×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Kosztorys budowy

Budowa pochłania nie tylko wiele czasu, ale przede wszystkim ogromne środki finansowe. Większość osób decydujących się na postawienie własnych czterech ścian sięga po kredyt, pożyczkę, rozkłada budowę na dłuższy okres, samodzielnie podejmuje się wykonania projektu, by zaoszczędzić na firmach budowlanych. Niezależnie od techniki, jaką wykonujemy dom, jego postawienie do stanu surowego, a także późniejsze wytynkowanie i wyposażenie pochłania ogromne środki finansowe.

Wiedza dotycząca kosztu budowy domu, czy to jedno- czy wielorodzinnego, a także każdego innego budynku, przyda nam się już na etapie wyboru projektu. Bo oprócz względów wizualnych, bardzo istotną kwestią jest także to, czy jesteśmy w stanie sfinansować całkowicie budowę. Na stronach internetowych wielu biur projektowych, oprócz gotowych projektów, znajdują się także projekty domów z wyceną, czy też z kosztorysem. Jednak wyliczenia te są oczywiście tylko orientacyjne, a ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj materiału, jaki zastosujemy, regionu, w jaki budujemy dom, gdyż ceny materiałów i robocizny, które różnią się w poszczególnych terenach kraju. Wpływ na całkowity koszt budowy mają także nasze zdolności negocjacyjne, a także okazjonalne promocje producentów.

Sam kosztorys budowy, jest niczym innym, jak obliczeniem przewidywanych wydatków związanych z wykonaniem poszczególnych prac budowlanych, dlatego też nazywa się go także planem wydatków. Jest to dokument niesformalizowany, w którym ujmuje się koszty gospodarczego lub innego przedsięwzięcia. Tradycyjny kosztorys sporządza się by wycenić roboty budowlano-montażowe. Wyróżnić można różne rodzaje kosztorysów, np.: ofertowy, inwestorski, ślepy, podwykonawczy, zmienny.

Kosztorys inwestorski to opracowanie, na podstawie którego zamawiający ustala wartość zamówienia. By go wykonać niezbędne jest posiadanie takich dokumentów, jak: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, założenia wyjściowe do kosztorysowania określone przez zamawiającego, ceny jednostkowe robót podstawowych przyjęte według cen rynkowych, w tym także dane pochodzące z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych publikacji.

Kosztorysem ofertowym nazywa się wyliczenie ceny oferty. Jest on przygotowywany przez wykonawcę przed podpisaniem umowy i traktowany jest jako propozycja wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Kosztorys zmienny stanowi kalkulację dla zmiany ceny ustalonej w umowie. Sporządza go wykonawca po wykonaniu robót. Jest to forma propozycji zmian kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych do wykonania ilości jednostek przedmiarowych robót.

Inny rodzaj kosztorysu, zwany kosztorysem powykonawczym, jest dokumentem stanowiącym obliczenie kosztów sporządzany dla ustalenia wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Wystawia się go w przypadku, gdy nie został opracowany kosztorys ofertowy i wydaje go wykonawca po wykonaniu zleconych mu robót.

Wyżej wymienione cztery rodzaje kosztorysów wyczerpują całkowicie potrzeby ustalania wartości zamówienia i obliczania cen za roboty budowlane. Jednak w branży budowlanej występuje jeszcze jeden dokument nazywany potocznie kosztorysem nakładczym, kosztorysem ślepym lub przedmiarem. Jest to obliczenie i zestawienie ilości robót do wykonania. Dokładnie rzecz opisując, kosztorys nakładczy zawiera opisy robót w kolejności technologicznej ich wykonania, ilość robót do wykonania, normy zużycia czynników produkcji. Znajdują się w nim także obliczenia: ilość robót mnożona przez normy zużycia czynników. Wyliczenia te decydują o nakładach ilościowych dla poszczególnych robót: robocizny (wyrażonych w roboczogodzinach), materiałów (w technicznych jednostkach miary) oraz pracy sprzętu (w maszynogodzinach).

Natomiast w skład „ślepego kosztorysu” wchodzi: opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania, ilość poszczególnych robót wynikających z przedmiaru, podstawy do ustalenia nakładów rzeczowych.

Przytoczone w tej definicji pojęcie przedmiaru robót, oznacza dokument przekazywany wykonawcy w celu sporządzenia kosztorysu ofertowego. Fachowa definicja mówi, iż dokument ten powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych (§ 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. Nr 202, poz. 2072). Definicje te wskazują, iż kosztorys nakładczy i kosztorys ślepy stanowiły podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego, będącego propozycją ceny, za jaką wykonawca wykona roboty. Obecnie podstawą do jego spisania jest przedmiar robót, dlatego też, w zamówieniach publicznych, powinno unikać się używania tych dwóch pojęć.

Kosztorys jest niezwykle pomocny w trakcie budowy domu. Jednak by spełniał on swoje zadania, musi być wykonany w miarę precyzyjnie. Takiego wyliczenia kosztów budowy może dokonać osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Dlatego też jego wykonanie zleca się kosztorysantom, którzy uwzględniają wiele czynników i opierają się przede wszystkim na swoich umiejętnościach.

Pierwszym krokiem do wykonania prawidłowego zestawienia kosztów budowy, jest sporządzenie poprawnego i dokładnego tzw. przedmiaru. Zawiera on wyliczenia zapotrzebowania na poszczególne materiały, którego dokonuje się w oparciu o projekt techniczny. Do wyliczenia kosztów potrzebne są nie tylko obmiary, ale także KNR-y. Tzw. KNR-y, czyli Katalogi Nakładów Rzeczowych, to katalogi zawierające normy zużycia materiałów, sprzętu, nakłady robocizny na poszczególne prace.

Pomocny przy konstruowaniu kosztorysu, bywa także ogólno przyjęty podział procentowy kosztów wykonania poszczególnych etapów budowy domu prowadzonej w technologii tradycyjnej. Pierwszy etap, czyli stan zerowy (wykonanie robót ziemnych, fundamentów, ścian podziemia oraz stropów nad podziemiem, schodów, izolacji przeciwwilgotnej) stanowi 12% kosztów całej budowy. Kolejna część prac budowlanych, stan surowy otwarty nadziemia, czyli wykonanie ścian nadziemia, stropów, schodów i podestów, ścianek działowych, konstrukcji dachu i jego podłoże i pokrycie oraz izolacja, pochłania 30% wydatków. Trzeci etap – stan surowy zamknięty (stolarka okienna i drzwiowa) – to około 23% kosztów. Pozostałe 35% kosztów pochłaniają roboty wykończeniowe, czyli wykonanie instalacji, tynków, podłóg, posadzek, wykładzin itp.

Podane zestawienie jest oczywiście szacunkowe i może ulegać zmianie w zależności od wielu czynników, takich jak ceny wybranych materiałów, ustawione stawki za robociznę, transport, koszty związane z nakładem sprzętu i urządzeń niezbędnych do budowania, a także wydatków związanych z narzutami i zyskiem poszczególnych jednostek, czyli np. spedycji, wykonawcy i przedsiębiorcy.

Wykonanie kosztorysu przez profesjonalistę wiąże się oczywiście z dodatkowymi nakładami finansowymi, rzędu od 1,5 nawet do 3 tysięcy złotych. Jednak jest to opłacalna inwestycja, która pozwala odpowiednio przygotować się, zwłaszcza pod względem finansowym, do budowy domu. Kosztorys pozwala na zaplanowanie nie tylko wydatków, ale także czasu wykonania budowy. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których zabraknie środków na dokończenie inwestycji. Umożliwi to także świadome wybranie sposobu finansowania inwestycji, czy to gotówką czy kredytem, a także wielkości i standardu w jakim ma być wykonany nasz dom. Jednym słowem, kosztorys budowy pozwala urealnić oczekiwania.

Fachowo wykonane zestawienie kosztów budowy może także w znacznym stopniu ułatwić negocjacje z wykonawcami. Szczególnie przydatne jest to w sytuacji, gdy realizacji całości prac, w tym także dostarczenie materiałów, zlecane jest jednemu wykonawcy. Szczegółowy projekt wraz z kosztorysem pozwalają jasno określić, jakie prace powinny zostać wykonane, w jakiej ilości, technologii i z jakiego materiału. Dokumenty te często załącza się do umów podpisywanych z wykonawcami. Trudniejszym zadaniem jest wykonanie kosztorysu budowy prowadzonej systemem gospodarczym, gdy różne prace zlecane są różnym wykonawcom, z którymi rozliczenie prowadzi się na różne sposoby, a dodatkowo, część prac prowadzi się samodzielnie.
autor: Joanna Zając

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Projektowanie / Architekci, Przed budową
Podobne: Obowiązkowe zmiany w projekcie gotowym, Patio, Zdrowe domy drewniane, Cechy techniczne ścian, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
Słowa kluczowe: architekci, architektura, biuro architektoniczne, projekty domów, domy projekty, projekt domu, wykonanie kosztorysu, rodzaje kosztorysów, koszty budowy, koszt stanu surowego, kosztorysant, kosztorys inwentorski, kosztorys ofertowy, kosztorys podwykonawczy, kosztorys nakładczy, kosztorys ślepym, cena kosztorysu