×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Obowiązki projektanta

Zanim powstanie obiekt budowlany, który przekazuje się do użytkowania niezbędne jest współdziałanie wielu osób i instytucji. Wbrew pozorom jest to proces dość skomplikowany, wymagających od uczestników procesu budowlanego nie tylko wiedzy technicznej z zakresu rozpatrywanego przedmiotu, ale również dużego zaangażowania. Dlatego posiadamy w Polsce zbiór praw i rozporządzeń, które regulują część procesu, jak również samodzielne funkcje techniczne, takie jak: Rzeczoznawca, Projektant, Kierownik Budowy / Robót czy Inspektor Nadzoru. To te osoby czuwają nad całością prac od momentu powstania koncepcji aż do odbioru budynku. Wszystko po to, aby Inwestor i Użytkownik końcowy otrzymał to, co planował.

Największa odpowiedzialność spoczywa tutaj na Projektancie, którego zadanie polega nie tylko na kontakcie z Inwestorem i skrystalizowaniu jego pomysłów w postaci gotowego rozwiązania funkcjonalnego, ale przede wszystkim na zadbaniu o to, żeby projektowany obiekt odpowiadał wymaganiom stawianym budynkom pod względem spełnienia wymagań norm gwarantujących bezpieczeństwo przebywających w obiekcie ludzi.

Do podstawowych obowiązków Projektanta należą:

 • Opracowanie projektu budowlanego zgodnie z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia , przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej;
 • Zapewnienie przy opracowaniu projektu, w razie potrzeby, udziału osób posiadających uprawnienia budowlane w określonej specjalności (wymaganej dla danej specyfiki obiektu). Dodatkowo podczas pracy większego grona osób, konieczna jest koordynacja ze strony Projektanta wszystkich prac, tak aby opracowanie tworzyło spójną całość, możliwą do realizacji przy uwzględnieniu przepisów prawnych odnośnie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi dla danej specyfiki obiektu;
 • Uwzględnienie informacji w opracowaniu dla potrzeb przyszłościowego sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (o szczegółach planu traktuje odrębny artykuł dostępny w czytelni Naszego Majstra, patrz: „ Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”);
 • Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i weryfikacji rozwiązań projektowych wynikających z przepisów, aktów prawnych i norm przedmiotowych;
 • Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i proponowanych w nim rozwiązań;
 • Sporządzenie lub uzgodnienie indywidualnej dokumentacji technicznej w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych;
 • W razie, gdy wymaga tego Inwestor lub Nadzór Techniczny Projektant jest obowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego. Obejmuje on stwierdzenie poprawności wykonywanych robót i przyjętych rozwiązań w odniesieniu do projektu budowlanego lub zatwierdzenie (wcześniejszą zgodę) przyjętego rozwiązania zamiennego proponowanego przez Kierownika Budowy, czy też Inspektora Nadzoru;
 • Zapewnienie osoby z uprawnieniami bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności budowlanej lub rzeczoznawcy budowlanego, który dokona weryfikacji / sprawdzenia przyjętych rozwiązań projektowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami (również techniczno – budowlanymi);

Proces inwestycyjny przebiega zwykle w następujący sposób:
KONCEPCJA » OPRACOWANIE TECHNICZNE » REALIZACJA

W Polsce zwykle podczas pierwszej i drugiej fazy współdziała zespół asystentów i projektantów poszczególnych branż, którzy przygotowują rozwiązanie odpowiadające wymaganiom Inwestora. W oparciu o obowiązujące przepisy i normy powstaje opracowanie gotowe do przedłożenia w Urzędzie w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Zanim to jednak nastąpi projekt powinien zostać zweryfikowany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w wymaganej specjalności. Jej zadanie jest bardzo ważne, gdyż podczas sprawdzania często wyłapywane są błędy mogące przysporzyć wielu problemów podczas realizacji obiektu. Zwieńczeniem projektu jest oświadczenie Projektanta o przygotowaniu Projektu Budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Właściwy organ, przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniem pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych, bada:

 • Zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • Kompletność projektu budowlanego, posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, sprawdzeń i pozwoleń;
 • Wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane (ważne jest aby projekt był autoryzowany przez taką osobę, chociaż w praktyce część rysunkową – czyli przelanie na „papier” myśli Projektanta – opracowują asystenci / kreślarze). Sprawdzenie to polega na weryfikacji podpisów i pieczątek osób zaangażowanych w projektowanie, ich prawo do autoryzacji;

Jeśli nie wykryto żadnych nieprawidłowości, wydawane jest pozwolenie na budowę. Możliwe jest żądanie uzupełnienia do projektu i w przypadku jego braku odrzucenie wniosku. Ale zazwyczaj, jeśli Projektant dopełnił swoich obowiązków możliwe jest przejście do ostatniej fazy inwestycyjnej, która wiąże się z wykonaniem „zaleceń” projektowych na miejscu budowy.

Praca Projektanta nie kończy się jednak na sprzedaniu rozwiązania, a wartość jego uprawnień w kontekście sprawowanej funkcji nie ogranicza go jedynie pod względem obowiązków. Posiada on również prawo wstępu na teren budowy i dokonywania wpisów w dzienniku budowy o prawidłowości przebiegu prac lub swoich zastrzeżeniach. W przypadku stwierdzenia niezgodności z projektem lub możliwości powstania zagrożeń, może on wstrzymać roboty budowlane.
autor: Eliza Banyś

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Projektowanie / Architekci
Podobne: Zdrowe domy drewniane, Patio, Projekt domu według feng-shui, Usytuowanie domu na działce, Zmiana technologii w projekcie gotowym
Słowa kluczowe: architekci, architektura, biuro architektoniczne, projekty domów, domy projekty, projekt domu, projektant, architekt, proces inwestycyjny, opracowanie techniczne, dokumentacja techniczna, nadzór autorski