×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Jak zabezpieczyć elewację przed graficiarzami

Pisanie po murach miało swoje początki już w czasach starożytnych. Liczne napisy miały na celu przekazywanie pewnych treści (do przestrzeni publicznej, bądź prywatnej), zwykle ośmieszających władzę i polityków. Obecne formy graffiti to nie tylko napisy (slogany, hasła), ale również malowanie, obrazów, czy rysunków, „z ręki” (czyli za pomocą farb i spray’ów) lub przy użyciu szablonów. Można powiedzieć, że graffiti po części stanowi pewną formę sztuki ulicznej, jednak w większości przypadków traktowane jest jako akt wandalizmu, a przyczyniają się do tego sami graficiarze. Bowiem wiele rysunków to zwykłe bazgroły, bądź wulgaryzmy zdecydowanie nie upiększające ani ścian, ani otoczenia. Budynki, tunele, czy przejścia podziemne pokryte bohomazami odstraszają swym wyglądem, robiąc wrażenie zaniedbanych i zniszczonych, przez co tracą na wartości.

Graficiarze najchętniej parają się swoją twórczością na elewacjach dopiero co odrestaurowanych i odmalowanych budynków. Czysty i świeży wygląd obiektów przyciąga ulicznych „artystów” jak magnes. Najczęściej malowidła powstają bez zgody właściciela budynku, przez co grafficiarze stają się zwykłymi chuliganami niszczącymi mienie publiczne, bądź prywatne. W związku z tym, iż nie ma idealnego środka, który by zapobiegał i zniechęcał ulicznych „artystów”, pozostaje jedynie zwalczanie skutków ich działalności, na dwa sposoby:

Po pierwsze będzie to usuwanie graffiti z miejsc wcześniej niezabezpieczonych. Proces ten wymaga zastosowania różnych środków chemicznych, których zadaniem jest rozmiękczenie wszelkich farb i spray’ów, aby w dalszej kolejności można było zmyć malowidła gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem. Dobór odpowiedniego preparatu czyszczącego jest uzależniony od rodzaju podłoża, z którego trzeba usunąć graffiti. Najłatwiej usuwa się malowidła z powierzchni gładkich, o niskiej nasiąkliwości i małej porowatości (np. ze szkliwionych płytek ceramicznych, szkła, czy metalu). Wówczas rysunki i napisy wykonane flamastrami, mazakami, bądź spray’ami można usunąć za pomocą spirytusu. Natomiast w przypadku „twórczości” wykonanej farbami akrylowymi konieczne będzie zastosowanie rozpuszczalników nitrocelulozowych, bądź jeśli farba całkowicie już wyschła – rozpuszczalników ksylenowych.

Większy problem stanowi czyszczenie powierzchni chłonnych i porowatych (np. tynki, płytki i cegły klinkierowe, niektóre gatunki kamieni – jak marmury, czy piaskowce), gdyż farba wnika głęboko w ich strukturę. Usuwanie malowideł z takiego podłoża zwykle nie przynosi oczekiwanych rezultatów, ponieważ farby akrylowe wnikając w głąb, np. marmuru, niszczą jego powierzchnię wskutek zachodzących reakcji chemicznych. Farba, która zdążyła wniknąć w strukturę podłoża pozostawia nieusuwalny ślad, który ewentualnie można usunąć jedynie przy zastosowaniu metod mechanicznych, polegających na zeszlifowaniu powierzchni (w przypadku kamieni), bądź też na usunięciu zabrudzonego tynku i zastąpieniu go nowym. (Uwaga! W przypadku obiektów zabytkowych czynności tego typu są najczęściej niedopuszczalne.)

Najpoważniejszy problem stanowi ścieranie graffiti z powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych (np. elewacje, rynny, czy rury spustowe wykonane z PCV), bądź powłok malarskich. Ponieważ materiały te nie są odporne na działanie rozpuszczalników, usuwanie z nich farby doprowadza do trwałego uszkodzenia struktury czyszczonej powierzchni, a często również do jej odbarwienia. Podobnie jest z konglomeratami tworzącymi sztuczny kamień (tu rozpuszczalnik uszkadza żywice spajającą). Czyszczona powierzchnia pod wpływem użytych środków chemicznych matowieje i pojawiają się na niej wżery, które w czasie dalszej eksploatacji ulegają zabrudzeniu i degradacji.

Proces usuwania graffiti z powierzchni niezabezpieczonych jest bardzo czasochłonny i sporo kosztuje. Dlatego wielu właścicieli zniszczonych elewacji decyduje się na użycie środka doraźnego, jakim jest powtórne pokrycie całej powierzchni nową warstwą farby. Jednak jak wiadomo zabieg ten nie jest zbyt korzystny, gdyż już nawet kolejnego dnia świeżo odmalowana powierzchnia może ulec dewastacji.

Drugim sposobem jest zabezpieczenie powierzchni przed trwałym pokryciem niechcianymi malowidłami odpowiednimi preparatami. Takie zabezpieczenie może zostać wykonane w dwojaki sposób. Pierwsza z metod polega na zabezpieczeniu wgłębnym (czyli impregnacji), zaś druga na zabezpieczeniu powierzchniowym (czyli pokryciu czystej powierzchni odpowiednio dobraną powłoką ochronną). Preparaty służące do wykonania zabezpieczenia pogrupowane są w zależności od wyboru metody ochronnej.

Pierwsza grupa – Impregnaty:

 • są to środki chemiczne – zwykle krzemoorganiczne
 • nie tworzą powłoki ochronnej na zabezpieczanej powierzchni, tylko wnikają tuż pod wierzchnią warstwę struktury chronionego materiału
 • najlepiej sprawdzają się w przypadku podłoży o niskiej nasiąkliwości (np. cegły i płytki klinkierowe, niektóre rodzaje kamieni)
 • mało skuteczne są w przypadku materiałów charakteryzujących się wysoką chłonnością, gdyż wnikają zbyt głęboko w strukturę zabezpieczanej powierzchni; przez co nie tworzą żadnego zabezpieczenia dla wsiąkającej farby
 • stosowanie ich jest zupełnie nieopłacalne w przypadku elewacji z tworzyw sztucznych, gdyż materiały te charakteryzują się znikomą nasiąkliwością; impregnat nie ma możliwości wniknięcia w strukturę materiału, przez co ulega łatwemu usunięciu, np. spłukaniu przez opad atmosferyczny
 • do usuwania ulicznej „twórczości” z zaimpregnowanych powierzchni używa się środków chemicznych, jak rozpuszczalniki, czy zmywacze
 • często samo pokrycie powierzchni impregnatem bywa niewystarczające, gdyż ulega on stopniowemu wymywaniu; na szybkość wymywania impregnatu z podłoża wpływ mają m.in. struktura chronionego materiału, warunki atmosferyczne, stopień zanieczyszczenia środowiska, a także proces hydrodynamicznego usuwania graffiti
 • w celu zwiększenia skuteczności oraz trwałości impregnatów dodatkowo stosuje się powłoki zabezpieczające tzw. tracone.

Druga grupa – Powłoki zabezpieczające typu traconego:

 • są najczęściej stosowane jako zabezpieczenia elewacji przed niechcianymi malowidłami; na ich powszechne stosowanie wpływa stosunkowo niska cena oraz wysoka skuteczność
 • preparaty produkowane są zwykle w postaci wodnych emulsji, parafiny, wosków lub mikrowosków, bądź z zastosowaniem poliakrylanów
 • zadaniem takich powłok jest niedopuszczenie, by farba połączyła się ze strukturą chronionego materiału; wówczas graffiti osadzi się jedynie na wierzchniej warstwie powłoki i będzie go można łatwo zmyć gorącą wodą pod ciśnieniem
 • należy pamiętać, iż podczas usuwania niechcianych malowideł z zabezpieczonej powierzchni, dochodzi do miejscowego usunięcia powłoki ochronnej; tak więc po zakończonym procesie zmywania ciśnieniowego i po wyschnięciu podłoża, należy ponownie nanieść na wyczyszczoną powierzchnię substancję zabezpieczającą; nową powłokę nakłada się zwykle za pomocą pędzla lub wałka malarskiego
 • powłoki te są powłokami tymczasowymi, tzn. że należy je odnawiać co kilka lat (zwłaszcza powłoki zawierające pochodne wosku czy parafiny), gdyż w innym przypadku mogą stracić swoje właściwości ochronne (np. na skutek odparowania)
 • odporność powłok traconych waha się od 3 do 5 lat; za najtrwalsze uważa się te, które zawierają poliakrylany.

Trzecia grupa – Powłoki zabezpieczające typu trwałego:

 • działają na tych samych zasadach co powłoki tracone, czyli oddzielają chronione podłoże od farb grafficiarzy; różnią się natomiast tym, iż powłok trwałych nie trzeba każdorazowo nakładać po usunięciu szpecących malowideł
 • zwykle są to preparaty na bazie chemoutwardzalnych żywic poliuretanowych lub epoksydowych (droższych i bardziej odpornych chemicznie)
 • mogą być stosowane na niemal każdej powierzchni, nie wywołując niepożądanych reakcji z podłożem
 • zwykle wykorzystuje się powłoki w formie bezbarwnej dyspersji – matowe, półmatowe oraz z połyskiem, jednak niekiedy na życzenie klienta producenci dostarczają powłoki barwione według kolorystyki NCS lub RAL, dzięki czemu jednocześnie mogą stanowić powłokę malarską
 • podobnie jak w przypadku powłok typu traconego, graffiti z powłok trwałych również usuwa się za pomocą gorącej wody pod wysokim ciśnieniem.

W praktyce dla lepszego zabezpieczenia elewacji dobrze jest zastosować więcej niż jeden rodzaj zabezpieczenia. Stąd też pomysł by łączyć substancje impregnujące oraz powłoki zabezpieczające w tzw. systemy anty-graffiti. Dobór odpowiednich preparatów dla poszczególnych systemów związany jest przede wszystkim z rodzajem podłoża, które ma być chronione. Takie rozwiązania są stosunkowo kosztowne jednak stanowią najbardziej pewną ochronę dla zabezpieczanego materiału. Warto jest przy tym zasięgnąć porady u specjalisty, gdyż źle dobrany system może narobić wiele niepotrzebnych szkód w podłożu, a co za tym idzie zwiększyć początkowe koszta.

Graffiti wykonane z pomysłem, precyzją, a przede wszystkim za zgodą właściciela obiektu mogłoby przykuwać uwagę swym kunsztem artystycznym i nie być traktowane jako zwykły wybryk chuligański. Tymczasem w rzeczywistości to właśnie brak zgody właścicieli obiektów, a także świeży wygląd budynków pobudza i wprawia w ruch wyobraźnie grafficiarzy. Stąd na skutek ponoszenia ciągłych kosztów, właściciele sięgnęli po produkty ochronne oferowane przez producentów chemii budowlanej. Poniżej główne zalety stosowania zabezpieczeń:

 • proste i stosunkowo szybkie usuwanie graffiti, a także innych zabrudzeń (np. atmosferycznych, środowiskowych)
 • ekologiczne usuwanie malowideł, bez ryzyka uszkodzenia materiałów budowlanych
 • odporność powłoki zabezpieczającej – kilka lat
 • stosunkowo niski koszt usuwania graffiti
 • powłoki zabezpieczające konserwują i izolują materiał, nie tylko od ulicznej „sztuki”, ale również od czynników powodujących naturalne niszczenie materiału, jak wilgoć, promieniowanie, zanieczyszczenia, jednocześnie zachowując paroprzepuszczalność.autor: Małgorzata Krach - Muroń

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Tynkowanie / Prace elewacyjne
Podobne: Tynki ozdobne i farby dekoracyjne, Rodzaje zagrzybień murów i walka z tym problemem, Jak wykonać parapety zewnętrzne z płytek klinkierowych?, Suchy tynk, Jak położyć kamień na ścianie
Słowa kluczowe: praca tynkarz, tynki, tynki zewnętrzne, zlecenia budowlane, malowanie, usuwanie graffiti, walka z graffiti, powłoki zabezpieczające, impregnaty, ochrona przed graffiti