×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Grunt to wiedzieć na czym budować

naszmajster.plWiększość występujących w naszym kraju gruntów charakteryzuje się generalnie jako „mogące współdziałać z obiektem budowlanym”, czyli zdatne pod bezpieczne posadowienie budynku. Jednak wiedza o rodzaju podłoża, na którym stanie nasz dom, jest kluczowa dla sposobu przeprowadzenia, powodzenia i trwałości inwestycji.
Zatem, pomimo braku jednoznacznych przepisów zobowiązujących do przeprowadzenia badania geotechnicznego przed rozpoczęciem budowy, warto takie badanie wykonać. Najlepiej zrobić to jeszcze przed zakupem działki i wyborem projektu.

Szczegółową klasyfikację podłoży do celów budowlanych, wraz z opisami i symboliką, zawiera powszechnie dostępna Polska Norma PN-86/B-02480.
Podstawowy podział gruntów opiera się na genezie ich powstawania. Wyróżnia się dwa rodzaje: podłoża naturalne i antropogeniczne.

Grunty rodzime
Podłoża naturalne (tzw. rodzime) powstały w wyniku zachodzących na terenie naszego kraju procesów geologicznych. Są to skały, grunty mineralne oraz organiczne.
Podłoża skaliste dzielą się na lite (granity, porfiry, dioryty) oraz pokładowe (wapienie, piaskowce, łupki).
Najlepsze do posadowienia fundamentów są skały lite. Podłoże to jest bardzo wytrzymałe, zatem cechujące się bardzo dużą nośnością.
Najczęściej jednak mamy do czynienia z gruntami rodzimymi mineralnymi, które ze względu na właściwości podzielono na tzw. niespoiste oraz spoiste.
Grunty niespoiste to: żwiry, pospółki, piaski różnoziarniste oraz pylaste, które – różnicując się jakościowo w obrębie grupy – generalnie uważane są za dobrze współdziałające z posadowionymi na nich obiektami. Czym większa grubość tworzących je ziaren, tym ich zdatność (nośność) do celów budowlanych jest większa. Im mniej jest przestrzeni pomiędzy poszczególnymi ziarnami, czyli im wyższy jest stopień zagęszczenia, tym mniejsza jest zapadalność takiego gruntu, a zatem – tym lepiej. Ważnym kryterium jest również stopień wilgotności. Czym jest niższy, tym sytuacja jest korzystniejsza. Grunty wilgotne nadają się do fundamentowania, natomiast nawodnione mają małą nośność a w przypadka zamarznięcia wody, grożą zwiększeniem objętości.
Grunty spoiste to: iły (piaszczyste i pylaste), gliny (piaszczyste, pylaste, zwięzłe, piaszczyste zwięzłe, pylaste zwięzłe) oraz piaski gliniaste (pyły i pyły piaszczyste). Ich przydatność zależna jest głównie (acz między innymi) od stopnia oraz wskaźnika ich plastyczności. Im mniej plastyczny jest grunt (im mniejsza jest w nim zawartość wody) i im mniej chłonny – tym lepiej. Innymi, przydatnymi w projektowaniu, parametrami są np.: stopień spoistości, uziarnienia, kąt tarcia wewnętrznego.
Trzecia grupa – grunty organiczne - to: torfy, namuły, piaski i pyły próchnicze. Nie nadają się one pod budowę. Nie są nośne, a procesy zachodzące w tego rodzaju podłożach powodują reakcje chemiczne, zmiany objętości, wydzielanie ciepła i specyficznego zapachu. Dlatego też zawsze – bez względu na rodzaj gruntu pod budowę – usuwa się wierzchnią warstwę organiczną, tzw. humus.

Podłoża Antropogeniczne
Grunty antropogeniczne to nasypy powstałe w wyniku działalności człowieka, np. w różnego rodzaju wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych. Są to podłoża najbardziej niejednoznaczne i „zdradliwe” pod względem budowlanym. Ich przydatność zależy od składu powstałych warstw, ich podatności na zagęszczanie – naturalne, pod wpływem czasu i własnego ciężaru lub mechaniczne.
Przydatne pod budowę są tzw. grunty kwalifikowane, warstwy (najlepiej piaski i żwiry) przeznaczone i opracowane specjalnie pod posadowienie fundamentów.
Druga grupa gruntów antropogenicznych – tzw. nasypy niekontrolowane – jest bardziej problematyczna. Składa się często z warstw spoistych i organicznych i często jest nieprzydatna pod budowę.


autor:Anna Simla

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Geodezja i kartografia, Przed budową
Podobne: Wybrać projekt gotowy czy indywidualny?, Co jest ważniejsze czas czy koszt budowy?, Brak wody na budowie – jak ją zapewnić, jak oszczędzić, Zakup materiałów budowlanych, Procedura zgłoszenia robót
Słowa kluczowe: geodeta praca, geodezja, usługi geodezyjne,