×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Osiadanie budynku

Decydując się na postawienie domu, musimy zbadać wiele aspektów, prawnych, a także geotechnicznych. By był bezpieczny, a także trwały, musi spełniać szereg wymogów, zarówno tych dotyczących materiałów, z jakich powstaje, jak również miejsca, w którym ma stanąć. Jednym z ważniejszych elementów, jakie należy sprawdzić, decydując się na postawienie domu w konkretnym miejscu, jest rodzaj gruntu.

Przydatność podłoża dla celów projektowanej budowy określa geotechnik. Zebrane przez niego dane o rodzaju i „kondycji” gruntów pozwalają na prawidłowe i bezpieczne zaprojektowanie fundamentu budynku.

Dlaczego zleca się badanie parametrów gruntu? Budynek wywiera swoim ciężarem potężny nacisk na podłoże. Pod jego wpływem grunt ulega miejscowemu zagęszczeniu, a przy tym jest częściowo wypierany spod fundamentu ku powierzchni ziemi. Proces ten zachodzi dotąd, dopóki pomiędzy obciążeniem oraz podłożem nie nastąpi stan równowagi. Nazywany jest on osiadaniem budynku i trwa od początku budowy. Im ciężar budynku jest większy, tym dłużej będzie on osiągał „stateczność”. Dlatego też tynki wewnętrzne w ciężkim murowanym domu najlepiej jest wykonać dopiero w kilka miesięcy po zakończeniu prac nad stanem surowym.

Nierównomierne osiadanie podłoża, na którym stoi budynek, powoduje ugięcia fundamentów i ścian. Objawem takich znacznych odkształceń budowli jest pękanie murów, które może spowodować duże szkody, a nawet doprowadzić do katastrofy budowlanej. Jednak nie każde rysy, które pojawiają się na ścianie są oznaką zaistnienia tego zjawiska. Niektóre z nich powstają bowiem w wyniku wysychania betonu. Jeśli pęknięcia w ścianie po pewnym czasie zatrzymują się i nie pogłębiają oznacza to, że już się nie zwiększą i można je naprawić. Natomiast w przypadku dużych rys, konieczne może okazać się przemurowanie fragmentu ściany. Pojawianie się pęknięć na ścianach może być także następstwem zaistniałych, w czasie budowy obiektu, błędów konstrukcyjnych. Warto jest więc skonsultować tę usterkę z konstruktorem, by rozwiać wszelkie wątpliwości i uniknąć dalszych problemów z domem. Oznaką osiadania budynku jest także nagłe pogorszenie się stanu drzwi oraz okien. Uwidacznia się to trudnością w ich otwieraniu.

Błędna ocena gruntów, a także poziomu wód gruntowych może doprowadzić do tego, że budynek będzie nadmiernie lub nierównomiernie osiadał. Konsekwencją tego jest pękanie fundamentów oraz ścian.

Niepokój, co do przydatności działki pod budowę domu, wzbudzić powinno jej położenie. Potencjalne zagrożenie dla przyszłej inwestycji niosą takie tereny, jak: obszary znajdujące się w bliskim sąsiedztwie cegielni, tereny podmokłe, położone w pobliżu starorzeczy i innych zbiorników wodnych, takich jak stawy, kanały, rzeczki, a także działki położne na zboczach.

Bliskość cegielni daje nam niemal pewność, że działka, którą chcemy kupić znajduje się na terenie starych wyrobisk. Takie miejsca zazwyczaj zasypywane są gruzem czy śmieciami. Wykopy przykrywa się także gruntem bez jego zagęszczenia. Kilkumetrowa warstwa luźno usypanego gruntu, która obciążona zostanie budynkiem, będzie się dogęszczać, co spowoduje osiadanie domu i pękanie jego konstrukcji. Tego rodzaju nasypowe grunty, które charakteryzują się dużą miąższością, wymagają stosowania specjalnych technik, takich jak posadowienie budynku na polach dochodzących do nośnych warstw gruntów.

Pewne niebezpieczeństwo wiąże się także z budową na terenach podmokłych, czyli takich, na których stale lub okresowo płytko występuje woda gruntowa. Może ona znacznie utrudniać wykonanie wykopów. Ponadto wymusza ona zastosowanie specjalnych izolacji.

Natomiast w pobliżu zbiorników wodnych często występuję grunty organiczne takie jak torfy lub namuły. Gleby te ulegają znacznym odkształceniom i nie nadają się do posadowienia na nich fundamentów.

Pewnym niebezpieczeństwem jest także stawianie budynków na zboczach. Grunty, które się na nich znajdują mogą się przemieszczać. Budowa domu na zboczu osuwiskowym możliwa jest jedynie wtedy, gdy wykona się trudne i bardzo kosztowne zabiegi inżynierskie. Polegają one na tym, że geotechnik, w oparciu o wygląd skarpy, przeprowadza analizę map geodezyjnych, a często także po konsultacji z geologiem, określa czy skarpa, na której zboczu lub w jego pobliżu projektuje się budowlę jest stateczna.

Na nierównomierne osiadanie budynku, oprócz przyczyn geologicznych, zmian warstwy gruntu, czy biegu cieków wodnych, wpływ mogą mieć także prace wykopaliskowe w pobliżu budynku lub też błędy w sztuce wykonania samych fundamentów, takie jak brak zbrojeń, wykonanie ław w nieodpowiedniej konstrukcji, oraz fundamenty wylewane etapami nie powiązane ze sobą. Każdy z tych przypadków należy rozwiązywać indywidualnie.

Jeśli postawiliśmy budynek na słabszych gruntach, znaczne osiadanie środkowej części budynku, mogą wywoływać pęknięcia w murach w dwojaki sposób. Pojawić się mogą spękania pionowe, które powstają wskutek przekroczenia wytrzymałości na rozciąganie, występują w dolnej części muru. Mogą także powstawać spękania boczne ukośne, pochylone ku środkowi.

W budynkach poddanych nierównomiernemu osiadaniu, wytwarzają się sklepienia i ciężar wyższych warstw przenosi się ku krawędziom fundamentu. Prowadzi to do przeciążenia jego krawędzi. W takiej sytuacji możliwe jest wystąpienie krótkich poziomych pęknięć w części środkowej muru poniżej sklepienia. Dolne części muru mogą się wtedy oderwać od leżących wyżej. Jeśli fundament osiada, a osiadanie wzrasta stopniowo od środka ku krawędzi, wtedy ściana dostosowuje się do tego osiadania i odkształci się bez pęknięć. Odkształcenia mogą także występować odcinkami, przez co powstaną schodkowe ukośne rysy pochylone w stronę części, która mocniej osiada. W momencie, gdy naroże budynku obniży się bardziej niż jego środek, to istnieje dalsze zagrożenie przechylenia ściany szczytowej. Może to nastąpić wtedy, gdy stropy poszczególnych kondygnacji są nieprawidłowo zakotwione i mają coraz większy rozstaw belek na górnych kondygnacjach.

By zapobiec osiadaniu budynku w czasie jego użytkowania, warto jest przeprowadzić badania gruntów, jeśli zachodzi obawa, że mogą one sprzyjać zachodzeniu tego zjawiska, a także starannie wykonać fundamenty. Choć badania geotechniczne nie należą do tanich usług, to jednak ich wykonanie uchroni nas przed nierównomiernym osiadaniem budynku i przed kosztami związanymi z jego remontem, a nawet przed katastrofą budowlaną.
autor: Joanna Zając

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Roboty ziemne, Fundamenty, Przed budową
Podobne: Jak sprawdzić przed kupnem, czy na działce można wybudować dom, Usytuowanie domu na działce, Wybrać projekt gotowy czy indywidualny?, Podpiwniczać czy nie?, Zastosowanie geosyntetyków przy urządzaniu terenu
Słowa kluczowe: roboty, wykopy, usługi budowlane, firma budowlana, remontowe, fundamenty, bloczki fundamentowe, płyta, ława, ławy, osiadanie podłoża, parametry gruntu, pękanie murów, fundamenty