×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Jak zakończyć budowę domu?

naszmajster.plPomyślny finał budowy, którego efektem jest gotowy do użytku budynek, to etap upragniony i wyczekiwany przez każdego inwestora.
Dopełnienie związanych z tym formalności jest ustawowym obowiązkiem, a ich pominięcie grozi wysokimi karami. Dlatego, zanim zamieszkamy w wymarzonym domu, musimy złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy albo uzyskać pozwolenie na jego użytkowanie.Zawiadomienie o zakończeniu budowy
Jeśli wybudowaliśmy jednorodzinny budynek mieszkalny lub letniskowy oraz jeśli powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie postanowi inaczej, dotyczy nas opcja pierwsza, czyli konieczność złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Zgłoszenie składamy do Powiatowego lub Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nie później niż w ciągu 14 dni od faktycznego zakończenia prac. Wzory odpowiednich formularzy dostępne są na stronach internetowych urzędu lub bezpośrednio na miejscu.
Do pisma dołączamy wymagany pakiet dokumentów. Są to:
  • oryginał dziennika budowy z prawidłowym kompletem wpisów oraz wymaganymi oświadczeniami kierownika budowy, w tym oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac zgodnie z Planem Budowlanym;
  • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza obiektu wraz z przyłączami;
  • świadectwo charakterystyki energetycznej (uwaga: nie wolno zlecać tego opracowania na odległość, np. kierując się niższą ceną - obecność osoby sporządzającej świadectwo na placu budowy jest konieczna do wykonania prawidłowej, miarodajnej charakterystyki);
  • protokół odbioru końcowego przewodów kominowych i wentylacyjnych wykonanych przez uprawnionego kominiarza;
  • kopia decyzji o nadaniu numeru domu wydanej przez Urząd Gminy;
  • wynik pomiarów instalacji elektrycznej oraz odgromowej, wykonany przez uprawnionego elektryka, wraz ze schematami ideowymi instalacji;
  • jeśli mamy gaz, protokół pomiaru szczelności instalacji wewnętrznej oraz protokół odbioru, sporządzone przez uprawnionego instalatora o specjalności gazowej;
  • kopie umów na dostawę wody i odbiór ścieków.
Pamiętajmy, że jeśli zgłaszamy budowę rozpoczętą przed 1994 rokiem, czyli przed wejściem w życie obecnego Prawa Budowlanego, Nadzór Budowlany życzy sobie do wglądu zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na budowę projekt.
Przy kompletowaniu dokumentacji kierujemy się szczegółowym wykazem dołączonym do druku zgłoszeniowego. Jednak każdy urzędnik chce mieć pewność, że warunki stworzone do eksploatacji obiektu są prawidłowe i bezpieczne, dlatego może wymagać dostarczenia dodatkowych (nie ujętych w formularzu) dokumentów.
Potrzebne nam protokoły dobrze jest pozyskiwać sukcesywnie w miarę postępu prac budowlanych. Czasem jednak budowa trwa bardzo długo, zatem część z nich może stracić ważność. Wówczas bezpieczniej zrobić to pod koniec.
Inwestycje objęte wyżej opisanym wymogiem zawiadomienia o zakończeniu budowy nie przechodzą z reguły tzw. odbiorów przez Nadzór Budowlany, w sensie fizycznym. Proporcje między ilością urzędników ,a ilością budowanych domów praktycznie uniemożliwiają tego rodzaju kontrole.
Sukcesywnie, w trakcie prac oraz finalnie – przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy – odbiory przeprowadza kierownik budowy wraz z inwestorem. (Zawsze warto jest spisać z wykonawcą umowę a po wykonaniu prac, protokół odbioru końcowego, aby mieć gwarancję i rękojmię na to, co zostało zrobione.)
Jeśli w ciągu 21 dni od daty naszego zawiadomienia o zakończeniu budowy Inspektorat nie zgłosi zastrzeżeń, oznacza to akceptację. Możemy rozpocząć eksploatację naszego budynku.


Pozwolenie na użytkowanie
Druga opcja kończąca budowę - pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego - dotyczy głównie dużych inwestycji, takich jak np. budynki mieszkaniowe wielorodzinne, czy użyteczności publicznej. Dotyczy ponadto sytuacji, gdy w trakcie budowy dokonaliśmy poważnych odstępstw od projektu lub Inspektor Nadzoru Budowlanego zgłosił zastrzeżenia i nałożył obowiązek uzyskania takiego pozwolenia. Opcja ta wymagana jest również, gdy chcemy użytkować budowany przez nas obiekt, który nie został dokończony, jest jednak na tyle kompletny, że umożliwia normalną, bezpieczną eksploatację.
Składamy wówczas wniosek o pozwolenie na użytkowanie (odpowiednio: całkowite lub częściowe) wraz z kompletem wymaganych dokumentów (analogicznym do pakietu potrzebnego przy zgłoszeniu zakończenia budowy). Dodatkowo jesteśmy zobowiązani do dołączenia oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Straży Pożarnej. Organem decyzyjnym jest w tym przypadku również Powiatowy lub Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Złożony przez nas wniosek jest równoznaczny z wezwaniem Nadzoru do kontroli (odbioru) obiektu.
Bezpłatną, obowiązkową kontrolę przeprowadza się przed wydaniem decyzji, w celu stwierdzenia zgodności inwestycji z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę. Zostaje wykonana w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia przez nas wniosku. O terminie tym zostajemy powiadomieni w ciągu 7 dni od daty doręczenia wezwania. Jako inwestor, mamy obowiązek uczestniczyć w kontroli. Podjęta i wydana na jej podstawie decyzja pozytywna jest właściwym finałem procesu budowy.


autor: Anna Simla
konsultacje: Barbara Barnat

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Nadzór budowlany, Prawo i formalności
Podobne: Utrzymanie porządku na placu budowy, Jak wycenić nieruchomość, Świadectwo energetyczne budynku, Obowiązki nadzoru budowlanego, Adaptacja poddasza na cele mieszkalne
Słowa kluczowe: nadzór budowlany, inspektor nadzoru, inspektor nadzoru budowlanego,