×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Prawidłowe składowanie materiałów budowlanych

Sposoby magazynowania materiałów i wyrobów budowlanych zależą od ich wrażliwości na wpływy atmosferyczne (temperatura, nasłonecznienie, powietrze itp.). dlatego na placu budowy urządza się składowiska otwarte, magazyny półzamknięte i magazyny zamknięte. Wielkość tych składowisk i magazynów, ich liczba i rozmieszczenie wynikają z rzeczywistych potrzeb wykonawców poszczególnych robót, minimalnych warunków składowania i potrzebnych zapasów, harmonogramu budowy i dostaw materiałowych. Również uwzględnia się zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą.

Składowiska otwarte to zazwyczaj place składowe, przeznaczone do magazynowania materiałów nie wymagających zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi. Powinny one być odpowiednio urządzone w zależności od rodzaju materiałów i wyrobów budowlanych, tzn.:

  • teren składowania powinien być odwodniony, wyrównany i mieć odpowiednio przygotowane podłoże do składowania,
  • do przechowywania materiałów ciężkich lub dłużycowych przygotowuje się podkładki betonowe, przekładki, stojaki i legary,
  • do składania materiałów sypkich na zwał buduje się zasieki, boksy lub stoiska,
  • dla materiałów drobnowymiarowych układanych w wielu poziomach korzysta się ze znormalizowanych palet drewnianych. Materiały sypkie, jak piasek i żwir składuje się na oczyszczonym z roślinności podłożu, blisko betoniarki. Cegły, bloczki i pustaki przywozi się najczęściej na paletach i na nich się składuje.

Magazyny półzamknięte stosuje się dla materiałów, które powinny być osłonięte przed opadami atmosferycznymi i promieniami słońca, ale nie wymagają przechowywania w określonej temperaturze lub wilgotności. Takimi osłonami mogą być wiaty, plandeki, przykrycia z blachy falistej lub z tworzyw sztucznych. Podłożem może być: żużel, dobrze ubity żwir, drewniane palety.

Magazyny zamknięte powinny odpowiadać warunkom bhp ustalonym przez Państwowy Nadzór Budowlany w porozumieniu z Ochroną Przeciwpożarową i Inspekcją Sanitarną.

Magazyny tymczasowe wykonuje się w zasadzie według projektów typowych, jako przenośne – ze składanych elementów prefabrykowanych, oraz przewoźne – kontenerowe i na stałym podwoziu. Na placu mogą również znajdować się szopy z drewna, których konstrukcja nośna jest podobna do wiat, ściany w takim magazynie, wykonuje się z tarcicy albo z blach profilowanych lub z tworzyw sztucznych. Magazyny wyposaża się w przegrody, półki, drabinki, wózki ręczne i inny sprzęt ułatwiający pracę magazynierowi oraz utrzymanie porządku.

W magazynach takich przechowuje się materiały i wyroby budowlane wrażliwe na czynniki atmosferyczne, np. cement zapakowany w workach układa się warstwami w szopie drewnianej lub murowanej na szczelnej podłodze, a cement luzem może być przechowywany w silosach. Wapno w bryłach i mielone powinno być magazynowane przez możliwie jak najkrótszy okres w szczelnej szopie, zabezpieczone przed wilgocią. W takich samych warunkach worki z wapnem hydratyzowanym i hydraulicznym można przechowywać dłużej.

Wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być przechowywane w magazynach suchych i zimą ogrzewanych. Wyroby te należy układać na podkładach, poziomo w stosy (np. płyty pilśniowe) lub w takiej pozycji, w jakiej mają być wbudowane (np. okna, drzwi). Deski podłogowe powinny być również przechowywane w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, w temperaturze 12-14 °C, ułożone warstwami z zastosowaniem przekładek.

Wyroby z metali, takie jak narzędzia, okucia budowlane, gwoździe, śruby, wyroby z blach, przechowuje się w magazynach suchych. Magazyny te ogrzewane powinny mieć ocieplone ściany i dach, aby nie występowały w nich gwałtowne zmiany temperatury powodujące pocenie się metali, a w efekcie korozję.

Blachy stalowe składa się w magazynach suchych. Arkusze układa się poziomo w stosy do wysokości 30 cm. Jeżeli arkuszy jest niewiele, to można je ułożyć na półkach. Blachy cynkowe i ocynkowane nie mogą być składowane w sąsiedztwie cementu, gipsu, płynów i gazów kwaśnych. Zwinięte arkusze należy ustawić pionowo. Tak samo magazynuje się blachę miedzianą.

Druty i liny w zwojach układa się w stosach na podłodze.

Folię dachową z PCV przechowuje się w magazynach w temperaturze 10-25 °C.
Wełna mineralna wymaga przechowywania w magazynach zamkniętych, nie zawilgoconych i dobrze wentylowanych, w warstwach do wysokości najwyżej 3 m.
Materiały malarskie powinny być magazynowane w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, w temperaturze 10-20 °C. Materiały w puszkach i kanistrach ustawia się warstwami na półkach lub na podłodze (według rodzajów, kolorów i wielkości opakowań). Materiały w beczkach i transporterach ustawia się na podłodze w jednej warstwie.

W pomieszczeniach zamkniętych i suchych należy magazynować: grzejniki centralnego ogrzewania, wanny, zlewozmywaki metalowe, armaturę sieci domowej. A także płytki okładzinowe, kamionkę i fajans sanitarny, ceramikę sanitarną, szkło budowlane, siatki metalowe, sprzęt ochrony osobistej, gaśnice, odzież ochronną i roboczą.

Na placu budowy nie trzeba gromadzić wszystkich materiałów jednocześnie. Najlepiej dowozić je stopniowo, by nie zajmowały zbyt dużo miejsca na działce.

Kiedy dom będzie już przykryty dachem, część cenniejszych materiałów, takich jak okna, drzwi i elementy instalacji, można magazynować wewnątrz.

Na każdej budowie powinna być toaleta dla pracowników. Najwygodniej wypożyczyć toaletę przenośnią. Usługa obejmuje dostawę, ustawienie i przygotowanie do eksploatacji toalety oraz regularny serwis (opróżnienie zbiornika i mycie kabiny). Według stałej stawki dobowej kosztuje to około 10 zł. Na budowie trzeba też wyznaczyć miejsce do składowania śmieci. Czasami lokalne przepisy wymagają zawarcia umowy z profesjonalną firmą wywozową i coraz częściej nakazują też ich segregowanie.
autor: Adam Zyzman

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Materiały budowlane
Podobne: Najlepszy materiał na ścianę fundamentową, Pielęgnacja betonu, Ceramika na zewnątrz domu, Ekologiczna przyszłość budownictwa, Gładzie gipsowe
Słowa kluczowe: składowanie materiałów, magazynowanie materiałów budowlanych, przechowywanie materiałów budowlanych, magazyn budowlany, składowisko budowlane, jak składować