×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Ocieplanie budynku krok po kroku

Podjęcie decyzji o ociepleniu budynku zaowocuje poprawą jego izolacyjności. Dzięki dobremu ociepleniu możliwe będzie utrzymanie w domu stałej temperatury. Zlikwidujemy także straty ciepła, co przyczyni się do spadku kosztów ogrzewania budynku.

Najczęściej stosowanym sposobem ocieplania ścian jest metoda lekka - mokra, znana też bezspoinowym systemem ociepleń. Polega ona na przyklejeniu do zewnętrznej powierzchni ścian odpowiedniej grubości materiału termoizolacyjnego (styropianu lub wełny mineralnej), pokryciu go zaprawą, wtopieniu w nią ochronnej siatki zbrojącej z włókna szklanego i wykończeniu powierzchni szlachetnym tynkiem cienkowarstwowym.
Metoda ta jest prosta, ale jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach. Dlatego decydując się na ocieplenie domu, inwestor powinien skorzystać z doradztwa technicznego firmy, której system izolacji cieplnej chce wybrać.

Mądry inwestor przed szkodą
Roboty budowlane nie znoszą skrótów. Uproszczenie, bądź zaniedbanie technologii wykonywania prac, zemści się na inwestorze. Niestety, później niż wcześniej. I tak:
  • Pominięcie nałożenia zaprawy na płytach styropianowych w formie tzw. pryzmy, brzegowej będzie skutkować wadliwym mocowaniem i brakiem trwałości. Odpadnięcie takiego ocieplenia jest tylko kwestią czasu.
  • Jeżeli na elewacji pojawią się pionowe spękania, w równych metrowych odstępach, możemy być pewni, że zakład siatki nie był odpowiedni.
  • Ewentualne pęknięcia prostopadłe do naroży okiennych świadczyć będą, że zabrakło w nich dodatkowych wzmacniających pasków siatki.
  • Niedopuszczalne jest zastępowanie wklejenia siatki zbrojącej samym jej zaszpachlowaniem.
  • Nałożenie tynku cienkowarstwowego na mokrą warstwę zbrojącą może doprowadzić do późniejszego odspojenia się tynku.
Kompleksowe systemy dociepleń budynków bazują na dwóch rodzajach warstwy izolacyjnej – styropianie lub na wełnie mineralnej. Styropian jest rozwiązaniem tańszym i wciąż najczęściej wykorzystywanym przy pracach ociepleniowych. Natomiast systemy oparte na wełnie mineralnej odznaczają się dobrą paroprzepuszczalnością i są niepalne. Systemy ociepleń ze względu na zastosowaną warstwę izolacyjną – styropian lub wełnę mineralną, odznaczają się innymi cechami.

Posiadając już ogólną wiedzę na co powinniśmy zwrócić uwagę jak również to iż ocieplenie budynku metodą lekką mokrą można się nauczyć bardzo prosto przystępujemy do pracy.

Krok pierwszy – montaż listwy startowej
Należy zastanowić się nad dokładnym wyznaczeniem poziomu izolacji termicznej tak, aby następnie odpowiednio posadowić listwę startową. Najczęściej montuje się ja na linii pokrywająca się z cokołem budynku. Często fundamenty są już ocieplone, w trakcie prac nad odwodnieniem budynku w momencie jego powstawania. W takim wypadku, gdy listwa będzie pokrywać się z cokołem budynku należy tylko przyciąć warstwę już istniejącej w ziemi izolacji idealnie do poziomu.

Mając już wyznaczony poziom dolny termoizolacji, rozciągamy z pomocą drugiej osoby sznurek, na jego podstawie odrysowujemy kreski ołówkiem na ścianie, z częstotliwością co 1 metr. Na równo z wyznaczonymi kreskami zakładamy i wkręcamy listwę startową. Wkręcamy ją kołkami rozporowymi, w wywiercone wiertłem dziury w mur. Rozstaw otworów do przymocowania listwy startowej to około 40 cm.
W analogiczny sposób postępujemy na każdej ścianie, którą chcemy ocieplić. Listwy powinny się ze sobą łączyć w narożach.

Krok drugi – układanie termoizolacji
Mając przytwierdzoną listwę startową, przystępujemy do układania styropianu. Jeżeli mamy do czynienia z równą powierzchnią ściany (bez np. zacieków z wystającej zaprawy) nakładamy na płytę styropianową klej do styropianu. Wykonujemy to najlepiej za pomocą pacy zębatej (z zębami od 10 - 12 mm). Klej nakładamy pacą na całą powierzchnię płyty styropianowej i przyklejamy do muru. Pierwszą płytę przyklejamy w narożu ściany budynku, wypuszczamy ją o grubość płyty styropianowej za naroże budynku. Pierwsza płyta ma wystawać o jej grubość za ścianę (na tzw. zakładkę). Następna płyta (umieszczona niżej, przyklejona pod pierwszą płytą również na narożu budynku) powinna być przyklejona tak, aby nie wstawać za naroże budynku. Dzięki temu płyty z sąsiadujących ścian (połączonych ze sobą narożem) będą ułożone na zakładkę. Tak więc na narożach co druga płyta styropianu powinna wystawać.
Płyty styropianowe na jednej ścianie (oprócz wypuszczania co drugiej poza naroże) mają być układane na tzw. „mijankę”, czyli z przesunięciem sąsiedniego rzędu (tego powyżej lub poniżej) o połowę płyty. Płyty dobijamy po przyklejeniu OTWARTĄ dłonią – żeby ich nie połamać. Płyty styropianu należy szczelnie układać – muszą one ściśle do siebie przylegać.
W ten sposób zaklejamy całą ścianę i kolejne, aż budynek zostanie cały obłożony styropianem.
Jeżeli mamy do czynienia z nierównymi ścianami (murami budynku) płyty przyklejamy na tzw. plackach. Nie smarujemy szczelnie płyty zaprawą klejącą, lecz układamy na niej szpachlą 6 okrągłych placków zaprawy klejącej. Dodatkowo w ten sposób obkładamy zaprawą klejącą obwód płyty. Tak przygotowaną płytę układamy na ścianie i dociskamy otwartą dłonią.

Krok trzeci – kotwienie płyt
W budynkach do wysokości 8 m dopuszczalnie jest nie zakotwienie płyt (niezadyblowanie). Poza tym zaleca się jednak przydyblowanie płyt styropianowych przynajmniej dwoma kołkami (dyblami) na całej płycie. Ma to na celu ochronę warstwy ocieplenia przed wiatrem. W narożach budynku zaleca się zagęszczenie kołków, od 4 do 6 kołków na m² ( czyli 4 – 6 dybli na około 2 płyty styropianu w narożach).

Dyble zakładamy na zasadzie kołka rozporowego. Wiercimy wiertarką otwór przez styropian, następnie wkładamy w otwór dybla, dobijamy młotkiem aby płaską główką nie wystawał poza styropian. Potem wkładamy dostarczony (dołączony) do dybla plastikowy kołek i znów dobijamy młotkiem. Plastikowe kołki są dołączone do każdego dybla – odrywany je przed wbiciem dybla do muru. Jeżeli zdarzy się, że kołek plastikowy wystaje z dybla– należy go obciąć a na przyszłość wiercić głębsze otwory pod dyble.

Krok czwarty – pokrycie styropianu warstwą wzmacniającą
Warstwa wzmacniająca zabezpiecza styropian przed utlenianiem i niszczącymi warunkami atmosferycznymi. Przed przystąpieniem do nakładania kleju do warstwy wzmacniającej należy styropian w miejscach nierówności przetrzeć pacą (tarką) w miejscach, gdzie płyty wystają czy są nierówne. Po przetarciu nierówności czyścimy ścianę, tak aby nie pozostały na niej luźne elementy styropianu.

Następnie na styropian nakładamy klej do siatki za pomocą pacy metalowej. Przystępując do układania kleju na płytach styropianu zaczynamy od góry ściany i nakładamy klej ruchami w dół, tak aby powstały pasy kleju nie szersze niż 1,3 m. Po naniesieniu jednego pasa kleju rozpoczynamy montaż siatki wzmacniającej, również zaczynając od góry budynku. Ucinamy pas siatki na wysokość budynku, zawijamy go w rulon i zaczynając od góry rozwijamy go dociskając siatkę do kleju.

Siatka powinna ściśle przylegać do kleju w każdym miejscu. Na zdjęciach pokazano prawidłowo wykonaną powierzchnię zatopionej siatki. Na położonej siatce nie powinno być załamań, musi ona tworzyć równą płaszczyznę bez wgłębień. Siatka ma szerokość około 1, 2 m, dlateg o też pasy kleju nie mogą być dużo większe, gdyż wykonując tę pracę samodzielnie możemy nie zdążyć przytwierdzić siatki do kleju przed jego zaschnięciem.

Kolejne pasy siatki łączą się nachodząc na siebie. Stosujemy zakładki szerokości 10 cm na siatce (siatka zachodzi na siatkę).Na taką ścianę nanosimy drugą warstwę kleju którą należy ściągnąć do najrówniejszej faktury (ponieważ siatka musi być wtopiona w dwie warstwy kleju). Drugą warstwę kleju układamy dowolnie, można zaczynać od dołu budynku, nie muszą to być równe pasy czy inne figury. Ważne jest uzyskanie jednolitej faktury na całej powierzchni ściany budynku.

Krok piaty – założenie listew metalowych na naroża i wokół okien
Kończąc każdą ścianę pamiętajmy o zabezpieczeniu naroży profilami. Wtapiamy narożniki (metalowe profile) w klej do siatki wzmacniającej, dociskając tym samym siatkę na narożach. Narożniki zakładamy także wokół okien. Naroża otworów okiennych zabezpieczany ukośnie pod kątem 45° dodatkowym pasem siatki o wymiarach 35/35 cm – w każdym z czterech naroży wokół okna przyklejamy (wcześniej wycięty z siatki) taki kwadracik.

Oprócz opisanego powyżej istnieje inny sposób zatapiania siatki, przez nanoszenie kleju pacą zębatą na płyty styropianowe, następnie wciskanie siatki w klej i zaciąganie klejem na równo, tak aby siatka nie wystawała ponad powierzchnie kleju (nie była widoczna). Sposób ten wymaga jednak wprawy, zaś sposób opisany powyżej jest bezpieczniejszy i gwarantuje prawidłowe wykonanie ocieplenia samodzielnie.

Dopiero na tak przygotowaną ścianę nakładamy tynk cienkowarstwowy. Mamy do wyboru tynki akrylowe, silikonowe, mineralne i silikatowe. Masa tynku powinna być nakładana na całej powierzchni ściany, należy tynkowanie całego budynku wykonać w miarę możliwości w najkrótszym czasie. Tynk położony jako pierwszy na danej ścianie musi być jeszcze wilgotny w momencie zakończenia tynkowania tej ściany.


autor: Paweł Kruczek

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Termoizolacje
Podobne: Wymagania cieplne stawiane ścianom, Ochrona drewnianego stropu przed ogniem, Cechy fizyczne i chemiczne materiałów izolacyjnych, Izolacja fundamentów, Czy warto samodzielnie docieplić budynek?
Słowa kluczowe: wełna mineralna, termoizolacja, audyt energetyczny, termomodernizacja, ocieplenie poddasza,