 t) wystarczy układać w miejscach, po których będzie przejeżdżał sprzęt ciężki (np. samochody dostawcze lub wozy asenizacyjne) – główny wjazd na działkę, okolice szamba.

Ruszty – przykrycie korytek (widoczne na powierzchni) z żeliwa, stali nierdzewnej lub ocynkowanej, mosiądzu, PVC lub polimerbetonu, przymocowywane do korytek za pomocą śrub lub zatrzasek (wygodniejsze), których zadaniem jest zatrzymywanie większych zanieczyszczeń (liście, gałęzie, śmieci) blokujących przepływ wody.

Studzienka zbiorcza – prefabrykowana lub z kręgów betonowych, umieszczana w najniższym punkcie ciągu odwadniającego (na jego końcu), połączona z odbiornikiem wody opadowej, pełniąca funkcję osadnika zanieczyszczeń i piasku.
Akcesoria - wpusty podwórzowe (np. przy kranach ogrodowych) i rynnowe (rozwiązują problem deszczu zalewającego okolice rynny), wycieraczki (zbierają wodę spod wejścia do domu).

Odbiorniki wody drenażowej

Każda instalacja drenażowa musi odprowadzać gromadzoną wodę na bezpieczną dla budynku odległość. Zgodnie z przepisami wodę opadową i gruntową powinno się zagospodarować na terenie własnej działki. Gdy dom posadowiony jest na gruncie nie przepuszczającym wody, a pod nim głębiej jest warstwa gruntu przepuszczalnego, to stosuje się studnie chłonne. Na gruntach zdolnych do przyjmowania wody (np. piaskach) można stosować metodę rozkroplenia, która polega na rozprowadzeniu wody siecią specjalnych rur na odległość 20-30 metrów od krawędzi budynku. Wody można także magazynować w zbiornikach retencyjnych i rozprowadzać na powierzchni działki wykorzystując np. do podlewania ogrodu czy mycia chodników. Istnieje również możliwość odprowadzenia wód z instalacji drenażowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, rowu melioracyjnego albo do rzeki, po wcześniejszym uzyskaniu stosowanych zezwoleń od właściwych terenowo urzędów.

Podstawą dobrego drenażu jest jego zaprojektowanie przez uprawnionego projektanta. Nie mniej ważna jest również faza wykonania. Prace związane z montażem instalacji drenażowych mają charakter specjalistyczny i dlatego powinny być prowadzone pod nadzorem fachowców. Zachowanie obydwu warunków pozwoli uzyskać gwarancję niezawodnego działania instalacji.
autor: Elżbieta Teleśnicka

Wasze komentarze ...

  • Weter Samemu zająłem się odwadnianiem działki i od dwóch lat nie mam w związku z tym problemów. Zamontowałem studzienki od http://studniewodomierza.pl/studzienki-drenazowe#s i póki co projektant nie był niezbędny. - 3 sie 2016

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Inne
Podobne: Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne, Kolektory słoneczne, Kiedy montaż kolektorów słonecznych jest opłacalny, Istalacja solarna - czy to się opłaca?, Czy warto i jak zainstalować piorunochron?
Słowa kluczowe: drenaż, instalacja drenażowa, rury, korytka, studzienki, tkanina filtracyjna, obsypka filtracyjna, drenaż liniowy, instalacja drenażu