×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Plan BIOZ powinien być już uwzględniony na etapie sporządzania projektu. Projektant w swoich opisach uwzględnia informacje o charakterystyce i specyfice mającego powstać obiektu budowlanego. Wyznaczniki te służą później, jako podstawa do opracowania szczegółowego planu przez Kierownika Budowy. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (w skrócie BIOZ) musi powstać przed przystąpieniem do robót budowlanych, w przeciwnym razie sens jego pojawienia się jest wątpliwy.

Ważne informacje, które powinien zawierać to przede wszystkim warunki prowadzenia robót budowlanych, uwzględniające specyfikę obiektu budowlanego w kontekście możliwości prowadzenia jednocześnie kilku prac oraz możliwej produkcji w pobliżu (jeśli prace prowadzone będą na terenie czynnego zakładu przemysłowego / produkcyjnego). Opisane w nim zagadnienia skupiają się na bezpieczeństwie ludzi oraz ochronie ich zdrowia, a zakres oraz wyznaczniki co do planowanych robót zależne są od specjalizacji firmy wykonawczej / podwykonawczej. Co za tym idzie od rodzaju działań: inny plan BIOZ obowiązywać będzie dla prac żelbetowych (ziemnych) a inny przy wznoszeniu konstrukcji stalowej, gdyż w każdym przypadku użyte zostaną inne narzędzia i wystąpią inne zagrożenia. Łącznikiem dla wszelkich działań jest uwzględnienie zagrożeń ogólnych, tzn. takich, które wynikają z przebiegających w pobliżu sieci czy przyłączy (instalacje wod. – kan., czy elektryczne). Oczywiście powyżej opisany podział dotyczy obiektów o dużej kubaturze i skomplikowanej konstrukcji, przy wznoszeniu których współdziała zwykle kilka firm. Dla obiektów małych, na przykład domków jednorodzinnych wystarczające będzie powstanie jednego planu, scalającego w swym opisie całość planowanych prac.

KIEDY SPORZĄDZA SIĘ PLAN BIOZ?

Bezwarunkowo wymagany jest zawsze, gdy:

 • przewidywane roboty budowlane mają trwać przynajmniej 30 dni roboczych a ilość zatrudnionych przy tym ludzi będzie wynosić minimum 20 osób (lub w przeliczeniu na pracochłonność wyniesie 500 osobodni);

 

Opcjonalnie, gdy zaistnieje choć jeden z poniżej wymienionych warunków:

 • miejsce prowadzenie robót, ich charakter lub organizacja prac stwarza szczególnie wysokie ryzyko narażenia zdrowia lub życia pracowników (na przykład przysypania ziemią lub upadku z wysokości);
 • podczas prowadzenia prac ludzie mają kontakt z substancjami chemicznymi o szkodliwym działaniu;
 • w pobliżu może wystąpić promieniowanie jonizujące obejmujące swym zasięgiem plac budowy / jego bezpośrednie sąsiedztwo;
 • prace są prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia;
 • roboty budowlane przebiegają przy czynnych liniach komunikacyjnych;
 • istnieje ryzyko utonięcia pracowników ( na przykład prace przy zbiornikach wodnych, zaporach, tamach);
 • prace prowadzone są w studniach, pod ziemią i w tunelach – kwalifikowane są wówczas jako prace w przestrzeniach zamkniętych i wymagają aby pracownicy mieli odpowiednią asekurację;
 • wykonanie robót odbywa się przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
 • prace prowadzone są w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;
 • wymagane jest wykorzystanie materiałów wybuchowych;
 • przeprowadzany jest montaż / demontaż ciężkich elementów prefabrykowanych;

 

Powyżej opisany szczegółowy zakres robót budowlanych ma na uwadze uświadomienie stopnia zagrożeń, przy prowadzeniu specjalistycznych prac.

Plan BIOZ powinien mieć uwzględniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych, o jakich traktują odrębne przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowy zakres opracowania tych dokumentów określa właściwy Minister do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, mając na uwadze specyfikę projektowanego obiektu.
autor: Eliza Banyś

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Przed budową, Prawo i formalności
Podobne: Scalenie i podział gruntów, Uzgodnienia dostawy mediów – część 2: woda, Budowa systemem zleconym, Świadectwo energetyczne budynku, Budowa garażu – pozwolenie czy zgłoszenie
Słowa kluczowe: