×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Ocena stanu technicznego budynku

Budynki nowopowstałe podlegają ocenie inwestora i inspektora nadzoru – to w ich gestii leży dopilnowanie, aby budynek był bezpieczny i spełniał wszelkie wymogi użytkowe wynikające z norm i przepisów prawnych. W późniejszym okresie eksploatacji odpowiedzialność tę przejmuje właściciel lub zarządca nieruchomości. Dbałość zarządcy nieruchomości lub właściciela o obiekt ogranicza się nie tylko do okresowych napraw ubytków wizualnych w elewacjach czy dachu. Prawo Budowlane narzuca wyraźne wyznaczniki w tym zagadnieniu. Kontrolom rocznym, półrocznym i kilkuletnim podlegają takie części budynku jak między innymi instalacje czy konstrukcja. Obiekt budowlany powinien stwarzać warunki niezagrażające bezpieczeństwu czy zdrowiu osób w nim przebywających. Dlaczego kontrola stanu technicznego jest tak ważna? Ponieważ pozwala wyeliminować lub zminimalizować potencjalne zagrożenia wynikające z wadliwie działających instalacji, na przykład gazowych, elektrycznych, i ustrzec mieszkańców przed zatruciem dwutlenkiem węgla czy pożarem wywołanym brakiem instalacji odgromowej lub jej wadliwym wykonaniem. Ocena bezpieczeństwa konstrukcji pozwala na stwierdzenie, czy dany obiekt nadaje się jeszcze do przebywania w nim ludzi. Nadzór budowlany w uzasadnionych przypadkach może stwierdzić konieczność rozbiórki.

KIEDY ZLECIĆ WYKONANIE OCENY STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Istnieje kilka ważnych momentów, w których warto się zastanowić nad oceną budynku przez fachowca.

Jednym z nich jest kupno domu z rynku wtórnego. Warto wówczas zainwestować w profesjonalną ocenę, aby wyeliminować w późniejszym okresie użytkowania konieczność ciągłych remontów. Może się bowiem okazać, że kupując lokum, na pierwszy rzut oka bez większych uszczerbków wizualnych, nabędziemy skarbonkę – miejsce ciągłych napraw, wymagające dużych nakładów finansowych. Okiem laika można ocenić jedynie to co „odkryte”, wiele wad (instalacji, czy konstrukcyjnych) może się ujawnić w późniejszym czasie. Jest to jednak wyjście opcjonalne – możemy się na nie zdecydować, bądź zaryzykować i zaufać dobremu przeczuciu.

Drugim takim momentem jest planowana modernizacja mieszkania / domu. Przebudowa lub nadbudowa wiąże się z ingerencją w statykę konstrukcji. Ponieważ zmieniając samodzielnie układ, na przykład ścian nośnych, narażamy się na niebezpieczeństwo utraty nośności przez obiekt i jego zawalenia, najlepiej jest powierzyć część techniczną projektantowi o odpowiednim wykształceniu technicznym. Zajmie się on nie tylko oceną stanu wyjściowego, możliwościami przeprowadzenia planowanych zmian, ale również sporządzi odpowiedni projekt dla modernizacji, kolejność przeprowadzania ewentualnych rozbiórek oraz zaproponuje rozwiązania zastępcze w przypadku niemożności wykonania naszej wizji według pierwotnie zaplanowanej wersji.

Kolejnym takim momentem jest sytuacja, w której sami zaobserwujemy niepokojące zmiany w wizualnej stronie mieszkania. Na przykład nagle pojawiające się zarysowania (ich geneza oraz możliwe konsekwencje zostały opisane w artykułach o zarysowaniu ścian i stropów). Często świadczą one o niepokojących zjawiskach, które zachodzą w konstrukcji obiektu. Nie należy ich lekceważyć, gdyż mogą sugerować utratę nośności przez przegrodę (pionową – ścianę, czy poziomą – strop). W takim przypadku należy powiadomić zarządcę nieruchomości, lub jeśli sami jesteśmy właścicielami, powinniśmy zlecić wykonanie ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanemu.

OPINIA A EKSPERTYZA TECHNICZNA

Opinia techniczna stanowi ocenę budynku na podstawie dokonanych obserwacji oraz analizy dokumentacji technicznej, dotyczącej również instalacji, poza uwzględnieniem projektu konstrukcji. Może być wykonana w przypadku nabywania domu z rynku wtórnego – gdyż będzie to świadectwo wystarczające dla takich celów. Określi ona sprawność wyposażenia / instalacji oraz wartość użytkową lokum. Opinia techniczna może również zawierać wskazania do przeprowadzenia robót mających na celu polepszenie estetyki mieszkania – na tej podstawie możemy wyliczyć orientacyjne koszty, które będą musiały być poniesione w ramach remontu.

Ekspertyza techniczna jest poparta poza badaniami makroskopowymi części budynku, szczegółową analizą poszczególnych elementów konstrukcyjnych – określa nośność i stateczność całego układu. Na jej podstawie możliwe jest określenie dalszych możliwości modernizacyjnych przeprowadzanych na obiekcie – możliwości rozbudowy i nadbudowy, a także zmiany układu ścian (oczywiście w przypadku ścian nośnych z proponowanym zastąpieniem zastępczym układem belek przenoszących obciążenia). Ekspertyza dla modernizacji obiektu uwzględnia również obciążenia tymczasowe powstałe w wyniku prowadzonych prac (dodatkowe rusztowania, ekipa remontowa – i jej ciężar).

Dla obiektów, w których zaistniały niepokojące sytuacje (takie jak zarysowania), określi ich charakter i stopień zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców. Ekspertyzę powinna przeprowadzać osoba z odpowiednim wykształceniem technicznym i uprawnieniami do prowadzenia takich działań, czyli rzeczoznawca budowlany.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO OCENY TECHNICZNEJ BUDYNKU

Jeśli znajdujemy się po „tej drugiej stronie”, czyli jesteśmy sprzedającym nieruchomość, warto jest zapoznać się przed kolejną okresową kontrolą z brakami lub uwagami (jeśli wcześniej tego nie zrobiliśmy), jakie zostały wyszczególnione podczas poprzedniej kontroli, sprawdzić, czy wszystko zostało wykonane zgodnie z zaleceniami i czy obecny stan nie odbiega od normy. Można tez popracować nad wyglądem wizualnym mieszkania, czy domu, tak aby lepiej prezentowało się w oczach osoby zainteresowanej kupnem. Nie chodzi tu o generalne remonty (gdyż każdy nabywca pragnie urządzić sobie mieszkanie zgodnie z własnym gustem), ale o efektowny wygląd estetyczny, który czasami można uzyskać niewielkim nakładem finansowym i przy wykorzystaniu odrobiny chęci.
autor: Eliza Banyś

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Prawo i formalności
Podobne: Odrolnienie gruntów, Słowniczek pojęć dotyczących zdarzeń losowych, objętych ubezpieczeniem, Utrzymanie porządku na placu budowy, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Świadectwo energetyczne budynku
Słowa kluczowe: stan techniczny budynku, kontrola, inspekcja, bezpieczeństwo