×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Letni domek na działce

Nawet najbardziej zagorzały wielbiciel miasta i gwaru przyzna, że czasem dobrze jest sobie od niego odpocząć, pooddychać świeżym powietrzem. Dlatego też tak wielu mieszkańców dużych i mniejszych aglomeracji, w miarę swoich możliwości, stara się wejść w posiadanie choćby niewielkiej działeczki, na której mogliby w spokoju spędzać ciepłe dni. A jeśli mamy to szczęście i staliśmy się właścicielami lub mamy w planach kupić nieco większą działkę, możemy pomyśleć także o postawieniu, nawet niewielkiego domku letniskowego. Takie rozwiązanie pozwoli nam przede wszystkim na spędzenie dłuższych chwil, może nawet całego urlopu na własnym kawałku ziemi, bez konieczności codziennego dojeżdżania z miejsca zamieszkania.

Wymogi prawne

Jeśli już powzięliśmy taką decyzję, to przed wyborem projektu i rozpoczęciem prac budowlanych, musimy oczywiście zaznajomić się z sytuacją prawną i pozyskać kilka niezbędnych dokumentów. Zanim zabierzemy się za stawiania domku letniskowego na własnej działce lub zanim zakupimy działkę z zamiarem postawienia na niej takiego obiektu, koniecznie zapoznajmy się z planem miejscowym lub, gdy takiego nie ma, z decyzją o warunkach zabudowy i sprawdźmy czy na konkretnej działce można w ogóle taki domek postawić. Jeśli w gminie znajduje się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, musi on dopuszczać zabudowę letniskową. Jest to warunkiem otrzymania pozwolenia na budowę. Dzieje się tak dlatego, iż na obszarze, który objęty jest planem miejscowym można realizować tylko taką zabudowę, jaką w nim przewidziano. W najlepszej sytuacji jesteśmy wtedy, gdy jest to właśnie zabudowa letniskowa (mieszkaniowo-rekreacyjna). Jeśli plan przewiduje np. budownictwo jednorodzinne, to wtedy możemy mieć problem z pozwoleniem, a jeśli już koniecznie chcemy postawić na takiej działce domek na lato, będzie musiał spełniać kryteria domu całorocznego. Wiąże się to z wymogiem podłączenia do mediów, wyposażenia w instalacje, wykonaniem izolacji cieplnej itp. W przypadku takiego domu w pozwoleniu zostałby on określony jako budynek mieszkalny, nawet jeśli wykorzystywalibyśmy go wyłącznie sezonowo.

W naszych staraniach o posiadanie własnego domku na lato, dużą rolę odgrywa także rodzaj działki, na której chcemy go postawić. Pewne problemy możemy mieć z uzyskaniem pozwolenia na jego budowę na terenach rolnych lub leśnych. W przypadku pierwszego rodzaju gruntów, co prawda nie ma wyraźnego zakazu budowy, ale projektowany budynek musi mieć związek z funkcją rolną terenu. Musiałby więc stanowić element zabudowy zagrodowej, a to nie jest już to samo co zabudowa letniskowa.

Natomiast w przypadku gruntów leśnych, takiego budynku na pewno nie postawimy wtedy, gdy plan nie dopuszcza wprost takiej zabudowy. Przeważnie na takich terenach istnieje prawna możliwość wznoszenia wyłącznie obiektów, które są związane z gospodarką leśną. Jeśli w gminie, na terenie której znajduje się nasza działka, nie ma planu miejscowego, to każda zmiana zagospodarowania terenu, które polega na budowie obiektu budowlanego, w tym także domku letniskowego lub wykonania innych robót budowlanych, które wymagają pozwolenia na budowę, a także zmiana sposobu użytkowania wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Organem uprawnionym do jej wystawiania jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy uzależnione jest od łącznego spełniania ściśle określonych przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym warunków. W myśl tego dokumentu, działka na której chcemy postawić domek letniskowy, musi mieć dostęp do drogi publicznej, a teren powinien być uzbrojony w stopniu, który pozwala na realizację inwestycji, przy czym czy i jakie przyłączenia do sieci są konieczne określone zostanie w decyzji wydawanej przez urząd.

Kolejnym wymogiem jest to, by przynajmniej jedna sąsiednia działka dostępna z tej samej drogi publicznej powinna być zabudowana w taki sposób, by można było na podstawie tej zabudowy określić charakter i parametry nowej inwestycji. Jeśli więc w sąsiedztwie terenu będącego naszą własnością znajdują się już domki letniskowe, to najprawdopodobniej uzyskamy warunki zabudowy. Następnie grunt, na którym chcemy postawić taki budynek, nie może wymagać uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia z rolnego lub leśnego na cele nierolne i nieleśne, albo też taka zgoda została udzielona przy okazji opracowywania planu, który wygasł z mocy prawa z końcem 2003 r. W tym miejscu zaznaczyć jednak trzeba, że w przypadku ziemi rolnej, wydania takiej zgody nie wymagają, czyli można zmienić ich przeznaczenie w drodze ustalania warunków zabudowy, grunty należące do klasy gorszej niż III, a w przypadku klas I-III, gdy wielkość działki nie przekracza 0,5 ha. Takich udogodnień nie ma jednak w przypadku gruntów leśnych, które zawsze wymagają zgody na zmianę przeznaczenia. Informacji dotyczących tego, czy grunt został odrolniony lub odleśniony w starym planie, szukać możemy w urzędzie gminy.

Nawet jeśli uda nam się sprawdzić i załatwić wszystkie te wpisy i plany, mogą pojawić się inne przeszkody uniemożliwiające nam postawianie domku letniskowego na tej akurat działce. Dzieje się tak dlatego, iż decyzja musi być zgodna z odrębnymi przepisami, np. z zakresu ochrony środowiska, nie tylko o randze ustawy, ale także aktu prawa miejscowego.

Wymagane pozwolenia

Jeśli już mamy całkowitą pewność, że na naszej działce możemy postawić sobie domek letniskowy, czas najwyższy zająć się pozwoleniem na budowę. Teoretycznie, jeśli taka budowla będąca konstrukcją wolnostojącą, będzie miała powierzchnię nie przekraczającą 25 m², i nie będzie połączona z podłożem za pomocą fundamentów, nie jest traktowana jako budynek i nie wymaga pozwolenia na budowę oraz projektu, a jedynie zgłoszenia budowy w odpowiednim urzędzie.

Tyle teorii, a teraz praktyka. Definicja fundamentów mówi, że jest to element konstrukcyjny, którego zadaniem jest przekazywanie obciążeń działających na budynek na podłoże gruntowe. Oznacza to, że za fundament może zostać wzięte zarówno warstwa betonowych bloczków, jak również drewniane belki wkopane w ziemię. Bezpieczniej więc jest się po prostu przygotować na wszystkie procedury urzędowe. A są one praktycznie takie same, jak te, które przechodzi się w trakcie budowy typowego domu jednorodzinnego.

Podstawą jest oczywiście wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, który składa się we właściwym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Do wniosku należy dołączyć: cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami. Jeśli chcemy postawić domek z gotowych elementów, jego sprzedawca powinien dostarczyć nam pełną dokumentację. Musimy także zlecić projektantowi wykonanie projektu zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem ustaleń planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy. Niezbędne jest także oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzja o warunkach zabudowy, jeśli nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Technologie budowy

Jeśli już szczęśliwie przebrniemy przez drogę urzędową i staniemy się posiadaczami wszelkich wymaganych pozwoleń, możemy w końcu przystąpić do budowy naszego upragnionego domku letniskowego. Najczęściej tego rodzaju budowle stawia się z drewna, przy zastosowaniu konstrukcji szkieletowej. Taki budynek można ocieplić wełną mineralną lub styropianem. Jednak dobrym i szybszym rozwiązaniem jest zakup gotowych konstrukcji.

Najczęściej, jako domki rekreacyjne stawia się konstrukcje drewniane. Są zdecydowanie tańsze, bardziej ekologiczne i przyjazne dla człowieka. Takie rozwiązanie możemy zastosować wtedy, gdy planujemy spędzać w nim wiosenne i letnie weekendy. Taki domek z drewna bardzo łatwo się ogrzewa, jednak równie szybko się wychładza, co przy dłuższym pobycie staje się trochę kłopotliwe, zwłaszcza, gdy noce nie są jeszcze albo już takie ciepłe. Jeśli więc planujemy spędzać w naszym domku rekreacyjnym wakacje lub kilka tygodni, to lepszym rozwiązaniem może okazać się postawienie domku murowanego. Co prawda jest to troszkę droższa inwestycja, a domy z tego budulca wolniej się nagrzewają, jeśli jednak raz złapią odpowiednią temperaturę, to łatwo można ją utrzymać.

Jednak zdecydowanie najszybszym i najtańszym sposobem na uzyskanie własnego domku letniskowego jest zakup gotowej, drewnianej konstrukcji. Takie budynki można wykończyć na kilka sposobów. Najpopularniejszymi są: deski drewniane elewacyjne, bale drewniane, siding i płyta OSB z dodatkowym ociepleniem. Od wewnątrz ściany można wyłożyć: płytami kartonowo-gipsowymi, boazerią drewnianą albo boazerią PVC lub MDF. Montażu takiej konstrukcji domku letniskowego możemy dokonać samodzielnie, ale dobrym rozwiązaniem jest także zlecenie go specjalistycznej ekipie, która dokona tego szybko i fachowo. Bardzo ważnym elementem całego budynku jest dach. Musi on być wykonany z materiału trwałego, zapewniającego dostateczną ochronę, a jednocześnie lekkiego, który nie obciążałby zbytnio całej konstrukcji.

Zanim zaczniemy użytkować…

Jeśli uda nam się już szczęśliwie zakończyć budowę naszego domku, zobowiązani jesteśmy jeszcze do dopełnienia kilku formalności prawnych. Po zakończeniu budowy należy o tym fakcie zawiadomić nadzór budowlany, załączając: oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami oraz o uporządkowaniu terenu budowy, protokół z badań i sprawdzeń (instalacji elektrycznej, szczelności szamba), geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, której wykonanie należy zlecić uprawnionemu geodecie oraz protokoły potwierdzające odbiór wykonanych przyłączeń. Należy tu także zaznaczyć, że w przypadku, gdy dopuścimy się samowoli budowlanej, słono za to zapłacimy, gdyż opłata legalizacyjna wynosi 25 000 zł. A cieszenie się spokojnym weekendem lub wakacjami we własnym letnim domku nie powinno być jednak okupione takimi dodatkowymi kosztami.
autor: Joanna Zając

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Domy drewniane, Domy prefabrykowane, Przed budową, Prawo i formalności
Podobne: Przygotowanie terenu pod budowę, Budowa systemem zleconym, Remont dachu z prawnego punktu widzenia, Wady i zalety drewna, Kiedy można rozpocząć budowę
Słowa kluczowe: domy z drewna, domy z bali, domki z drewna, projekt domu, domy, domy z, domek na działce, domek letni, domek letniskowy, pozwolenie na budowę, wymogi prawne, plan zagospodarowania