×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Odrolnienie gruntów

naszmajster.plKupując działkę budowlaną zdarza się, że trafiamy na ofertę atrakcyjną zarówno pod względem lokalizacji, jak i ceny, ale będącą działką rolną. Zazwyczaj sprzedający zapewnia, że sprawa odrolnienia nie jest żadnym problemem, ale bywa z tym różnie. Przed podobnymi problemami stają też właściciele gruntów rolnych, którzy zdają sobie sprawę, że wraz z przekształceniem ich na tereny budowlane, wartość ziemi wzrasta natychmiast kilkakrotnie.


Najłatwiejszy sposób odrolnienia działki, to aktywny udział w procesie uchwalania przez gminę nowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany obowiązującego, tym bardziej, że projekty takich dokumentów są szeroko konsultowane z zainteresowanym stronami i nieraz wystarczy tylko zgłosić taki wniosek. Znacznym ryzykiem jest natomiast kupno takiej działki w gminie lub w tej części miasta, która nie posiada aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego, gdyż może okazać się, że w niedalekiej przyszłości teren ten może być przeznaczony na inne cele. Dlatego też przed zakupem działki warto sprawdzić w wydziale geodezji i gospodarki przestrzennej odpowiedniego urzędu gminnego, czy gmina ma uchwalony nowy plan zagospodarowania przestrzennego (w większości gmin plany utraciły ważność z końcem 2003 r.), czy jest dopiero na etapie jego opracowywania. Brak planu sprawia, że odrolnienie terenu jest praktycznie niemożliwe i lepiej zrezygnować z kupna działki w takiej gminie lub części miasta.

Jeśli jednak interesujące nas tereny rolne znajdują się w planach w obszarze przewidzianym do zabudowy, to po zapoznaniu się co możemy na interesującej nas działce wybudować, możemy przystąpić do odrolnienia i wyłączenia terenu z produkcji rolnej. Grunty klasy V i VI może odrolnić gmina. Decyzję o odrolnieniu żyźniejszych gruntów – klasy IV i o powierzchni większej niż 1 hektar, podejmuje wojewoda. Grunty najżyźniejsze klasy od I do III, szczególnie, gdy jest ich więcej niż pół hektara, odrolnić może tylko Minister Rolnictwa. Ale o zgodę wojewody lub ministra występuje wyłącznie gmina, argumentując, że właśnie pracuje nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego. A więc odrolnienie gruntów bez udziału gminy i prac nad planem zagospodarowania jest indywidualnie niemożliwe.


Kolejny krok, to wyłączenie działki z produkcji rolnej.
Wniosek w tej sprawie składamy w Wydziale Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami starostwa powiatowego, na terenie którego znajduje się działka. Załączniki do wniosku to:
 • dokument potwierdzający własność działki (np. akt notarialny)
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • wypis z rejestru gruntów z odbitką z mapy ewidencyjnej
 • kopię mapy działki wraz z projektem jej zagospodarowania i zaznaczonym terenem wyłączonym z produkcji rolnej.
Wyłączenie działki z produkcji rolnej wymagane jest w przypadku gruntów rolnych dobrej jakości, tj. klasy I, II, IIIa, IIIb oraz gleb o pochodzeniu organicznym. Gleb pozostałych klas oraz gleb o pochodzeniu mineralnym, w zasadzie nie trzeba specjalnie wyłączać z produkcji rolnej, choć trzeba liczyć się z tym, że zdarzają się gminy, które na zasadzie prawa miejscowego (swej własnej uchwały) wymagają takiej decyzji także w odniesieniu do wszystkich gleb.
Oczywiście, decyzja taka związana jest z dodatkowymi opłatami, a te uzależnione są od wielkości wyłączonej z produkcji powierzchni (w przypadku niewielkiej powierzchni do 500 m kw. nie ponosi się żadnych opłat), aktualnej ceny tony żyta (dane te pochodzą z komunikatów Głównego Urzędu Statystycznego) pomnożonego przez ustawowy przelicznik. Po dokonaniu tych czynności należy już tylko czekać na wydanie odpowiedniej decyzji, a po jej otrzymaniu można składać kolejny wniosek. Tym razem już o pozwolenie na budowę.


Co odralniamy?
Nabywając działkę, szczególnie w terenie wiejskim sugerujemy się zazwyczaj, że tereny rolne, to grunty wykorzystywane dotąd wyłącznie pod uprawy. Tymczasem do nieruchomości rolnych zalicza się:
 • określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne,
 • pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa,
 • pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu,
 • pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
 • parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi,
 • pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych,
 • pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa,
 • zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa,
 • torfowisk i oczek wodnych,
 • pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.
Pod pojęciem gleb pochodzenia organicznego – rozumie się przez to wytworzone przy udziale materii organicznej, w warunkach nadmiernego zwilgotnienia, gleby mułowe, torfowe, murszowe i murszowate. Natomiast gleby pochodzenia mineralnego, to gleby inne niż organiczne.


Zabudowa siedliskowa
Sposobem na ominięcie wymogu odrolnienia gruntu, szczególnie na terenie gminy, która nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, jest budowa siedliska. Jednak i w tym przypadku trzeba spełnić kilka wymogów:
- gospodarstwo rolne związane z tą zabudową musi przekraczać średnią powierzchnie gospodarstwa w gminie, a to oznacza, że musimy nabyć kilka hektarów ziemi,
- co najmniej jedna działka dostępna z tej samej drogi musi być zabudowana.
Korzyścią takiej zabudowy jest natomiast możliwość postawienia zabudowań w dowolnym miejscu działki, np. nad rzeczką lub sadzawką znajdującą się na drugim końcu działki, choć musimy się wówczas liczyć z dodatkowymi kosztami doprowadzenia mediów, np. linii energetycznej.


autor: Adam Zyzman

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Geodezja i kartografia, Prawo i formalności
Podobne: Wymiana okien z prawnego punktu widzenia, Uprawnienia i czynności kontrolne nadzoru budowlanego, Jak zalegalizować samowolę budowlaną, Obowiązki nadzoru budowlanego, Warunki techniczne - bezpieczeństwo konstrukcji
Słowa kluczowe: geodeta praca, geodezja, usługi geodezyjne,