×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Materiały hydroizolacyjne

Ochrona przed działaniem wody jest jednym z podstawowych warunków trwałości i funkcjonalności budynku oraz zdrowia i komfortu jego mieszkańców. Działanie wody i zawartych w niej związków powoduje destrukcję elementów konstrukcji, stwarza korzystne środowisko dla rozwoju grzybów i pleśni. Szeroka gama rozwiązań technologicznych w zakresie hydroizolacji pozwala na solidne zabezpieczenie budowli od fundamentów, ścian i dachu po najdrobniejsze elementy wewnętrzne i zewnętrzne, narażone na niekorzystne działanie wody.

Ze względu na obecność głównego komponentu określającego właściwości materiału, wyróżnia się trzy rodzaje produktów: bitumiczne, mineralne oraz tworzywowe. Jest to podział generalny i w dużej mierze umowny, ponieważ grupa omawianych materiałów, występujących w formach mieszanek, warstw, modyfikacji i innowacji, jest ogromna i bardzo zróżnicowana.

Papy, lepiki, emulsje
Materiały bitumiczne stanowią częsty, tradycyjny sposób izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej. W zależności od celu zastosowania powszechnie występują w formie: pap, mas, lepików asfaltowych, emulsji oraz roztworów.

Papy są materiałami warstwowymi. Służą do izolacji poziomej i pionowej fundamentów, stropodachów, dachów skośnych. Typowo składają się z osnowy - tekturowej, włóknowej, aluminiowej, z tkanin szklanych lub z włóknin poliestrowych, odpowiedzialnej za właściwości mechaniczne oraz z okładu asfaltowego – najczęściej dwustronnego – w zależności od rodzaju asfaltu określającego odporność papy na temperaturę, warunki atmosferyczne i długość eksploatacji. Opcjonalnie papy pokrywa się - od góry posypkami (piaskowymi, bazaltowymi, skaleniowymi) chroniącymi przed promieniowaniem UV, natomiast od dołu – foliami zabezpieczającymi przed sklejaniem się materiału. Są chętnie stosowane ze względu na łatwość montażu, trwałość i odporność na warunki zewnętrzne. Należy jednak uważać na uszkodzenia mechaniczne - nawet pojedyncze ubytki mogą zniwelować izolacyjne właściwości powłoki.

Lepiki asfaltowe są to różne konfiguracje asfaltu, wypełniaczy i dodatków. Stosuje się do mocowania pap do podłoży betonowych, do sklejania pap między sobą w pokryciach wielowarstwowych, do wykonywania samodzielnych izolacji przeciwwilgociowych (lekkich) oraz pod posadzki na podłoża betonowe (jako mocowanie okładzin i jednoczesną izolację przeciwwilgociową).
Twarde mieszanki, do stosowania na gorąco, do użycia wymagają podgrzania w specjalnym kotle lub ogrzewaczu (średnia temperatura 170 stopni). Mogą zawierać dodatki uplastyczniające. W niskich temperaturach mają tendencje do łamania.
Mieszanki do stosowania na zimno, o konsystencji półpłynnej, zawierają rozpuszczalniki. Dlatego klejenie do warstw smołowych, aluminiowych, styropianowych jest w ich przypadku niemożliwe. Stosuje się je typowo na zewnątrz. Po położeniu warstwy należy pamiętać o czasie potrzebnym na odparowanie rozpuszczalnika. Klejenie pap jest możliwe w temperaturze otoczenia nie niższej niż 10 stopni. Należy również pamiętać o ich wrażliwości na bardzo wysoką temperaturę (pow. 60 stopni). Są uważane za łatwiejsze i bezpieczniejsze w użyciu niż lepiki do rozgrzewania, wymagają prostszych narzędzi i mniejszego nakładu pracy.

Roztwory asfaltowe to roztwory asfaltu w rozpuszczalniku wraz z opcjonalnymi dodatkami. Stosuje się je jako pełne, bezspoinowe izolacje przeciwwilgociowe lub do gruntowania podłoża pod izolacje wodochronne. Są łatwopalne. Nadają się typowo do użytku na zewnątrz.

Emulsje asfaltowe tworzą zawiesiny asfaltu w wodzie wraz ze środkami emulgującymi, wypełniaczami, dodatkami i ulepszeniami polimerowymi (tworzywowymi). Służą do gruntowania podłoża pod bezrozpuszczalnikowe masy bitumiczne, do konserwacji okładzin dachowych, ogrodzeń, do wykonywania samodzielnych izolacji przeciwwilgociowych. W zależności od użytego emulgatora wymagają dłuższego lub krótszego czasu wiązania.

Masy asfaltowe – rozpuszczalnikowe stanowią mieszaniny asfaltów, rozpuszczalników, opcjonalnie wypełniaczy, dodatków i modyfikatorów polimerowych. Masy takie z dodatkiem aluminium i modyfikacją polimerową stosowane są głównie do pokryć dachowych.
Z kolei masy z kauczukiem syntetycznym, bez wypełniaczy, tworzą również izolacje podziemne lub służą do gruntowania podłoży, mocowania pap oraz sklejania ich w powłokach warstwowych. Gęste masy kauczukowe z wypełniaczami stosuje się do uszczelnień dachowych oraz klejenia pap.

Szczeliny w podłożu wypełnia się masami szpachlowymi.
Masy bezrozpuszczalnikowe typu KMB stosuje się do samodzielnych izolacji przeciwwilgociowych oraz grubowarstwowych - przeciwwodnych. W zależności od ilości składników, różnią się między sobą czasem wiązania (wysychania). Najszybciej wiążące i najbardziej odporne na warunki atmosferyczne są masy dwuskładnikowe.

Zaprawy, maty, taśmy
Drugą, obok opisanych pokrótce ochron bitumicznych, grupą hydroizolatorów, są materiały mineralne - cementowe oraz bentonitowe – odpowiednio w formie zapraw, mat, membran i taśm.

Mikrozaprawy, czyli szlamy uszczelniające, tworzy spoiwo cementowe z dodatkiem kruszyw, uszczelniaczy, uszlachetnień polimerowych w różnej postaci. Służą do izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, do klejenia okładzin płytkowych, jako jednoczesna izolacja. Charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, elastycznością, odpornością na środki chemiczne, krótkim czasem wiązania i wysychania, zdolnością mostkowania rys, możliwością aplikacji na podłoża wilgotne, łatwością nakładania (typowo nakładanie pędzlem). Ze względu na komponent cementowy należy pamiętać o nie stosowaniu tych zapraw na podłożach gipsowych.

Maty bentonitowe są to warstwowe wykładziny stosowane do izolacji poziomych i pionowych fundamentów oraz stropodachów. Składa się z granulatu bentonitowego oraz zszywanych ze sobą powłok geosyntetycznych – włókninowych i tkaninowych. Spodnia warstwa tkaniny może być dodatkowo laminowana polimerami.
Bentonit, pęczniejąc pod wpływem wody, tworzy rodzaj przepony blokującej przemieszczanie się wody oraz wypełnia uszkodzenia betonu. Maty bentonitowe charakteryzują się dobra przyczepnością do podłoża, zdolnością do samoregeneracji i odnawialności.

Panele bentonitowe to granulat minerału zamknięty pomiędzy dwoma warstwami biodegradowalnej tektury. Występuje w wersji podstawowej oraz wersjach modyfikowanych – o zwiększonej odporności tektury na działanie wody i zanieczyszczenia. Panele stosuje się na zewnętrznych powierzchniach ścian i pod płytami fundamentowymi (w wielu przypadkach podkład z chudego betonu nie jest wówczas konieczny).

Membrany bentonitowe składają się ze spreparowanego bentonitu, warstwy polimerowej oraz rozpuszczalnej w wodzie osłonki. Stosuje się je do izolacji pionowych ścian piwnic.

Posypki, luźne granulaty, taśmy oraz szpachle bentonitowe stanowią grupę hydroizolacji uzupełniających, używanych do zabezpieczania wszystkich miejsc newralgicznych i trudno dostępnych, takich jak np.: wgłębienia, dylatacje, połączenia elementów konstrukcji, konstrukcji i instalacji, czy styków powłok izolacyjnych.

Folie, membramy
Trzecią grupę materiałów hydroizolacyjnych stanowią głównie folie i membrany z tworzyw sztucznych jako głównych komponentów.

Folie wykazują dużą odporność na ciśnienie gruntu, wody, działanie związków chemicznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Wykorzystywane są do izolacji pionowych ścian piwnic i fundamentów, poziomych – ław fundamentowych, posadzek i wylewek, dachów zielonych, pod okładziny panelowe, do ochrony elementów wewnętrznych narażonych na działanie wody.
Folie płaskie – zwykłe lub samoprzylepne – wykonuje się najczęściej z PVC oraz polietylenu o małej gęstości. Natomiast folie tłoczone (jednostronnie lub obustronnie), produkowane są z polietylenu o dużej gęstości, opcjonalnie z warstwą geowłókniny. Posiadają specjalne tłoczenia zapobiegające całkowitemu przylgnięciu folii do powierzchni. Tworząc w ten sposób przestrzeń wentylacyjną, umożliwiają odparowywanie wilgoci.

Membrany z tworzyw sztucznych (polimerowe, PVC, z kauczuków syntetycznych, neoprenowe i inne), często również nazywane foliami, charakteryzują się tzw. otwartością dyfuzyjną. Oznacza to zdolność do przepuszczania pary wodnej przy jednoczesnym zatrzymywaniu wody.

Folie w płynie, czyli elastyczne, polimerowe masy dyspersyjne, posiadają własności folii arkuszowych. Można je stosować zamiennie lub w miejscach, gdzie użycie folii tradycyjnej jest problematyczne, np. na podłożach o skomplikowanych kształtach.


autor: Anna Simla

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Hydroizolacje, Materiały budowlane
Podobne: Posadzki epoksydowe, Agresywnośc wód gruntowych i gruntów a konstrukcje stalowe, Wełna czy styropian, Kuchnia - co na podłogę, ściany i blaty w kuchni, Rodzaje i zastosowanie betonu
Słowa kluczowe: izolacja fundamentów, izolacja, osuszanie budynków,