×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Kiedy wykonać drenaż

Drenaż to odprowadzenie wody, która zbiera się na terenie posesji lub w gruncie i może zagrażać budowlom lub uprawom. Warto o nim pomyśleć już na etapie projektowania, a nie dopiero po pojawieniu się podtopień.

Instalację odwodnienia wykonuje się na podstawie projektu, uwzględniającego lokalne warunki gruntowo – wodne, wykonywanego przez fachowca - inżyniera budownictwa wodnego, specjalisty od melioracji albo geotechnika. Dobrze wykonany drenaż powinien dostosować prędkość odprowadzania wód do ich spodziewanej średniej ilości oraz zapewniać ich płynne odbieranie. Ważny jest zatem odpowiedni dobór średnic rur oraz pojemności odbiorników.

Zanim jednak zapadnie decyzja odnośnie wykonania odwodnienia należy zbadać warunki gruntowo-wodne konkretnej działki budowlanej. Może się bowiem okazać, że drenaż będzie zbędny, a ten, podobnie jak i źle wykonany, może spowodować zbytnie obniżenie poziomu wód gruntowych skutkujące degradacją gleby i posuchą w studniach. I jeszcze jedno - drenaż może być niezbędny zarówno wokół budynku z piwnicami, jak i niepodpiwniczonego, jeśli tego wymagają warunki gruntowe i wodne.

Komunikat hydrologiczny

Najlepiej badanie warunków gruntowo-wodnych zlecić geotechnikowi jeszcze przed zakupieniem działki, a jeżeli stało się to już faktem, to jeszcze przed zleceniem opracowania projektu lub nabyciem projektu gotowego. Ważne aby w opracowanej przez niego opinii hydro-geologicznej oprócz informacji dotyczących warstw gruntu został podany nie tylko aktualny, ale także maksymalny poziom wód gruntowych (można się o nim dowiedzieć również w archiwach danego terenu). Ten drugi jest ważniejszy, ponieważ zmienia się w zależności od pór roku, a te też różnią się na przestrzeni lat. Bywają lata suche i upalne lub chłodne i deszczowe, podobnie jak i zimy – mniej lub bardziej śnieżne, co też jest ważne – śnieg topnieje i zamienia się w wodę. Poziom wody gruntowej ulega również długookresowym przemianom związanym ze zmianami klimatycznymi, a za tym i wodnymi.

O tym, czy działka jest położona na terenie o wysokim czy niskim poziomie wód gruntowych można sądzić już na podstawie roślinności porastającej obszary nie zagospodarowane; na terenach podmokłych występują pałki, sitowie, trzciny, a na piaszczystych i suchych najczęściej lasy sosnowe. Jeżeli badania gruntu wykażą, że działka jest położona na terenie o wysokim poziomie wody gruntowej, a do tego grunt ma małą przepuszczalność, wykonanie drenażu jest niezbędne.

Warto też zorientować się co do sąsiedztwa bliższego i dalszego oraz lokalnych ujęć wody. Może się bowiem okazać, że w perspektywie zmniejszy się miejscowy odbiór wody, co także może wpłynąć na podniesienie się poziomu wód gruntowych i lepiej być na to przygotowanym profilaktycznie wykonanym drenażem.

Jeśli parcela znajduje się na terenach o niskim poziomie wód gruntowych lub gleb dobrze przepuszczających wodę – piaszczystych, żwirowych, a nieprzepuszczalna warstwa gruntu znajduje się znacznie poniżej fundamentów, to drenaż jest zbyteczny.

Jak zwykle są wyjątki – bez względu na warunki hydrogeologiczne budynki sytuowane na zboczach, skarpach, w ich pobliżu lub w nieckach terenu a także, gdy działka jest położona poniżej poziomu sąsiednich działek lub drogi drenaż zawsze musi być wykonany.

Nie pomogą chęci

Zdarzają się takie działki, na których pomimo niepodważalnych potrzeb i szczerych chęci inwestorów nie można wykonać drenażu. Pierwszy przypadek wynika z powodu braku odbiornika zbieranej wody, a co gorsze, jeżeli teren jest na gruntach nieprzepuszczalnych, wykluczone jest również jej rozsączanie. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wypełnienie wykopu wokół budynku nieprzepuszczalnym gruntem rodzimym i staranne jego ubicie.

Drugi przypadek wiąże się z obecnością na działce wody naporowej (gruntowej pod ciśnieniem), której poziomu nie da się obniżyć. Jedynym rozwiązaniem pozostaje wykonanie hydroizolacji wokół ścian fundamentowych budynku, co znacznie podniesienie koszty wznoszenia domu.

Po co i jak to działa

Zwierciadło wody gruntowej powinno układać się poniżej posadzek najniższych kondygnacji budynku na głębokości 0,3 do 1 m (średnio 0,5 m). W celu zapewnienia tego stanu koniecznym staje się wymuszone obniżenie poziomu wód gruntowych przy elementach budowli posadowionych w gruncie oraz gdy warunki gruntowo-wodne mogą spowodować przenikanie wody od spodu budynku. Obniżenie poziomu wód gruntowych uzyskuje się dzięki zastosowaniu drenażu.

Co ciekawe, w jednym budynku można wykonać równocześnie drenaż wewnętrzny i zewnętrzny; wówczas woda z drenażu tradycyjnego przedostaje się do drenażu opaskowego. Zasada działania obydwu jest taka sama. Do perforowanych rur drenarskich (sączków) spływają wody infiltrujące przez warstwy pionowe gruntu, zbierające się przy elementach budynku oraz odprowadzane z drenażu powierzchniowego. Na załamaniach rur znajdują się rewizyjne studzienki drenarskie, które służą do kontroli i okresowego płukania sączków w celu oczyszczenia ich z zanieczyszczeń (piasku, mułu). Ciąg odwadniający kończy studzienka zbiorcza, z której wody drenarskie odprowadzane są grawitacyjnie lub pompami na bezpieczną odległość od budynku, do odbiornika zewnętrznego. Jeżeli teren działki charakteryzuje się znacznymi wahaniami poziomu wody gruntowej, często są stosowane specjalne pompy, które włączają się automatycznie, gdy woda w studzience zbiorczej osiągnie pewien określony poziom.

Drenaż i co dalej

Sam drenaż to połowa sukcesu. Kolejny problem to odprowadzenie wody gromadzonej w wyniku drenowania fundamentów i działki. Rozwiązanie dobiera się odpowiednio do warunków gruntowych. Najlepiej aby odbiornik wody był położony poniżej systemu drenarskiego. W przeciwnym przypadku można przepompowywać wodę specjalną pompą do wody zanieczyszczonej; wiąże się to oczywiście z dodatkowymi kosztami za zużycie energii.

Zgodnie z przepisami wodę opadową i gruntową powinno się zagospodarować na terenie własnej działki. Jeżeli woda drenażowa będzie odprowadzana poza obszar danej posesji, to koniecznym będzie uzyskanie odpowiednich zezwoleń od miejscowych urzędów oraz od sąsiadów, przez których działkę byłaby poprowadzona rura odprowadzająca wodę drenażową.

Możliwości odprowadzenia wody z drenażu jest kilka:

  1. oczko wodne lub specjalne zbiorniki w ogrodzie do podlewania roślin, mycia sprzętu ogrodniczego, podjazdu samochodowego
  2. studnia chłonna z dnem usytuowanym w warstwach przepuszczalnych gruntu wolnych od wody naporowej
  3. rury rozsączające zakopane w ziemi poniżej studzienki zbiorczej systemu drenarskiego rozkraplające wodę w ogrodzie co najmniej 20 m od domu (gdy grunt jest przepuszczalny i poziom wód gruntowych niski)
  4. pobliskie rzeczki, stawy, jeziora
  5. kanalizacja deszczowa lub ogólnospławna (nie bytowo-gospodarcza!) albo rów melioracyjny.

Zanim drenaż zniknie pod ziemią

Przed zasypaniem wykopu z drenażem ziemią należy sprawdzić poprawność jego działania. Umieszczając w najwyższym punkcie instalacji odwadniającej wąż ogrodowy i wlewając wodę obserwuje się jej spływ w poszczególnych ciągach rur. Przy prawidłowym ułożeniu, w krótkim czasie woda powinna się pojawić w najniższym punkcie drenażu, w studzience zbiorczej.

Aby odwodnienie spełniało swoje zadania

Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzać przegląd studzienek rewizyjnych i usuwać z ich dna nagromadzony piasek, muł i szlam, a co 1-3 lata wskazane jest przepłukanie drenażu wodą pod ciśnieniem. Jeżeli ujście drenażu znajduje się powyżej poziomu gruntu należy dbać aby rura wylotowa nie zarosła chwastami i korzeniami.

Wykonanie drenażu jest nieporównywalnie ekonomiczniejsze i skuteczniejsze niż osuszanie zawilgoconych budynków, usuwanie pleśni, grzybów, wielokrotne naprawy tynków czy nawet konstrukcji obiektów. Warto te pieniądze zainwestować w rzetelnie wykonane badania hydro-geologiczne terenu, dobry projekt instalacji odwodnieniowej działki i fachową jego realizację. Pozwoli to uniknąć wielu trudności zarówno w czasie budowy jak i później eksploatacji budynku, nie wspominając już o nerwach, trudnych do oszacowania szkodach i nieprzewidzianych wydatkach, które i tak mogą być później mało efektywne. Lepiej być przezornym niż mądrym po szkodzie, co przy gwałtownie zmieniających się warunkach klimatycznych jest szczególnie wskazane.
autor: Elżbieta Teleśnicka

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Roboty ziemne, Wodno - kanalizacyjne
Podobne: Skomplikowane warunki gruntowo - wodne a prace ziemne, Obudowa wykopów fundamentowych, Rodzaje drenażu, Parametry gruntów budowlanych, Instalacja wodna
Słowa kluczowe: roboty, wykopy, usługi budowlane, hydraulik, cennik usług budowlanych, instalacje sanitarne, odprowadzanie wody, odwodnienie, rodzaje gruntów, warunki hydrologiczne, osuszanie