×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Klasy profili okien PVC

PVC to skrót w nazewnictwie międzynarodowym poli(chlroku winylu), u nas oznaczanego skrótem PCW. To tworzywo sztuczne - termoplastyczne (o dużym współczynniku rozszerzalności cieplnej), charakteryzujące się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na działanie wielu rozpuszczalników, jest materiałem wykorzystywanym m.in. do produkcji profili okiennych. Dzięki możliwości łatwej kontroli jakości i właściwości składników używanych do ich produkcji oraz samego procesu produkcyjnego zagwarantowana jest - pod względem właściwości, identyczność wszystkich elementów konstrukcyjnych.

Cała prawda o profilach PVC

Na temat okien plastikowych istnieje wiele niesłusznych i mylnych opinii, a nierzadko i celowych przeinaczeń, a nawet przekłamań. Na początek wystarczy wspomnieć o samej nazwie - okna PVC lub PCW (a nie jak przyjęło się u nas błędnie nazywać PCV!), czy też o utożsamianiu producentów okien plastikowych z producentami profili, zwanych również systemami okiennymi. Otóż, firm specjalizujących się w wytwarzaniu półproduktów jakim są systemy okienne, w tym i profili jest niewielu (niespełna kilkanaście), natomiast firm produkujących gotowe okna przy wykorzystaniu tych półproduktów jest kilka tysięcy, nie licząc pośredników i dealerów.

Nowoczesne okna plastikowe, to złożona konstrukcja wieloelementowa. Warto ją poznać bliżej, aby uświadomić sobie, jak bardzo współczesne okna różnią się od dawnych.

Profil to kształtownik, z którego jest wykonana rama utrzymująca szybę, ościeżnica, listwy przyszybowe, naroża, klipsy i inne elementy okna. Profile okien są wykonane z wysokoudarowego poli(chlorku winylu) oraz odpowiednich domieszek (utwardzających, stabilizujących, nabłyszczających itd.), które wprawdzie stanowią niewielki ułamek w składzie tworzywa, ale to one nadają mu odpowiednie właściwości. Stabilizatorami polimeru są metale ciężkie: cynk i wapń (obecnie najpopularniejsze), rzadziej ołów, a dawniej kadm; te dwa są stopniowo wycofywane.

Producenci profili tworzą dla każdego z nich systemy złożone z różnych pasujących do siebie elementów profilowych umożliwiających budowę różnorodnych okien. Jeden producent profili może dysponować wieloma systemami różniącymi się parametrami i możliwościami, dzięki czemu jego oferta handlowa może zawierać zarówno słaby przestarzały system trójkomorowy jak i super nowoczesny ośmiokomorowy.

Systemy profili różnią się między sobą wyglądem estetycznym oraz rozwiązaniami konstrukcyjnymi (ogólna idea wszystkich jest podobna) - liczbą i układem komór, wzajemny położeniem skrzydła i ościeżnicy, sposobem wentylacji i odwadniania, położeniem uszczelek, rodzajem wzmocnień.

Wnętrze profilu PVC podzielone jest pionowymi ściankami w wyniku czego powstają puste przestrzenie powietrzne – komory, które pełnią różne funkcje; zewnętrzna odwadnia, największa - z zainstalowanym wewnątrz niej metalowym kształtownikiem (o grubości 1,5 – 2,0 mm) zabezpieczonym antykorozyjnie – wzmacnia i usztywnia zapobiegając odkształceniom profilu, pozostałe natomiast są izolacją termiczną i akustyczną.

Profile okien PVC mają od trzech do ośmiu komór. Teoretycznie im jest ich więcej tym profil jest bardziej wytrzymały i ma lepszą termoizolację. W rzeczywistości ważna jest nie ilość, ale głębokość poszczególnych komór, a w efekcie i całego profilu. I to ona im jest większa tym lepsza. Zwiększenie głębokości profilu wiąże się z większym zużyciem materiału, a ono pociąga za sobą wzrost kosztów produkcji.

Ponieważ nie ma normy, która regulowałaby minimalną wielkość komory profilu, producenci dzielą dodatkowo istniejące już komory kształtownika co nie wiąże się ze zwiększeniem jego głębokości, a tym samym nie zmienia in plus jego właściwości. To sztuczne mnożenie komór profili jest zwykłym chwytem marketingowym, a w rzeczywistości wprowadza klientów w błąd i działa na ich szkodę. Okna ze sztucznie zwielokrotnioną ilością komór kształtownika nie różnią się od okien z profili trójkomorowych, a nawet są gorsze, bo ich profile mają mniejszą sztywność.

Standardowa grubość kształtowników wynosi 60 mm, ale wielu producentów oferuje także grubsze profile (zazwyczaj 76 mm). Mają one większą głębokość (a dzięki temu ich komory także) i mniejszą powierzchnię szyby, co w efekcie przekłada się na poprawienie właściwości termoizolacyjnych i akustycznych okna.

Wszystkie kształtowniki przeznaczone do produkcji stolarki PVC powinny spełniać wymagania odpowiednich norm, wśród których podstawową jest PN-EN 12608:2004. Określa ona wszystkie podstawowe parametry i właściwości, jakie powinien posiadać każdy profil. Właśnie w oparciu o tę normę, oceniając grubość ścianek widocznych i niewidocznych kształtownika, zostaje on zakwalifikowany do odpowiedniej klasy A, B lub C.

Minimalna grubość ścianek profilu Klasy profili PVC
ścianki widoczne ≥ 2,8 mm
ścianki niewidoczne ≥ 2,5 mm
A
ścianki widoczne ≥ 2,5 mm
ścianki niewidoczne ≥ 2,0 mm
B
ścianki widoczne - nie ustala się
ścianki niewidoczne - nie ustala się
C

Klasa profilu jest tylko jedną z trzynastu wymaganych i określanych przez normę cech kształtowników okiennych PVC. Aby profil posiadał właściwą jakość musi spełniać równocześnie inne warunki (których metodologię sprawdzania precyzuje wskazana norma), a mianowicie posiadać odpowiednie parametry dotyczące: wyglądu, wymiarów i tolerancji, odchyleń prostoliniowości, masy 1 metra profilu, temperatury mięknienia wg Vicat’a, stabilności wymiarów w temperaturze +100°C, odporności na działanie temperatury +150°C, odporności na uderzenie w temperaturze -10°C, udarności metodą Charpy’ego, wytrzymałości na rozciąganie udarowe, modułu sprężystości przy zginaniu, wytrzymałości zgrzewanych naroży.

Na podstawie powyższego można śmiało twierdzić, że odgórne dyskwalifikowanie przez reklamę konkurencji kształtowników klasy innej niż A jest nieuzasadnione, bowiem sam profil okienny nie upoważnia jeszcze do uznania wyrobu jako pełnowartościowego.

Co ma piernik do wiatraka

Na temat okien plastikowych napisano wiele. Najłatwiej i najszybciej można dotrzeć do wiadomości, które są umieszczane w ulotkach i na stronach internetowych producentów okien PVC. Jak mawia stare polskie przysłowie – „każda pliszka swój ogonek chwali”, czyli każdy mówi o dobrych stronach swojego produktu, a przemilcza słabe. Cóż, takie prawa handlu i reklamy, która jest jego dźwignią. Udało mi się dotrzeć do analizy fachowca, który w swoim opracowaniu, podpartym dowodami wynikającymi z badań i obliczeń matematyczno-fizycznych, obalił pewne przekłamania, którymi świadomie posługują się oferenci handlowi na temat wyższości profili klasy A nad pozostałymi. Dla potrzeb mojego artykułu wybrałam z niego esencję wiedzy odnośnie tej kwestii, która może przydać się potencjalnemu nabywcy okien PVC. Warto wiedzieć, że pewne określenia podkreślające najwyższą jakość okien z profili klasy A to tylko slogany reklamowe, bowiem:

  • większość poważnych i liczących się na rynku producentów okien posiada w swej ofercie kształtowniki w klasie A według PN-EN 12608:2004;
  • różnice wytrzymałości zgrzewanych naroży okien PVC wykonanych z kształtowników różnych klas są znikome i nieistotne z punktu widzenia użytkowania wyrobów, co więcej - nośność zgrzewów kształtowników klasy B bywa wyższa od tych w klasie A;
  • klasa kształtownika nie ma znaczącego wpływu ani na przenikalność cieplną, ani na izolacyjność akustyczną profili okiennych i całego okna;
  • klasa kształtownika nie ma znaczącego wpływu na „sztywność” i „stabilność” okna, czyli odporność konstrukcji okna na obciążenie wiatrem;
  • okna mogą być okute dobrze lub źle, a klasa kształtownika nie ma z tym nic wspólnego;
  • wymagania norm w zakresie odporności na włamanie nie odnoszą się do klas kształtowników.

Wybierając okna plastikowe nie należy sugerować się hasłami reklamowymi, ale starać się uzyskać od producenta lub sprzedawcy rzetelne informacje odnośnie jakości produktu, klasy profili okiennych, pakietu szybowego, rodzaju uszczelek i okuć, oferty na nawiewniki i elementy dodatkowe (np. klamki, zamki), wartości współczynnika przenikalności termicznej. Warto również zwrócić uwagę na staż i pozycję producenta okien na rynku stolarki otworowej oraz na atesty i certyfikaty posiadane przez produkty jego firmy.

Na zakończenie wspomnę jeszcze, że bez względu na modę i zmiany w każdej dziedzinie, podstawowa funkcja okien od wieków pozostaje ta sama. Te otwory w murze mają przede wszystkim odgradzać klimat zewnętrzny od wewnętrznego, a równocześnie w specyficzny sposób łączyć to co znajduje się przed i za nimi. Obecnie okna plastikowe są najpopularniejsze na świecie. Swoją sławę zawdzięczają łatwości produkcji oraz nieustającemu zapotrzebowaniu na nie. Pomimo szerokiej rzeszy ich producentów i bogactwa oferowanych rozwiązań konstrukcyjnych łączy je obecnie normalizacja w zakresie klasyfikacji podstawowych parametrów. Stosowne przepisy i normatywy techniczno-budowlane określają minimalne wymogi, jakie musi spełniać każde okno i jakim obciążeniom musi się ono przeciwstawić, niezależnie od materiału, z jakiego zostało wykonane. Krótko mówiąc, każde współczesne okno PVC musi mieć klasę.
autor: Elżbieta Teleśnicka

Wasze komentarze ...

  • KKlim Witam fachowca. Ostatnio, bo jakiś miesiąc temu zakupiłem najtańsze okna pcv firmy Avantgarde, model 7000. Od znajomych słyszałem, że takie nie są zbyt trwałe i trzeba je będzie po prostu wymienić, jak wiele jest w tym prawdy? Mam się czego obawiać? - 29 cze 2016
  • Konwalia Wybór okien to trudny temat. Warto rozeznać się na rynku w ofercie jak również popytać znajomych jakie okna mają w swych domach i czy są zadowoleni. Dzięki takiemu rozeznaniu postawiłam na profil OVLO, 6-komorowy w kolorze ciemny brąz, które zakupiłam w firmie Boch. Dobra jakość, atrakcyjna cena i świetny precyzyjny montaż. Dzięki tym zmianom udało nam się osiągnąć "stan zamknięty", a domu zrobiło się ciepło i przytulnie. - 25 kwi 2017

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Stolarka
Podobne: Rolety zewnętrzne, Montaż stolarki drzwiowej, Wymiana okien z prawnego punktu widzenia, Drzwi wewnętrzne w kilku odsłonach cz. I, Problemy z wentylacją - zbyt szczelne okna
Słowa kluczowe: okna, drzwi, drzwi wewnętrzne, drzwi wewnętrzne, profile okienne, grubość profili okiennych, rodzaje profili, okna plastikowe, normy