×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Mostki termiczne - co to jest i jak ich uniknąć

Ciemne smugi na elewacjach i na ścianach wewnętrznych budynków, dziwne wrażenie, że ciepło zbyt szybko ucieka z domu, to pierwsze oznaki istnienia mostków termicznych. Te mostki, to miejsca przez które ucieka ciepło z budynku zostawiając w zamian w tym miejscu rosę, która z czasem może doprowadzić do zawilgocenia pomieszczeń, pojawienia się pleśni, a nawet zagrzybienia całego domu i uszkodzenia mechanicznego konstrukcji. Przyczyną ich powstawania są najczęściej błędy projektowe lub wykonawcze. Nie bez winy pozostaje też nowa szczelna stolarka okienna i drzwiowa uniemożliwiająca dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń, co przy braku wentylacji mechanicznej skutkuje zwiększeniem się ich wilgotności. W każdym domu jest wiele miejsc (od kilku do kilkudziesięciu) powstawania mostków cieplnych, a ich efektem jest utrata ciepła sięgająca nawet do 30% energii cieplnej znajdująca swoje odbicie w rosnących kosztach ogrzewania. Zjawisko mostków termicznych jest szczególnym utrapieniem mieszkańców starych domów, w których większość przegród budowlanych pozbawiona jest izolacji termicznej, a do tego budynki te często też nie mają dobrej wentylacji.

Mostek termiczny (zwany także cieplnym) to fragment zewnętrznej przegrody budowlanej o znacznie niższej izolacyjności termicznej niż sąsiadujące z nim elementy budowlane, a innymi słowy – o znacznie wyższym współczynniku przewodzenia ciepła. Skutkiem tego, przy różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku, dochodzi do punktowego wychładzania przegrody. W miejscu powstawania mostka cieplnego temperatura powierzchni przegrody obniża się często do tego stopnia (przede wszystkim w zimnych porach roku), że przekroczona zostaje temperatura punktu rosy (skraplania się pary wodnej). Poprzez mostek termiczny następuje wzmożona i niekontrolowana utrata ciepła. Jest ona wprost proporcjonalna do wielkości mostka termicznego.

Są różne, umowne, kryteria podziałów mostków. Według jednego z nich wyróżnia się:

 • mostki cieplne uwarunkowane rodzajem materiału – powstają na skutek zmiany przewodności cieplnej wewnątrz jednego lub kilku elementów budowlanych (np. kształtki łącznikowe elementów warstwowych, uchwyty, belki, wiązary)
 • geometryczne mostki cieplne – powstają skutkiem różnicy wielkości powierzchni oddającej i pobierającej ciepło (np. krawędzie ścian zewnętrznych)
 • konwencjonalne mostki cieplne – są efektem nieszczelności lub prowadzenia przewodów instalacyjnych przez zewnętrzne przegrody budowlane (np. nie izolowane przejścia rur wodociągowych i kanalizacyjnych, szczeliny stolarki, szczeliny konstrukcyjne.

 

Ze względu na wielkość obszaru i kierunki ucieczki ciepła z budynku wyróżnia się mostki:

 • punktowe – jeśli linie oznaczające strumienie ciepła deformują się we wszystkich kierunkach przestrzeni (np. narożnik ściany zewnętrznej pod dachem), a także ograniczone do niewielkiego obszaru na skutek punktowego uszkodzenia termoizolacji (np. przebicie)
 • liniowe – obejmujące większy obszar o zmniejszonej grubości lub nawet pozbawiony całkowicie izolacji (brak ciągłości).

 

Miejsca newralgiczne

Idealną byłaby sytuacja, gdyby izolacja termiczna była ciągła na całym budynku. Są jednak miejsca, w których trzeba ją przerwać z konieczności. Dlatego mostki termiczne można podzielić na takie, których można uniknąć, i te, z którymi trzeba się pogodzić. W zależności od miejsc występowania mostków termicznych w budynku wyróżnia się mostki:

 • geometryczne – nieuniknione, ale straty ciepła za ich przyczyną są zwykle niewielkie; ich występowanie wynika ze zmiany kierunku przebiegu izolacji na ścianie zewnętrznej budynku np. w narożach budynku
 • konstrukcyjne – odpowiadają za znaczne straty ciepła; pojawiają się one najczęściej w piwnicach, miejscach połączenia ścian zewnętrznych z fundamentami oraz dachem, przy płytach balkonowych, wokół futryn stolarki okiennej i drzwiowej, przy wieńcach i nadprożach, parapetach, w miejscach osadzenia w przegrodach zewnętrznych konstrukcji wsporczych (podciągów, wsporników mocujących balustrady stalowe, anteny), w wieńcach stropu.

Mostki cieplne mogą występować także lokalnie i okresowo w narożach pomieszczeń, w ścianach wewnętrznych budynków, w których znajdują się kanały wentylacyjne z zimnym powietrzem oraz rury z zimną wodą znajdujące się blisko wewnętrznej powierzchni przegrody budowlanej.

Mostki cieplne chłodzą, szkodzą i niszczą

Zjawisko mostków termicznych jest nie tylko nieestetyczne i uciążliwe, ale też szkodliwe, a na dłuższą metę może być nawet niebezpieczne. Przysparza ono wiele problemów zarówno projektantom i wykonawcom jak i użytkownikom budynków. Do najważniejszych należą:

 • brak zdolności akumulacji ciepła przez budynek - szybkie wychłodzenie pomieszczeń w okresach chłodu i mrozu oraz nadmierne ich nagrzewanie w upalne dni
 • niekontrolowana utrata ciepła - skutkuje dużymi stratami energetycznymi doprowadzającymi do ujemnego bilansu cieplnego budynku
 • dodatkowe koszty eksploatacji budynku - mało wydajne doraźne dogrzewanie zimą lub chłodzenie pomieszczeń latem skutkuje rosnącymi rachunkami za opał i energię
 • wychłodzenie przegród budowlanych – może doprowadzić do ich zawilgocenia przez skraplającą się parę wodną, a to sprzyja tworzeniu się i rozwojowi grzyba lub pleśni w pomieszczeniach budynku; te z kolei negatywnie rzutują na zdrowie ludzkie, bowiem przyczyniają się do powstawania i nasilania: alergii, grzybic, chorób układu oddechowego, chorób reumatycznych, a w skrajnych przypadkach nawet nowotworowych
 • pękanie i odpadanie tynków
 • uszkodzenia elementów konstrukcji budynku.

 

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Mostki termiczne dotyczą bez wyjątku wszystkich rodzajów budynków – zarówno małych domów jednorodzinnych, bloków mieszkalnych jak i apartamentowców. Z mostkami cieplnymi jest podobnie jak z chorobami. Kiedy już powstaną, są bardzo trudne do zlikwidowania, a w niektórych sytuacjach nawet niemożliwe. Dlatego lepiej zapobiegać im jeszcze na etapie projektowania, niż walczyć z nimi po wybudowaniu i zasiedleniu domu.

Dążąc do jak największego niwelowania mostków termicznych należy zadbać nie tylko o właściwą termoizolację wszystkich miejsc narażonych na ucieczkę ciepła z wnętrza budynku, ale też o ciągłość izolacji termicznej ułożonej po zewnętrznej stronie przegród budowlanych oraz o staranny montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Wszystkie zagadnienia powinny zostać rozwiązane już w projekcie technicznym ocieplenia budynku przy uwzględnieniu kształtu architektonicznego jego bryły, miejsc nietypowych dla ogółu budynków, materiałów użytych do realizacji i węzłów narażonych na powstawanie mostków termicznych oraz właściwego rozmieszczenia i wielkości okien. To opracowanie projektowe oprócz dokładnych obliczeń rodzaju i grubości termoizolacji winno szczegółowo podawać sposób wykonania prac izolacyjnych z uwzględnieniem wszystkich detali.

Nawet najdokładniejszy projekt ocieplenia budynku sam nie zabezpieczy miejsc ucieczki ciepła z domu. Następny krok w tej materii należy do wykonawcy robót termoizolacyjnych. To jego świadomość techniczna jest gwarancją jak najmniejszej ilości błędów związanych z przerwami w izolacji. Ważne zatem jest aby wybierając wykonawcę termoizolacji sprawdzić nie tylko jego referencje, ale też świadectwa odpowiednich przeszkoleń pracowników w tym kierunku (szczególnie w przypadku rozwiązań systemowych), a także możliwość zapewnienia właściwego nadzoru i kontroli na każdym etapie prac.

Materiały termoizolacyjne muszą mieć właściwą grubość i jakość (stabilne wymiary, odporne na zniszczenia krawędzie, niekruszenie się przy przycinaniu) oraz być zamontowane zgodnie z technologią producenta i sztuką budowlaną.

Płyty izolacji powinny być szczelnie dociśnięte do siebie i do izolowanej powierzchni oraz (w miejscach tego wymagających) ułożone z przesunięciem tak, aby ich łączenia nie pokrywały się.

Celem eliminowania mostków cieplnych w jak największym stopniu, firmy budowlane układają dwie warstwy izolacji, albo wykorzystują płyty z krawędziami łączonymi na zakładkę. Innym sposobem jest używanie specjalnie do tego celu zaprojektowanych gotowych elementów konstrukcyjnych izolacji termicznej.

Eksperci systemów ociepleniowych twierdzą, że istnieją sprawdzone metody zapobiegające powstawaniu mostków termicznych i wskazują:

 • precyzyjne mocowania płyt termoizolacyjnych oraz dokładne wypełnianie ewentualnych szczelin między nimi niskoprężną pianką PU
 • zabezpieczenie miejsc mechanicznego mocowania płyt termoizolacyjnych dzięki stosowaniu łączników mechanicznych o specjalnej konstrukcji niwelującej ucieczkę ciepła lub termodybli
 • ocieplenie ścian fundamentowych oraz cokołów materiałami termoizolacyjnymi o niskiej nasiąkliwości
 • łączenie ścian zewnętrznych z połaciami dachu w sposób gwarantujący zachowanie ciągłości warstwy termoizolacyjnej
 • dodatkowe ocieplenie nadproży i wieńców przez zastosowanie specjalnych kształtek nadprożowych, w które można wstawić płytkę styropianową oraz cofnięcie wieńców nieco z lica ściany celem zrobienia miejsca na ocieplenie
 • odpowiednie osadzenie stolarki; w ścianach dwuwarstwowych - jak najbliżej zewnętrznej krawędzi muru, a w trójwarstwowych - w płaszczyźnie warstwy ocieplenia.
 • prawidłowe obróbki ościeży okien i drzwi oraz prawidłowy montaż podokienników; osłonięcie okien węgarkami (występy osłaniające ościeżnicę od strony zewnętrznej) i uszczelnienie miejsc osadzenia stolarki
 • fachowa obróbka płyt balkonowych; mocowanie balkonu to miejsce, w którym nie da się uniknąć mostków termoizolacyjnych, ale można zredukować ich negatywny efekt w znacznym stopniu przez stosowanie systemowych rozwiązań ociepleniowych już na etapie wylewania konstrukcji balkonu w obiektach nowych, a w starych przez obustronne ocieplenie płyty balkonowej i zabezpieczenie jej przed wnikaniem wody
 • wzmocnione ocieplenie zamocowań zadaszeń, balustrad, rolet, anten itd.; w tych miejscach zawsze powstają punktowe mostki termiczne, ale można ograniczyć ich wpływ przez zastosowanie tzw. wkładek termoizolacyjnych o bardzo dobrej izolacyjności
 • odpowiednie zamocowanie dodatkowych elementów (ozdobnych lub praktycznych) na ocieplonej elewacji przy wykorzystaniu specjalnych podkładek lub elementów do mocowania wykonanych z tworzywa.

 

Ideały nie istnieją

I dlatego też nie można zbudować domu bez mostków termicznych. Nawet najgrubsze warstwy izolacyjne i staranne zabezpieczenie miejsc newralgicznych nie uchronią przed nimi. Zawsze znajdą się miejsca, przez które ciepło będzie uciekać łatwiej niż przez resztę powierzchni danej przegrody budowlanej. Udowadniają to zdjęcia termowizyjne, na których żaden z budynków nie ma jednolitej barwy, co świadczy o istnieniu mostków cieplnych. Dlatego pozostaje jedno – nieustające dążenie do ograniczenia liczby i powierzchni mostków termicznych do minimum, które wynosi nie więcej niż 1% uciekającego ciepła.
autor: Elżbieta Teleśnicka

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Termoizolacje
Podobne: Cechy fizyczne i chemiczne materiałów izolacyjnych, Ekologiczna przyszłość budownictwa, Izolacja kominka, Wełna mineralna szklana czy skalna, Jaki materiał jest najlepszy do izolacji dachu?
Słowa kluczowe: wełna mineralna, termoizolacja, audyt energetyczny, termomodernizacja, ocieplenie poddasza, mostek termiczny, mostek cieplny, straty cieplne