×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Kiedy można rozpocząć budowę

Zanim przystąpimy do rozpoczęcia budowy należy dopełnić licznych formalności.
Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę fakt, czy działka, na której mamy zamiar stawiać nieruchomość jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli tak, wówczas nie jest wymagane ustalanie warunków zabudowy. Właściciel nieruchomości jest zobligowany dostarczyć jedynie wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyrys jest to informacja, która określa, jakie jest przeznaczenie terenu. Można ją uzyskać we właściwym urzędzie gminy. Najczęściej jest to mapa w skali 1:1000. W przypadku, gdy o pozwolenie na budowę zabiega osoba prawna niezbędne jest dołączenie aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – musi to być oryginał, albo poświadczony urzędowo odpis. Wypis zawiadamia, co można wybudować na działce, np. dom wielorodzinny, ile może on mieć kondygnacji i jaką powierzchnię.

W przypadku, gdy działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego to – według artykułu 4 ustawy O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – określenie warunków zabudowy następuje w wyniku decyzji o warunkach zabudowy.

Może być niezbędne także uzgodnienie projektu budowlanego z urzędem gminy w zakresie rozwiązań architektonicznych. To ostatnie musi wynikać z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Projekt zagospodarowania działki, czy też terenu polega na umieszczeniu planowanego budynku i przyłączy instalacyjnych na aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową. I tutaj wszystko zależy od obowiązujących warunków zabudowy – mogą być wymagane: projekt wjazdu na działkę oraz projekt ogrodzenia.

Osoba starająca się o pozwolenie na budowę, musi także dostarczyć dokumenty potwierdzające prawo własności danej działki oraz projekt budowlany – w 4 egzemplarzach. Może to być albo gotowy projekt, albo też wykonywany indywidualnie na potrzeby konkretnej inwestycji. Musi on być opracowany przez eksperta ze stosownymi uprawnieniami. Winna być do niego dołączona mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. Osoba starająca się o pozwolenie na budowę powinna mieć na piśmie także pozytywną opinię geologów. Należy pamiętać o tym, że wyciąg z ksiąg wieczystych jest ważny 2 miesiące, natomiast wyrys i wypis z urzędu gminy powinien być jak najświeższy – najlepiej nie starszy niż 2 tygodniowy.

Osoba starająca się o pozwolenie na budowę musi także zadbać o to, by otrzymać od odpowiednich instytucji zapewnienie dostawy mediów. Zakład wodno – kanalizacyjny musi zapewnić o dostarczeniu wody, zakład energetyczny – energii, zakład gazowniczy – gazu. Każda z ww. instytucji musi na piśmie złożyć oświadczenie, jakie warunki techniczne muszą być spełnione by nastąpiło przyłączenie do ww. sieci. Właściciel działki winien także mieć na piśmie uzgodnienia dotyczące włączenia do drogi oraz oświadczenie, że obiekt budowlany jest zlokalizowany w pasie drogowym. Opinię taką wystawia właściwy zarządca drogi.

Starając się o budowę nieruchomości należy mieć także na piśmie decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Sytuacja taka ma miejsce, gdy grunt posiada klasę od I do III. Jeśli stanowi tak Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego potrzebna jest również opinia ochrony zabytków archeologicznych. Oprócz wymienionych dokumentów mogą być potrzebne oświadczenia dotyczące przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, a także nieruchomości lokalizowanych na obszarze Natura 2000.

Jeśli dopełnimy wszystkich wyżej wymienionych formalności należy złożyć wszystkie dokumenty wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Jeśli ją uzyskamy – możemy przystąpić do budowy. Rozpoczęcie budowy może nastąpić z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Należą do nich: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów oraz wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. Trzeba pamiętać o tym, że prace te mogą być wykonywane tylko na terenie, który jest objęty pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.


autor: Małgorzata Żmudzka - Kosała

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Prawo i formalności
Podobne: Roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, Odrolnienie gruntów, Obowiązki nadzoru budowlanego, Świadectwo energetyczne budynku, Obowiązki właściciela oraz zarządcy nieruchomości
Słowa kluczowe: