×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Fundamenty na nietypowych terenach

Fundament stanowi podstawę każdego obiektu budowlanego. W związku z tym powinien być starannie wykonany i odznaczać się wysoką wytrzymałością przez wiele długich lat. Bowiem musi on podźwignąć ciężar całego budynku – wszystkich elementów konstrukcyjnych, ścian, zadaszenia, itp.

Fundamenty, ze względu na sposób ich posadowienia na gruncie, można podzielić na:

 1. pośrednie – wówczas obciążenie budynku przenoszone jest do warstw głębszych, za pomocą wprowadzonych elementów konstrukcyjnych, typu pale, studnie, czy ściany szczelinowe; grupa ta stanowi fundamenty podparte, które sięgają nośnej warstwy gruntu oraz fundamenty zawieszone w słabym gruncie – utrzymują się dzięki bocznemu tarciu gruntu o ścianki fundamentu; rozwiązania te rzadko spotykane są w domkach jednorodzinnych, raczej znajdują zastosowanie przy budowie większych obiektów oraz obiektów infrastruktury drogowej (np. przyczółki mostowe, estakady, filary, itp.)
 2. bezpośrednie – obciążenie przekazywane jest przez dolną powierzchnię (zwaną podstawą fundamentu) na podłoże gruntowe; najczęściej występują w postaci stóp, ław lub płyt fundamentowych; fundamenty te posadowione są bezpośrednio na gruncie nośnym, bądź na cieniutkiej warstwie chudego betonu, piasku, żwiru, czy pospółki (zastosowanych w celu wzmocnienia gruntu).

Dobór odpowiedniego rodzaju fundamentu powinien przede wszystkim zależeć od:

 • warunków wodno-gruntowych panujących na danej działce;
 • konstrukcji, m.in. ciężaru obiektu;
 • sposobu prowadzenia robót budowlanych.

Kolejnym elementem dzielącym fundamenty na dwa rodzaje jest głębokość ich posadowienia w gruncie. Jeżeli posadowienie nie będzie przekraczało 3 – 4 m głębokości, to wówczas fundament określamy jako płytki. Natomiast fundament głęboki będzie sięgał niższych warstw gruntu. Na głębokość posadowienia fundamentu mają wpływ następujące czynniki:

 • rodzaj oraz głębokość gruntu;
 • poziom wód gruntowych;
 • rodzaj i konstrukcja budowli;
 • głębokość przemarzania gruntu;
 • głębokość posadowienia budynków sąsiadujących;
 • dopuszczalna wartość (dla konkretnego obiektu) osiadania gruntu pod jego ciężarem;
 • sposób oraz rodzaj prowadzenia prac budowlanych.

Często gotowe projekty domów zawierają fundamenty obliczone dla optymalnych warunków gruntowo-wodnych, przyjmując, że rodzaj gruntu to piasek lub żwir, a poziom wód gruntowych znajduje się poniżej 1 m pod poziomem fundamentu. W rzeczywistości jednak warunki panujące na zakupionej przez inwestora działce mogą być zupełnie inne. Wówczas podczas adaptacji projektu przez projektanta, fundamenty domu zostają przystosowane do warunków danej nieruchomości. Poza tym na zmianę pierwotnie zaprojektowanego fundamentu mogą mieć również wpływ indywidualne pomysły inwestora, który zażąda naniesienia zmian w projekcie, np. dotyczących konstrukcji dachu, rozpiętości stropu, podniesienia ścianki kolankowej, czy adaptacji poddasza na cele użytkowe. Wszystko to znacznie wpłynie na rozkład obciążenia budynku.

Analizując warunki gruntowe przed rozpoczęciem budowy zdarza się, iż można natrafić na teren niestandardowy, na którym nie sprawdzi się zastosowanie najpopularniejszych rozwiązań fundamentowych. Są to m.in. tereny szkód górniczych, tereny o gruntach słabych i niejednorodnych, nieruchomości znajdujące się na stoku, itp. Wówczas konieczne jest zastosowanie mniej popularnych rozwiązań.

Ławy schodkowe:

 • jest to rodzaj ław fundamentowych
 • stosuje się głównie w domach częściowo podpiwniczonych lub w obiektach budowanych na działkach pochyłych
 • prawidłowo zaprojektowane i wykonane ławy schodkowe muszą spełniać dwa podstawowe warunki:
  1. wysokość pojedynczego uskoku nie może być większa niż podwójna wysokość ławy fundamentowej
  2. kąt nachylenia poszczególnych schodków nie może być większy niż kąt nachylenia terenu
 • w przypadku domów częściowo podpiwniczonych – fundamenty te łączą ławy za pomocą schodków (uskokowo), znajdujące się pod niepodpiwniczoną częścią domu z fundamentami piwnicy
 • w przypadku działek znajdujących się na stoku – wskazane jest zastosowanie ław schodkowych, ponieważ po pierwsze zabezpieczą one dom przed nierównomiernym osiadaniem ścian na pochylonym podłożu, a po drugie pozwolą na praktyczne wykorzystanie przestrzeni powstałej na skutek różnicy poziomów pod powierzchnią parteru; nawet przy niewielkim kącie nachylenia działki, różnica poziomów między przeciwległymi ścianami może być znaczna (przede wszystkim wtedy, gdy budynek jest stosunkowo szeroki)
 • wykonanie ław schodkowych zwiększa koszta inwestycji, gdyż pojawia się konieczność wykonania schodków terenowych, a także drenażu opaskowego dla całego budynku (niezależnie od rodzaju gruntu, na którym stoi)
 • ława taka wymaga zbrojenia podłużnego; zbrojenie winno składać się z czterech prętów o średnicy 12 – 20 mm (po dwa pręty na dole i górze), połączonych przy pomocy strzemion o średnicy 6 mm
 • ławy schodkowe wykonuje się odcinkami o długości 1,5 m wzwyż, a ich pochylenie nie może być zbyt strome; dobrze, aby linia prosta stykająca się z dolnymi krawędziami ław tworzyła z poziomem kąt mniejszy niż 30°

Płyta fundamentowa:

 • stanowi dobre rozwiązanie w przypadku gruntów niejednorodnych, słabonośnych, przy wysokim poziomie wód gruntowych, a także na terenach szkód górniczych i terenach sejsmicznych
 • płyta fundamentowa wykonana z żelbetonu równomiernie rozkłada nacisk budynku na podłoże, dzięki czemu osiadanie całego budynku przebiega jednakowo
 • tradycyjną płytę można połączyć również z systemem grzewczym, dzięki czemu oprócz zapewnienia równomiernego rozkładu obciążenia, mamy zapewnione ogrzewanie całego budynku
 • wykonanie płyty prawie nie wymaga prowadzenia prac ziemnych, jedynie trzeba zdjąć wierzchnią warstwę humusu i w jego miejsce rozłożyć dobrze zagęszczony piasek, żwir lub pospółkę (warstwy te będą stanowiły ochronę przed kapilarnym podciąganiem wody z gruntu); na tak przygotowanym podłożu układa się styropian o grubości 15 – 20 cm, bądź polistyren ekstrudowany, który posiada większą odporność na ściskanie; na styropianie kładzie się płytę fundamentową, a w przypadku grzewczej płyty – pod fundamentem rozkłada się jeszcze rury grzewcze wraz z agregatem; płyta powinna być zbrojona zarówno od dołu jak i od góry – zazwyczaj w tym celu wykorzystuje się siatkę o oczkach 15 x 15 mm; dodatkowo fragmenty pod ścianą dozbraja się prętami o średnicy 8 – 12 mm
 • zaletą wykonania tego rodzaju fundamentu jest bardzo krótki czas realizacji (5 – 7 dni), a co się z tym wiąże mniejsze koszta inwestycyjne
 • powierzchnia płyty stanowi jeden element o wysokim stopniu równości, który gotowy jest, aby bezpośrednio na nim położyć warstwę wykończeniową – płytki, parkiet lub wykładzinę
 • zwiększona izolacja cieplna – zapewniona przez grubą warstwę styropianu, która otacza płytę z każdej strony; brak powstawania mostków cieplnych

Ruszt fundamentowy:

 • stosuje się głównie w obiektach o konstrukcji słupowej posadowionych na podłożu o niewielkiej nośności
 • stanowi układ krzyżujących się i wzajemnie połączonych ze sobą żelbetowych ław fundamentowych
 • zastosowanie rusztu ma na celu zwiększenie sztywności fundamentu oraz zapewnienie równomiernego osiadania budynku
 • obciążenie rusztu stanowią siły przenoszone przez słupy, a także momenty zginające powstałe na skutek monolitycznego powiązania słupów z fundamentem; poza tym skrajne belki doznają skręcenia
 • dawniej ruszty wykonywane były z drewna i stali, jednak nie odznaczały się zbyt dużą trwałością; ruszty drewniane położone w pobliżu wód gruntowych gniły i się rozpadały, zaś stalowe – korodowały

Skrzynie fundamentowe:

 • najczęściej stosuje się przy działaniu dużych obciążeń (powyżej 0,4 MPa) pod budynkami wysokościowymi, bądź na terenach szkód górniczych, gdzie wymagane jest, aby fundament był w pełni sztywny
 • budową przypominają monolityczną skrzynię złożoną z żelbetowych podłużnych i poprzecznych ścian, zwieńczonych zarówno u góry, jak i u dołu żelbetowymi płytami

Fundament stanowi najniżej położoną część budynku, która styka się bezpośrednio z gruntem. Przez co do najważniejszych jego zadań będzie należało przejęcie obciążenia wywieranego przez obiekt i przekazanie go w „bezpieczny sposób” na podłoże. Dlatego bardzo istotne jest, aby każdorazowo dopasowywać fundament do warunków gruntowych panujących na konkretnej działce, aby mógł on chronić budynek przed skutkami nierównomiernego osiadania. Od prawidłowego doboru fundamentu będzie zależała jego sztywność, wytrzymałość i trwałość, a co za tym idzie również stabilizacja domu i bezpieczeństwo jego mieszkańców.
autor: Małgorzata Krach - Muroń

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Fundamenty
Podobne: Osiadanie budynku, Ogrzewana płyta fundamentowa, Izolacja fundamentów, Pustaki zasypowe, Parametry gruntów budowlanych
Słowa kluczowe: firma budowlana, remontowe, fundamenty, bloczki fundamentowe, płyta, ława, ławy, fundamenty pośrednie, fundamenty bezpośrednie, ławy schodkowe, płyta fundamentowa, ruszt fundamentowy, skrznie fundamentowe, wybór fundamentu, rodzaje fundamentów