×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Nadzór autorski i inwestorski

Autorem w procesie budowlanym jest projektant. Odpowiada on za swoją działalność imiennie i wobec tego nie ma znaczenia, czy działa on samodzielnie, czy też jest zatrudniony w firmie, która podpisała umowę na projekt budowlany. W związku z tym nadzór autorski jest obowiązkiem konkretnej osoby, a nie firmy. To właśnie inwestor zwraca się imiennie do projektanta z prośbą o nadzór autorski.

Ponieważ Prawo Budowlane nie mówi nic o kwestii wynagradzania za nadzór autorski, tego typu kwestie należy rozstrzygać na drodze cywilno – prawnej. Projektant przystępując do nadzoru autorskiego winien na piśmie otrzymać od inwestora prośbę o nadzór autorski, tak by potem miał on podstawy do respektowania wynagrodzenia. Zwłaszcza, że nadzór autorski nie wymaga ciągłej obecności na budowie, tylko dorywczej kontroli. W umowie warto nanieść informacje, jakie wynagrodzenie należy się za projektowanie, a jakie za nadzór. Autor jest najczęściej proszony o nadzór autorski w trakcie budowy, gdy zachodzi sytuacja potrzeby stwierdzenia zgodności realizacji z projektem, a także w celu uzgodnienia możliwości wprowadzania zmian na budowie w związku z sugestiami kierownika budowy, czy też inspektora nadzoru inwestorskiego.

Art. 21 Prawa Budowlanego mówi że projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo zarówno dokonywania zapisów w dzienniku budowy, związanych z jej realizacją jak i wstrzymania budowy w momencie, gdy stwierdzi możliwość powstania zagrożenia, czy stwierdzi, że wykonywana jest ona niezgodnie z projektem.

Inwestor to – według art. 17 Prawa Budowlanego – uczestnik procesu budowlanego. Może nim być osoba fizyczna lub prawna. Nad inwestorem ciąży obowiązek nadzoru procesu budowlanego. To do niego należy spełnienie wymogu zapewnienia właściwego kierownictwa budowy oraz zatrudnienie na budowie osoby o odpowiednich specjalnościach. Jeśli następuje zmiana na stanowisku kierownika budowy, czy też projektanta budowy, czy inspektora nadzoru inwestorskiego, powinien on niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie organy państwowego nadzoru budowlanego, które wydały zezwolenie na budowę.

Jakie ma obowiązki inwestor? Winien on nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy zawiadomić o tym zdarzeniu właściwy organ nadzoru budowlanego, a także projektanta. Powinno być ono udokumentowane pisemnym oświadczeniem, w którym kierownik budowy informuje o przyjęciu obowiązków związanych z prowadzeniem budowy. Do obowiązków inwestora należy także dostarczenie pisemnego oświadczenia ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego o tym, że przyjmuje on obowiązek pełnienia takiego nadzoru nad określonymi robotami budowlanymi.

Rozpoczynając budowę inwestor musi posiadać dziennik budowy. W momencie otrzymania go będzie on stanowił urzędowy dokument, w którym zostanie odnotowany przebieg wszystkich robót budowlanych. Znajdą się w nim wszelkie informacje na temat zdarzeń zachodzących w okresie budowy. To właśnie inwestor ma dopilnować, by dziennik budowy zawierał wszelkie niezbędne wpisy. Przede wszystkim muszą w nim się znaleźć dane wykonawcy lub wykonawców, a także osób, które sprawują kierownictwo tak budowy jak i robót, także nadzór autorski i inwestorski. Przy każdej z osób odpowiedzialnej za poszczególne etapy budowy trzeba podać zarówno jej specjalności jak też numer jej uprawnień budowlanych. Są one zobowiązane do potwierdzenia podpisem i datą faktu przejęcia przypisanych im obowiązków. Inwestor może w każdej chwili wejść na teren budowy i poprosić o przeglądnięcie dziennika budowy.

Inwestor jest także zobligowany do wyboru wykonawców budowy. Muszą oni wylegitymować się właściwymi uprawnieniami oraz posiadać doświadczenie w zakresie prac budowlanych. Działaniem niekoniecznym, ale wskazanym jest zawarcie umowy o roboty budowlane. Umowa taka powinna zawierać informacje, jakie są obowiązki obydwu stron procesu budowlanego, tak by w razie konieczności można było zająć się ich egzekwowaniem. Jeśli inwestor samodzielnie organizuje prace, zmuszony będzie do zawierania umów z wieloma wykonawcami z różnych branż. To on winien kontrolować przebieg procesu budowy. Winien dopilnować, aby wykonawcy otrzymali pieniądze za każdy etap wykonanej pracy, proporcjonalnie do całości przewidzianych robót.

Inwestor odpowiada także za opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Może zostać zobowiązany przez organ wydający pozwolenie na budowę do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie, czy do zapewnienia w miejscu budowy nadzoru autorskiego. Zazwyczaj dzieje się tak w przypadku robót o wysokim stopniu skomplikowania.


autor: Małgorzata Żmudzka - Kosała

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Prawo i formalności
Podobne: Jak wycenić nieruchomość, Nasza budowa a interes osób trzecich, Dopuszczalne odległości domu od granicy działki, Warunki techniczne - higiena i zdrowie, Utrzymanie porządku na placu budowy
Słowa kluczowe: