×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

Budując dom, ze względów bezpieczeństwa nie możemy zapominać o żadnym elemencie. Jednym z ważniejszych są sprawnie działające przewody. Bo choć widzimy komin, z którego unosi się dym, to jednak nie służy on wyłącznie do jego odprowadzania, ale także kryje w sobie innego rodzaju przewody. Najczęściej są to przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne. Ogólnie mówiąc, ich zadaniem jest odprowadzanie spalin i wentylacja budynków. Ich umieszczenie wymagane jest zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak również w użyteczności publicznej i w przemysłowym.

Najbardziej widocznym przewodem odprowadzającym jest oczywiście komin. Jest to niezbędny element każdego budynku mieszkalnego, przemysłowego lub użyteczności publicznej. Jednak nie tylko odprowadza on dym z kominka lub pieca, ale spełnia także inne funkcje. Może on także doprowadzać powietrze do kotłów z zamkniętą komorą spalania, służyć jako przewód wentylacyjny, a nawet jako odpowietrznik kanalizacji. Funkcje jakie zostały mu przypisane wpływają na jego konstrukcję, użyte materiały, a także sposób wykończenia powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej. Kominy pełniące kilka funkcji najczęściej spotyka się w domach jednorodzinnych, dlatego też są one budowane jako wielokanałowe. Obowiązuje bowiem zasada, że każde urządzenie, a także wentylowane pomieszczenie przyporządkowane jest do osobnego kanału.

Wszystkie wymiary, sposób budowy, wykończenia, rodzaj zastosowanych materiałów, rozmieszczenie, w zależności od pełnionej funkcji, określone są w przepisach budowlanych. Ich spełnienie konieczne jest do tego, by można było bezpiecznie użytkować budynek.

Przewody, czy też kanały kominowe znajdujące się w budynku prowadzone są w ścianach budynku lub obudowach. Muszą być trwale połączone z konstrukcją budynku. Mogą także stanowić samodzielną konstrukcję. Powinny one mieć wymiary przekroju, sposób prowadzenia i wysokość, które stworzą potrzebny ciąg, zapewniający wymaganą przepustowość.

Przewody spalinowe i przewody dymowe, mimo iż na pierwszy rzut oka wydają się być tym samym, to jednak identyczne nie są. Kanały dymowe przeznaczone są do urządzeń grzewczych na paliwo stałe, takich jak np. kominek. Natomiast przewody spalinowe przeznaczone są do kotłów na olej lub gaz. W porównaniu z tymi dymowymi, musza one charakteryzować się większą odpornością na zawilgocenie, gdyż spaliny są chłodniejsze od dymu. Z tych wytwarzających się w czasie spalania gazu wykrapla się woda o temperaturze 50 – 60°C, a podczas spalania oleju temperatura spalin wynosi aż 140 – 160°C. Spaliny wydzielane przy spalaniu tych dwóch rodzajów materiałów opałowych zawierają m.in. składniki chemiczne agresywne, dlatego też przewody muszą być także kwasoodporne. Jeśli komin przez nas budowany jest z pełnej cegły, wewnątrz przewodu spalinowego trzeba umieścić wkład z kwasoodpornej stali lub kamionki. Dopuszczalne jest także stosowanie wkładów z rur szamotowych, jednak tylko wtedy, gdy będą one połączone specjalnym kwasoodpornym kitem lub zaprawą z cementu glinowego.

Przewody dymowe odprowadzają produkty powstałe w wyniku procesu spalania paliw stałych w kominkach, piecach oraz kotłach grzewczych. Temperatura spalin uwalnianych w czasie tego procesu przekracza nawet 200°C. Dlatego też kanały dymowe muszą być budowane z materiałów odpornych na ogień. Najczęściej do budowy przewodów tego rodzaju wykorzystuje się takie produkty ognioodporne, jak cegły pełne ceramiczne, szamotowe i keramzytobetonowe kształtki, które najczęściej są elementami kominów prefabrykowanych. Prawidłowo skonstruowane przewody dymowe umożliwiają odprowadzenie dymu na tyle szybko, by nie zdążył on wystygnąć przed wylotem z komina. Wytyczne dotyczące rozmiarów przewodów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2001 roku, w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Przyjmuje się jednak, że kanał tego rodzaju może posiadać przekrój okrągły o średnicy nie mniejszej niż 15 cm lub prostokątny o wymiarach co najmniej 14x14 cm. Wielkość przekroju kanału spalinowego określa się uwzględniając kilka czynników, takich jak wielkość kotła grzewczego, wysokość przewodu, przewidywaną ilość spalin, a także różnicę temperatur spalin i powietrza na zewnątrz.

Na prawidłowe i szybkie odprowadzanie spalin za pomocą przewodu wpływ ma także wytworzenie się wewnątrz kanału odpowiedniego ciągu. Dlatego też komin musi zostać odpowiednio zaizolowany termicznie. Warstwa izolacji zapobiega nadmiernemu ochłodzeniu się spalin. Ułatwia to wydostanie się ich z przewodu kominowego, a także zmniejsza ilość powstającego w nim kondensatu. Kanały dymowe, a także spalinowe powinno także wyposażać się w zamykane otwory rewizyjne, zwane wyczystkami, czyli miejsca w kominie przeznaczone na gromadzenie się opadającej sadzy i innych zanieczyszczeń powstałych w procesie spalania. Dodatkowo element ten powinien zawierać drzwi rewizyjne, które umożliwiają usunięcie sadzy i innych zanieczyszczeń zgromadzonych tam podczas czyszczenia przewodu kominowego lub opadających samoistnie w wyniku odklejania się od ścian kominowych. Jedynie kominy, które przeznaczone są do odprowadzania spalin z paliw płynnych, powinny posiadać system odprowadzania skroplin.

Długość poziomych przewodów spalinowych (czopuchów) nie powinna wynosić więcej niż ¼ efektywnej wysokości komina i nie więcej niż 7 m.

Bardzo ważna jest także obudowa komina, czyli wykończenie jego zewnętrznej powierzchni. Podobnie jak w przypadku samych przewodów, trzeba wykonać ją z materiałów ognioodpornych. Ich odporność ogniowa powinna wynosić 60 minut. Dopuszcza się wykonanie jej z cegły pełnej o grubości 12 cm, Materiału tego powinno używać się zarówno przy budowie dolnych warstw komina, a także części wystającej ponad płaszczyznę dachu.

Wspomniane wcześniej Rozporządzenie Ministra Infrastruktury określa także, iż te kominy których przekrój jest większy niż 0,075 m² powinno się wydzielać z konstrukcji budynku. Dodatkowo, te kominy, które używane są sezonowo, powinno zabezpieczać się za pomocą siatki odpornej na korozję, której zadaniem jest uniemożliwienie zakładania gniazd przez ptaki.

Dla bezpieczeństwa należy przestrzegać także miejsca usytuowania komina oraz odległości od łatwopalnych obiektów. Między wylotem przewodu spalinowego i dymowego a najbliższym skrajem korony drzew dorosłych należy zachować odległość co najmniej 6 m.

Trzecim rodzajem przewodów znajdujących się w budynkach, są przewody wentylacyjne. Służą one do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza z wnętrza budynku. Powinno się w nie wyposażać pomieszczenia, które nie posiadają okien, a także kuchnie, łazienki oraz wszystkie pokoje na poddaszu. Choć przewody mogą być prowadzone w jednym kominie, to jednak wymagane jest, by jeden kanał wentylacyjny był przyporządkowany tylko jednemu pomieszczeniu. Powinny one znajdować się pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi. Zaleca się także, by przewody wentylacyjne prowadzone były obok przewodów spalinowych, a także by wyprowadzać je ponad dach na takiej wysokości (co najmniej 30 cm), która zabezpieczy je przed zawiewaniem. Dopuszcza się także wykonanie kanałów poziomych, których długość nie będzie przekraczała 2 m, a które łączą pomieszczenia wentylowane z pionowym kanałem wywiewnym. W takim przypadku kanał poziomy powinien być wykonany z blachy, pozbawiony dodatkowych załamań, a jego przekrój powinien być większy o 50% w stosunku do kanału pionowego.

Wspominane już rozporządzenie Ministra Infrastruktury, jasno określa, iż, w przypadku tego rodzaju kanałów, zabrania się stosowania zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej. Niedozwolone jest także instalowanie grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych. Stosowanie zbiorczych przewodów dopuszczane jest jedynie wtedy, gdy są przystosowane do pracy z urządzeniami z zamkniętą komorą spalania i wyposażone w zabezpieczenia przed zanikaniem ciągu kominowego.

Wymiary przewodów wentylacyjnych określa się na podstawie ilości odprowadzanego powietrza, efektywnej wysokości przewodu, a także różnicy temperatur w budynku i na zewnątrz. Należy w tym miejscu jednak zaznaczyć, że minimalna powierzchnia przekroju wynosi 0,0016 m², a najmniejszy wymiar przekroju to 10 cm.

W przypadku kanałów do wentylacji, panuje duża różnorodność w wyborze materiałów do ich budowy. Dzieje się tak dlatego, gdyż ich ścianki nie są poddawane działaniu wysokich temperatur i nie mają także styczności z agresywnymi kondensatami.

Wszystkie ściany, w których znajdują się przewody kominowe, mogą być obciążone stropami wtedy, gdy spełnione są wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji, a także jeśli nie spowoduje to nieszczelności lub ograniczenia światła przewodów. Natomiast nie można obciążać stropami trzonów kominowych wydzielonych lub oddylatowanych od konstrukcji budynku.

Przewody kominowe, z racji ich niezwykle ważnej funkcji, jaką spełniają i specyfiki ich pracy, trzeba okresowo poddawać czyszczeniu i kontroli. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do wszelkiego rodzaju zabiegów umożliwiających ich sprawne działanie. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wyposażone odpowiednio w wycierowe lub rewizyjne otwory, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku, gdy występują mokre spaliny, wyposaża się je także w układ odprowadzania skroplin.

Wszelkiego rodzaju wymogi dotyczące przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, określone są w normie budowlanej PN 89 B 10425.
autor: Joanna Zając

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Klimatyzacja / Wentylacja, Inne
Podobne: Woda z własnego ujęcia, Ekologiczna przyszłość budownictwa, Poprawna eksploatacja budynku po wymianie okien i dociepleniu, Istalacja solarna - czy to się opłaca?, Zakładanie klimatyzacji
Słowa kluczowe: klimatyzacja, wentylacja, rekuperacja, rekuperator, przewody wentylacyjne, przewody kominowe, przewody dymowe, komin, wentylacja, odprowadzenie spalin, specyfikacja, normy, przekrój komina, budowa komina, kanały wentylacyjne, kanały kominowe, temperatura spalin, wkład kominowy