×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Koszty adaptacji gotowego projektu

Jeżeli posiadamy działkę i planujemy na niej rozpocząć budowę, to m.in. będzie trzeba wybrać projekt przyszłego domu. Można skorzystać z przeróżnych ofert firm, które to w swoich bazach danych posiadają projekty gotowe (tzw. typowe), bądź pokusić się o projekt indywidualny. Choć druga opcja wydaje się być lepsza, gdyż projekt od podstaw będzie dostosowany do naszych potrzeb i upodobań, to jednak odstrasza wysoką ceną realizacji. Natomiast jeśli chodzi o projekty gotowe to na rynku obecnie znajduje się cała masa ofert, także każdy zapewne znajdzie coś dla siebie. A jeżeli w wybranym projekcie chcielibyśmy dokonać jakichś przeróbek, to istnieje możliwość modyfikacji w ramach adaptacji.

Wykonanie adaptacji projektu jest konieczne w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W zależności od potrzeb, adaptacja może obejmować dwa zakresy. Pierwszy z nich to tzw. adaptacja obowiązkowa, która polega na dostosowaniu projektu, m.in. do:

 • wymogów prawa budowlanego – w tym do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, bądź w przypadku jej braku – do wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • lokalnych warunków geotechnicznych panujących na konkretnej działce, np.:
  • ukształtowania terenu
  • położenia względem stron świata
  • właściwości gruntu (głębokość przemarzania, nośność gruntu, itp.)
  • stref klimatycznych
 • stref obciążeń konstrukcyjnych
 • warunków infrastruktury technicznej (sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, energii elektrycznej)

 

Natomiast drugi zakres adaptacji obejmuje zmiany, które dostosowują projekt do indywidualnych upodobań i oczekiwań inwestora.

Przed udaniem się do projektanta, czy architekta adaptującego należy zgromadzić następujące dokumenty:

 1. gotowy projekt domu w 4 egzemplarzach
 2. mapę geodezyjną do celów projektowych
 3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, bądź w przypadku jej braku – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 4. techniczne warunki przyłączy instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, itp. (w zależności od posiadanych przyłączy)

 

Wybór osoby adaptującej jest indywidualną sprawą inwestora. Jednak wybrany projektant, bądź architekt musi posiadać odpowiednie uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. W praktyce projektant adaptujący ma za zadanie:

 • przejąć na siebie obowiązki głównego projektanta, podpisać projekt jako autor adaptacji domu do konkretnego terenu, a także załączyć zaświadczenie o uprawnieniach projektowych oraz wpisie do izby samorządu zawodowego
 • sprawdzić zgodność projektu gotowego z warunkami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, bądź decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
 • sporządzić oświadczenie o kompletności i zgodności projektu z przepisami budowlanymi i normami
 • sporządzić projekt zagospodarowania działki wraz z wrysowaniem projektu domu z przyłączami instalacyjnymi na mapkę geodezyjną w skali 1:500 (1:1000)
 • uzupełnić dokumentację o wymagane – przez odpowiednie urzędy – opinie, uzgodnienia, oświadczenia oraz warunki techniczne przyłączy, właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw mediów
 • uzupełnić dokumentację o oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • sprawdzić, a w razie konieczności przeliczyć zgodność przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych z warunkami i obciążeniami normatywnymi, właściwymi dla danej strefy klimatycznej oraz z uwzględnieniem panujących na działce warunków geotechnicznych gruntu
 • dostosować przyjęte rozwiązania instalacyjne do lokalnych warunków, potrzeb oraz wymagań inwestora
 • przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla danej działki - w przypadku wprowadzania zmian – nanieść je na oryginale projektu gotowego (typowego) techniką trwałą (w kolorze czerwonym), zarówno w zakresie rysunkowym, jak i tekstowym.

 

Projektant całość powinien wykonać w sposób jasny i czytelny, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami ustawy, przepisami i obowiązującymi polskimi normami. Na żądanie inwestora, bądź właściwego organu może również zostać zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego, w zakresie kontrolowania zgodności realizacji projektu w trakcie trwania robót budowlanych. A także do uzgadniania możliwości wprowadzenia zastępczych rozwiązań w stosunku do pierwotnie przewidzianych w projekcie – zgłoszonych przez inspektora nadzoru budowlanego, bądź kierownika budowy.

Cena obowiązkowej adaptacji waha się w przedziale 1300 – 2500 zł. Oczywiście znajdą się też firmy, które mogą sobie krzyknąć już na starcie cenę o wiele wyższą, np.8500 zł. Niekiedy jednak zdarza się, iż obowiązkową adaptację trzeba rozszerzyć. Ma to miejsce wówczas, gdy wybrany projekt nie spełnia wymogów zawartych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego). Mogą to być zmiany dotyczące, m.in. kąta nachylenia dachu, wysokości budynku, itp.

Ceny dotyczące wprowadzenia zmian nie są jednolicie określone i zależą od wielu czynników, a przede wszystkim od:

 • ilości wprowadzanych zmian
 • stopnia trudności oraz pracochłonności
 • indywidualnych zapatrywań biura projektowego

 

Biorąc pod uwagę stopień trudności prac, związanych ze zmianami wprowadzanymi na życzenie inwestora, można zmiany te podzielić na łatwe i trudne. Do zmian łatwych (czyli stosunkowo niedrogich – średnio 300 – 500 zł) zalicza się, m.in.:

 • zmianę w rozmieszczeniu okien oraz drzwi, a także zmianę ich wielkości
 • zmianę w układzie ścianek działowych
 • zmianę funkcji poszczególnych pomieszczeń
 • zmianę doboru materiałów wykończeniowych
 • zmianę schematów instalacji wewnętrznych
 • doprojektowanie daszku nad wejściem

 

>Natomiast do zmian trudniejszych w realizacji (a tym samym droższych – około 700 – 1000 zł) zalicza się te, które mają wpływ na całościową konstrukcję budynku i zanadto zaczynają ingerować w jego bryłę. Są to np.:

 • zamiana domu parterowego na dom z poddaszem
 • znaczna ingerencja w wymiary budynku, która będzie wymagała zmiany w konstrukcji dachu
 • zmiana technologii wykonania, np. z murowanej na szkieletową
 • doprojektowanie piwnicy
 • zmiana stropu
 • zmiana wysokości ścianki kolankowej (np. chęć podwyższenia budynku).

Każdy gotowy projekt powinien zawierać zakres zmian, które to można dokonać bez pisemnej zgody autora. Zazwyczaj są to zmiany niewielkie (typu inne rozmieszczenie okien, podpiwniczenie, sposób wykończenia elewacji, itp.), które nie wpływają na całościowy wygląd budynku, a także nie zmieniają jego konstrukcji. Natomiast w pozostałych przypadkach potrzebna będzie pisemna zgoda uzyskana od autora danego projektu.

Warto poświęcić trochę czasu na poszukiwanie oferty jak najbardziej zbliżonej do naszych potrzeb, gdyż pozwoli to w przyszłości na uniknięcie poniesienia dużych kosztów, związanych z wprowadzaniem zmian przy adaptacji. I tak być może będziemy musieli coś dopłacić, jeśli projekt gotowy będzie rozmijał się z wymaganiami stawianymi mu przez naturalne warunki panujące na danej działce.
autor: Małgorzata Krach - Muroń

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Projektowanie / Architekci, Przed budową, Prawo i formalności
Podobne: Geodezyjne tyczenie terenu, Ogrodzenie placu budowy i tablica informacyjna, Czy warto wykonać kosztorys?, Nowoczesna architektura domów jednorodzinnych, Budowa i oddanie do użytkowania obiektów budowlanych
Słowa kluczowe: architekci, architektura, biuro architektoniczne, projekty domów, domy projekty, projekt domu,