×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Kanalizacja wewnętrzna i zewnętrzna

Podczas budowy nowego domu jest wiele pytań i zagadnień, które przyprawiają nas o ból głowy. Jednym z takich zagadnień, przed jakim staje każdy inwestor indywidualny, to właściwe rozwiązanie problemów odprowadzenia ścieków kanalizacyjnych oraz zagospodarowania wód opadowych. Już na etapie projektowania domu jednorodzinnego należy odpowiednio zaplanować zarówno sam układ instalacji kanalizacyjnej jak i odwadniającej. Powinniśmy również wstępnie dokonać wyboru rodzaju produktów, które będą użyte do wykonania kompletnego i sprawnego systemu.

System kanalizacyjny to układ, który, na co dzień nie jest przez nas dostrzegany. Może tak pozostać pod warunkiem iż system ten funkcjonuje bez zarzutu. Jeśli jednak na etapie projektowania nie poświęcimy należytej uwagi jego wyborowi, to w trakcie użytkowania mogą pojawić się problemy, które zwykle bywają bardzo uciążliwe. Niezawodny system kanalizacyjny powinien przede wszystkim zapewnić bezpieczne i bezzapachowe odprowadzenie ścieków kanalizacyjnych.

W naszych domach posiadamy kanalizację zewnętrzną i wewnętrzną. Kanalizacja wewnętrzna odpowiada za sprawne i szybkie usuwanie ścieków bytowo-gospodarczych poza obręb budynku do sieci kanalizacji zewnętrznej. Natomiast kanalizacja zewnętrzna to najprostszy sposób na pozbycie się ścieków z domu i terenu działki.

Kanalizacja wewnętrzna jest dość skomplikowana dlatego nie powinniśmy jej wykonania oddawać w ręce pseudo fachowców lub by zaoszczędzić robić to samodzielnie, gdyż efekty mogą być opłakane. Możemy uzyskać efekty odwrotne od oczekiwanych, instalacja może się zapychać, syfony bulgotać, a z wanny, brodzika i kratki w podłodze możemy czuć niezbyt przyjemny zapach. I jakby jeszcze tego było mało, po domu może się nieść hałas wywoływany odgłosem spuszczanej wody. Jednym słowem: w domu ze źle zrobioną instalacją kanalizacyjną niezbyt przyjemnie się żyje. Tam zaś, gdzie do jej wykonania ktoś się naprawdę przyłożył, jest tak, jakby jej nie było.

W domach jednorodzinnych kanalizacja wewnętrzna działa grawitacyjnie, ale możliwe są też układy mieszane. Działanie grawitacyjne oznacza to, że ścieki pod własnym ciężarem spływają jak to często było do tej pory stosowane do zbiornika zewnętrznego (szamba), lub w dobie propagowania ekologii i coraz częściej powstających na wsiach kanalizacji ulicznych. W układzie mieszanym, w których ścieki z pomieszczeń znacznie oddalonych od pionu lub poziomu możemy przetłaczać za pomocą urządzeń rozdrabniająco -przepompowujących Aby ścieki mogły swobodnie spływać, rury kanalizacyjne muszą mieć odpowiednio dobrane średnice, a podejścia do urządzeń sanitarnych i tak zwane poziomy (rury odpływowe wewnątrz i na zewnątrz budynku) muszą być prowadzone z odpowiednim spadkiem.

PIONY

Liczba pionów kanalizacyjnych zależy od rozmieszczenia przyborów sanitarnych. W domach jednorodzinnych instalacja przeważnie prowadzona jest dwoma pionami. Prawidłowo wykonany pion to taki, który na całej długości ma jednakową średnicę. Powinna ona być co najmniej równa największej średnicy podłączonego do niego podejścia. Średnica pionu powinna wynosić minimum 70 mm, natomiast gdy do pionu podłączona jest miska ustępowa musi być podłączona do podejścia o średnicy 100 mm, jego długość (odległość od pionu) nie powinna przekraczać 1 m. Oprócz średnicy ważny jest także sposób łączenia pionów z poziomami, czyli przewodami odpływowymi. Dla zminimalizowania oporów przepływu połączenie takie powinno być wykonane za pomocą dwóch kolanek 45°.

POZIOMY

Czyli podejścia do przyborów sanitarnych. To przewody, którymi ścieki są transportowane do przykanalików. Średnica przewodu poziomego powinna być o jeden rząd większa od średnicy pionu. Poziomy układa się ze spadkiem od 1-2% w stronę kanału.

PODEJŚCIA KANALIZACYJNE

Są to odcinki, które łączą przybory sanitarne z pionami kanalizacyjnymi. Układane są one ze spadkiem od 2 do 5% w kierunku pionu. Jedno podejście może łączyć z pionem kilka urządzeń sanitarnych pod warunkiem, że są one wyposażone w syfony. Wyjątek stanowi toaleta, która powinna mieć własne podejście.

ŚREDNICE RUR

Powinny być dobrane do rodzaju i liczby podłączonych do nich urządzeń oraz długości i liczby załamań odcinków poziomych. Jeśli pojedyncze podejścia do umywalek, zlewozmywaków i bidetów mają więcej niż trzy zmiany kierunku trasy, to średnicę należy zwiększyć o jeden wymiar (np. z 40 do 50 mm). Długość pojedynczych podejść średnicy 40 i 50 mm nie powinna przekraczać 3 m, a średnicy 75 mm - 5 m, inaczej również należy je zwiększyć o jeden wymiar (tzn. z 40 do 50 mm, z 50 do 75 mm a z 75 do 110 mm). Podobnych zmian należy dokonać, jeśli różnica poziomów między syfonem a punktem podłączenia podejścia do pionu jest mniejsza niż 1 m.

SPADKI

Przy budowie instalacji kanalizacyjnej należy pamiętać o poprawnym, gwarantującym skuteczność działania ułożeniu przewodów – pionów pod kątem 90° w stosunku do podłoża, poziomów i podejść – z odpowiednim spadkiem, wynoszącym – w zależności od rodzaju przyboru sanitarnego – od 2 do 15°. Ów minimalny spadek jest niezbędny, by zapewnić samooczyszczenie się przewodów oraz uniknąć ryzyka odkładania się osadów w rurze.

WENTYLACJA

Wentylowanie kanalizacji może się odbywać dwojako: przez rury wywiewne (tzw. wywiewki) lub zawory napowietrzające. Aby w rurach nie dochodziło do spiętrzania ścieków w przewodach czy wysysania wody z syfonów, niezbędna jest odpowiednia wentylacja kanalizacji.

Kanalizacja zewnętrzna

To część instalacji kanalizacyjnej wyprowadzona na zewnątrz budynku, doprowadzająca ścieki do kanalizacji bytowej, ogólnospławnej albo zbiornika bezodpływowego zwanego szambem lub do oczyszczalni przydomowej. Kanalizacja zewnętrzna składa się z następujących elementów:

PRZEWÓD ODPŁYWOWY (zwany poziomem)

Elementem wspólnym dla instalacji kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej jest najczęściej przewód odpływowy – jest to poziomy przewód w obrębie budynku, a także w gruncie poza obrysem budynku, ułożony z odpowiednim spadkiem, odbierający ścieki z pionów kanalizacyjnych i urządzeń położonych na najniższej kondygnacji. Powinien być wykonany z rur o średnicy 160 mm, wytrzymałych na zwiększone obciążenia. Przewód powinien być wyprowadzony z budynku na głębokości minimum 60 cm - licząc od wierzchu rury, aby ścieki w nim nie zamarzały. Jeśli z jakiegoś powodu głębokość ta musi być mniejsza, to należy ocieplić rurę od góry (np. żużlem lub keramzytem). Jeśli przewód doprowadzany jest do szamba, to warto go ułożyć tak (zakrzywić), by szambo nie znajdowało się w linii prostej od domu i w przyszłości nie utrudniało podłączenia do kanalizacji komunalnej;

ZASUWA BURZOWA (kanalizacyjny zawór zwrotny)

Zabezpiecza pomieszczenia wyposażone w przybory sanitarne (głównie w muszlę ustępową, brodzik lub wpust podłogowy), znajdujące się poniżej terenu, przed zalaniem w wyniku cofania się ścieków oraz przed gryzoniami wędrującymi kanałami. Zasuwę warto montować zarówno w instalacji kanalizacyjnej (ściekowej), jak i odwadniającej (np. doprowadzonej do garażu) podłączonej do kanalizacji deszczowej. Ponieważ zasuwę należy montować w miejscu łatwo dostępnym, najlepiej na zewnątrz budynku, można ją umieścić na przewodzie odpływowym: w zamykanej studzience kanalizacyjnej usytuowanej blisko domu. Ewentualnie można ją też umieścić wewnątrz budynku, blisko przejścia rury przez fundamenty;

STUDZIENKA KANALIZACYJNA, rewizyjna

Studzienka kontrolna - można do niej wejść celem zbadania przewodu kanalizacyjnego lub dokonania napraw.

PRZYKANALIK

Przyłącze kanalizacyjne - jest to odcinek sieci kanalizacyjnej, który łączy kanalizację na terenie nieruchomości z siecią kanalizacyjną. Najczęściej przykanalik włączany jest do studzienki (rewizyjnej lub włazowej), która stanowi uzbrojenie sieci. Możliwe jest też przyłączenie przez wpust boczny lub złącze siodłowe (wcinka). Średnica przykanalika musi być określona w projekcie przyłącza kanalizacyjnego; zwykle jest równa średnicy przewodu odpływowego. Zagłębienie i spadek przykanalika zależą od zagłębienia kolektora kanalizacyjnego i głębokości dna studzienki na posesji.

ZBIORNIK

Zbiornik bezodpływowy zwany szambem.

SIEĆ KANALIZACJI BYTOWEJ

Sieć kanalizacyjna zbierająca ścieki bytowo-gospodarcze.

SIEĆ KANALIZACJ OGÓLNOSPŁAWNEJ


Wszystkie elementy instalacji zewnętrznej dotyczące danej działki powinny być naniesione na planie posesji, zgodnie z wymaganymi projektami lub warunkami technicznymi podłączenia domu do sieci kanalizacyjnej, wydawanymi przez lokalny zakład kanalizacji. Wymaga też zgłoszenia w starostwie powiatowym. Do zgłoszenia trzeba dołączyć projekt z zaznaczoną na planie działki lokalizacją potrzebnych urządzeń i oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
autor: Katarzyna Kafel

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Wodno - kanalizacyjne
Podobne: Woda z własnego ujęcia, Zaoszczędzić na wodzie, Instalacja wodno – kanalizacyjna, Kiedy wykonać drenaż, Prysznic bez brodzika
Słowa kluczowe: hydraulik, cennik usług budowlanych, instalacje sanitarne, kanalizacja, szambo, rura, przewód odpływowy, poziom, pion, odprowadzanie ścieków, średnice rur, spadek