×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Podłoga na gruncie

Podłogom na gruncie stawiane są wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej i oszczędności energii, jak również odpowiedniego wykonania warstw i izolacji, zabezpieczających przed kapilarnym podciąganiem wody i towarzyszącym temu zawilgoceniom.

Dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego oraz dla budynków użyteczności publicznej, jak również dla budynków produkcyjnych podłoga na gruncie powinna być zabezpieczona dodatkową warstwą izolacji cieplnej.
Suma oporów cieplnych warstw podłogowych, dodatkowej izolacji cieplnej (poziomej lub pionowej) i gruntu(…)nie powinna być mniejsza od wartości określonych w poniższej tabeli.

 Składniki oporu ciepła Opór ciepła
[m2 * K/W]
 temperatura wewnętrzna pomieszczenia od 8 do 16°C  temperatura wewnętrzna pomieszczenia > 16°C
Warstwy podłogowe, izolacja cieplna (pozioma lub pionowa) oraz ściana zewnętrzna lub fundamentowa  1,0  1,5
Warstwy podłogowe i grunt przyległy do podłogi (w jej strefie środkowej)  bez wymagań  1,5

Podłogom stykającym się z gruntem w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej części wewnętrznej pomieszczenia mniejszej lub równej 8°C oraz podłogom usytuowanym poniżej 0,6 m od poziomu terenu nie stawia się żadnych wymagań izolacyjności cieplnej. 1

Poniżej przedstawiono przykładowy układ warstw dla podłogi na gruncie oraz prawidłowe wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.

naszmajster.pl


Rys. 1.
Podłoga na gruncie przy uwzględnieniu głębokości przemarzania warstw.


Przed przystąpieniem do wykonania podbudowy pod posadzkę, należy bezwzględnie usunąć warstwę humusu, czyli żyznej gleby. Dodatkowo musimy mieć pewność, czy posadzka wraz z podbudową będzie wykonana na warstwie nośnej gruntów rodzimych. W przypadku, gdy z badań geologicznych wynika, że na wybranym terenie znajdują się grunty nienośne, zalecana jest wymiana gruntu, a w skrajnych przypadkach nawet posadowienie zarówno fundamentów jak i posadzki na palach sięgających warstwy nośnej gruntu.

Podbudowa - jej głównym zadaniem jest stworzenie powierzchni zapobiegającej osiadaniu posadzki. Rodzaj mieszanki i stopień jej zagęszczenia powinien określić projektant obiektu. W przypadku, gdy podsypka jest źle zagęszczona(lub gdy jej brakuje) pracujący obiekt samodzielnie ”ubija” warstwy gruntu znajdujące się bezpośrednio pod konstrukcją/ posadzką. Osiadanie skutkuje spękaniami i nierównościami. Należy unikać stosowania w podbudowie gruzu, wielkich kamieni czy głazów.

Chudy beton - jest warstwą wyrównującą naprężenia, zwykle stosuje się go jako warstwę podkładową pod elementy konstrukcji głównej, posadzki, itp.

Izolacja przeciwwodna - stosowana jest, aby uniknąć podmywania konstrukcji obiektu przez wody gruntowe, a w konsekwencji chroni przed podciąganiem kapilarnym wody przez materiały budowlane. Praktycznie niemożliwe jest cofnięcie zawilgocenia materiałów powstałego w ten sposób. Próby miejscowego osuszenia lub odcięcia wilgoci na jednym poziomie sprawiają, że „przeskakuje” ona na wyższe poziomy i pojawia się na ścianach czy stropach w postaci wykwitów pleśni. Dlatego niezwykle ważne jest prawidłowe wykonanie tej warstwy, z zachowaniem ciągłości z izolacją fundamentów oraz z zachowaniem zakładów 10 – 15 cm w miejscach łączenia. W przypadku, gdy poziom gruntu jest podobny do poziomu podłóg w budynku (w budynkach niepodpiwniczonych), należy dodatkowo wykonać poziomą izolację na wysokości 30 – 50 cm nad poziomem przyległego terenu.

Płyta żelbetowa - jest to warstwa nośna, której zadaniem jest przejęcie obciążeń użytkowych działających na posadzkę w wewnętrznej części budynku. Jej grubość oraz rodzaj materiałów użytych do jej wykonania (klasa betonu i rodzaj stali zbrojeniowej w przypadku płyt obiektów przemysłowych) dobierana jest w zależności od obciążeń. Rozwiązanie to redukuje liczbę problematycznych miejsc, będących źródłem późniejszych przecieków.

Izolacja przeciwwilgociowa - chroni materiał termoizolacyjny przed zawilgoceniem. Powinna być ułożona szczelnie, najlepiej w dwóch warstwach, z zachowaniem zakładów materiału zapewniających ich szczelność.

Warstwa termoizolacyjna - w obiektach, w których wymagane jest uwzględnienie współczynnika przenikania ciepła spełnia funkcję chroniącą wnętrze obiektu przed zimnem odczuwalnym bezpośrednio od warstw gruntowych, a w pomieszczeniach ogrzewanych zapobiega nadmiernemu „uciekaniu” ciepła z pomieszczenia. Warunkiem doboru odpowiedniego materiału jest jego twardość-powinny to być materiały odporne na odkształcenia mechaniczne.

Warstwa wyrównawcza pod posadzkę - zwykle wylewka, która pełni rolę wyrównującą i wygładzającą poniższe warstwy pod przyszłe wykończenie podłogi (np. pod płytki).

Warstwa wykończeniowa - pełni rolę głównie wizualną, widoczną od strony wnętrza. Można ją wykonać na przykład z desek, paneli, płytek. W przypadku obiektów przemysłowych warstwa ta powinna być wykonana z materiałów o specjalnej odporności na ścieranie, zarysowania czy uderzenia mechaniczne. Natomiast w przypadku obiektów gospodarczych może być całkowicie pominięta wraz z warstwami dociepleniowymi i towarzyszącymi.


Powyższy schemat jest prawidłowy wówczas, gdy wszystkie warstwy konstrukcyjne „podziemne” (fundamenty, podwaliny, ławy) posadowione są na minimalnej głębokości przemarzania. Gdy natomiast elementy liniowe nie spełniają tego warunku i nie ma ciągłości izolacji termicznej w płaszczyźnie pionowej, należy wówczas zastosować obwodową warstwę dociepleniową ułożoną w poziomie posadzki, szerokości 1m, jak to pokazano na rys.2. Dodatkowo zbroi się płytę żelbetową posadzki włóknem rozproszonym, stosując jej dylatację przyścienną.


naszmajster.pl


Rys. 2.
Podłoga na gruncie przy zastosowaniu izolacji obwodowej.

Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie dylatacji - sposób ich wykonstruowania i uszczelnienia zależeć będzie przede wszystkim od stopnia obciążenia wilgocią i sposobu posadowienia elementów konstrukcyjnych.


autor: Eliza Banyś

1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Inne, Termoizolacje, Hydroizolacje
Podobne: Materiały hydroizolacyjne, Cechy techniczne ścian, Czy warto samodzielnie docieplić budynek?, Izolacja fundamentów, Ocieplenie domu, wymiana okien – co to daje?
Słowa kluczowe: wełna mineralna, termoizolacja, audyt energetyczny, termomodernizacja, ocieplenie poddasza, izolacja fundamentów, izolacja, osuszanie budynków,