×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Warto waszym zdaniem obecnie pracować w Policji? Trudno dostać tam pracę?
adamm90, 16 sie 12:54
Wielu z nas staje przed tym pytaniem kiedy nasza pralka niestety ulega awarii. Czasami okazuje...
maksik, 16 sie 11:32
Mam nietypowe pytanie, mam w domu płaski dach i chciałbym zamontować w nim okno. Znalazłem...
maksik, 16 sie 09:05
 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Posiadanie domku na wsi ma wiele zalet, niestety pojawiają się także wady. Większość terenów poza miastem nie ma jeszcze uzbrojenia w kanalizację, co wiąże się z pewnymi niedogodnościami dla mieszkańców. Tradycyjne szamba, z uwagi na potrzebę ich regularnego opróżniania, co skutkuje dodatkowym kosztami, a także ze względów ekologicznych stają się bardzo uciążliwe. Alternatywą dla tego sposobu pozbywania się ścieków są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Urządzenie to służy do oczyszczania nieczystości, które pochodzą z budynków mieszkalnych z jednego lub kilku gospodarstw i odprowadzenie ich w stanie oczyszczonym do gruntu, rzeki lub rowu.

Tego rodzaju obiekty powstają zazwyczaj na terenach z zabudową rozproszoną, z zabudową zagrodową, kolonijną, leśniczówkach, pensjonatach i innych miejscach położonych w oddali.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków posiadają przepustowość do około 5 m3 ścieków na dobę, czyli obsługują do 50 mieszkańców. Budowa takiego obiektu wiąże się ze znacznymi kosztami, które wahają się w granicach kilku tysięcy złotych (średnio 8000 zł). Jednak poniesione nakłady zaczynają się zwracać już w drugim roku funkcjonowania oczyszczalni. Dlatego też wiele osób rezygnuje z przydomowych szamb na rzecz oczyszczalni ścieków.
Tak jak w przypadku większości ekologicznych inwestycji, także na budowę takiego obiektu można pozyskać dofinansowania z różnych źródeł. Na mocy Prawa ochrony środowiska, dotacji mogą udzielać gminy i powiaty, można skorzystać także z dotacji unijnych, a także z kredytów i pożyczek na oczyszczalnie.

Wyróżnia się aż pięć głównych rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków: z drenażem rozsączającym, z filtrem piaskowym, z filtrem gruntowo-roślinnym, ze złożem biologicznym oraz z komorą osadu czynnego. Obiekty te różnią się między sobą nie tylko budową, zasadą działania i ceną, ale także pewnymi ograniczeniami prawnymi i technicznymi, które wiążą się z ich budową.

Jednak zasadniczo tego rodzaju oczyszczalnie składają się z osadnika gnilnego, przepompowni ścieków, drenażu rozsączającego, studni chłonnej i odbiornika.

Niezależnie od rodzaju oczyszczalni ścieków, proces oczyszczania można podzielić na dwa etapy.
Poprzedza je wstępne podczyszczanie, które polega na mechanicznym oddzieleniu zanieczyszczeń. Wykorzystuje się do tego procesy opadania i wypływania, a także procesy związane z fermentacją osadu, który zawiera bakterie oraz mikroorganizmy beztlenowe. Zachodzą one w pierwszym zbiorniku oczyszczalni, czyli osadniku gnilnym.
Pierwszy właściwy etap oczyszczania ścieków polega na oddzieleniu tłuszczów w nich się znajdujących. Wiąże się to z koniecznością zabezpieczenia kolejnych elementów instalacji. Podczas transportu, nieczystości mogą ulec wychłodzeniu, co spowoduje osadzanie się tłuszczu w rurach kanalizacyjnych. Prowadzi to do zmniejszenia wydajności oczyszczalni. Proces oddzielania tłuszczu zachodzi w urządzeniach noszących nazwę separatorów. Do tego momentu możemy mówić o oczyszczaniu beztlenowym. W drugim, tlenowym etapie oczyszczania ścieków, najważniejszą rolę odgrywają mikroorganizmy tlenowe, które przyczyniają się do zaistnienia procesów biochemicznych. Ta część procesu może zachodzić w kompaktowych urządzeniach, np.: z wykorzystaniem złoża biologicznego lub w formie drenażu.
Wstępnie oczyszczone ścieki przepływają przez poszczególne warstwy ziemi: żwir, piasek, grunt rodzimy i, wskutek biologicznych procesów utleniania, ulegają rozkładowi i tworzą tzw. błonę biologiczną. Prawo zezwala na wprowadzenie do gruntu 5 m3 oczyszczonych ścieków na dobę, pod warunkiem, że zwierciadło wody znajduje się co najmniej 1,5 m poniżej linii ułożenia drenów.

Planując rozmieszczenie drenażu, bierze się pod uwagę przede wszystkim przepuszczalność gruntów. Ze względu na przepuszczalność, wyróżnić możemy trzy rodzaje gruntów: dobrze przepuszczalne (czas wsiąkania wody do 20 min), średnio przepuszczalne (czas wsiąkania wody od 21 do 30 min), słabo przepuszczalne (czas wsiąkania wody od 31 do 100 min). Jego rodzaj możemy określić samodzielnie, wykonując prosty test perkolacyjny. W tym celu, w miejscu, gdzie planowane jest umieszczenie drenażu, wykonuje się wykop o takiej samej głębokości, jakiej ma być drenaż, czyli około 70-90 cm, a następnie pogłębia się go jeszcze o dodatkowe 15 cm. Powinien mieć on wymiary ścian bocznych 30 cm na 30 cm. Wykop ten zasypuje się około 5-15 cm warstwą żwiru. Do tak przygotowanego zagłębienia wlewa się około 10 l wody. Pięć minut po tym, jak woda całkowicie wsiąknie, wlewa się kolejne 12,5 l wody i mierzy czas wsiąkania. W zależności od czasu wsiąkania ostatniej porcji wody, określa się przepuszczalność gruntu. Jeśli gleba potrzebuje na wchłoniecie 12,5 l wody kolejno: mniej niż 2 min, to jest ona bardzo dobrze przepuszczalna, od 2 do 18 min – gleba dobrze przepuszczalna, od 18 do 180 min – gleb dobrze przepuszczalna, od 180 do 780 min – gleba słabo przepuszczalna, a powyżej 780 min – gleba nieprzepuszczalna.
Oczyszczone ścieki wprowadzane są do odbiornika, którym może być woda płynąca lub stojąca, a także grunt, do którego odprowadzane są za pośrednictwem studni chłonnej lub drenażu rozsączającego. Rodzaj odbiornika uzależniony jest od rodzaju oczyszczalni oraz warunków gruntowo-przestrzennych.

Oprócz wymienionych już względów ekonomicznych, związanych z niższymi, w porównaniu z szambami, kosztami eksploatacji, za montażem tego rodzaju oczyszczalni posiadają także inne zalety. Są to przede wszystkim względy ekologiczne. Takie obiekty oczyszczają wodę w stopniu zalecanym przez prawo. Dają także użytkownikowi pewność, że ścieki nie przedostaną się do gleby i bezpośredniego otoczenia domu. Prywatne oczyszczalnie ścieków są konstrukcjami bardzo trwałymi, odpornymi na czynnika atmosferyczne i chemiczne.
Wszystkie elementy, zbiorniki, wchodzące w skład systemu, wykonane są z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Jednak wykazywać się muszą także odpornością chemiczną na kwasy i zasady. Ważne jest także, by były one wykonane jako monolity, dzięki czemu wolne będą od rozprężeń materiałowych, łączeń oraz spawów. Jest to bowiem gwarancją wytrzymałości konstrukcji, a także jej niezawodności.


Jak każdy system, także tego rodzaju mechanizm posiada pewne wady, które w dużej mierze zależą od rodzaju oczyszczalni ścieków.
W przypadku, gdy stosowana jest technologia drenażu rozsączającego, pewną niedogodnością jest konieczność stosowania biopreparatów. Istnieje także ryzyk zatkania drenażu przez wysycenie pojemności sorpcyjnej gruntu, co może wywołać nieefektowne oczyszczanie, przebicie ścieków, wtórne zanieczyszczenie gruntu, a także wymianę nitek drenażowych. Do budowy tego rodzaju oczyszczalni wymagana jest działka o dużej powierzchni. Drenaż, po upływie 5-6 lat może ulegać także zamuleniu, co wiąże się z koniecznością przepłukania rur i pracami ziemnymi. By zapobiec takiemu efektowi, należy przynajmniej dwa razy w roku wyjmować filtr z osadnika i czyścić go pod wysokim ciśnieniem, a także przepłukać dokładnie cały drenaż dużą ilością wody, raz od strony studzienki rozdzielającej, a drugi raz od strony wywietrzników.
Oczyszczalnie działające na zasadzie osadu czynnego, odznaczają się bardzo dużą wrażliwością na zmiany ilości a także jakości przepływających ścieków. Dochodzi w nich także do obumierania osadu, w przypadku, gdy nastąpiła kilkugodzinna przerwa w dostawie prądu. Tego rodzaju oczyszczalnie posiadają także złożone aparaty kontrolno-sterujące, które odznaczają się większą podatnością na awarię.
W przypadku stosowania złoża biologicznego, narażeni jesteśmy także na częste stosowanie biopreparatów, wysoki koszt inwestycji. Pewnym utrudnieniem jest także konieczność regularnego przepłukiwania złoża, by nie zarastało.
Istnieje także ryzyko, że w czasie wielkich mrozów oczyszczalnie zamarznie, dlatego też należy pamiętać i regularnym zasilaniu bakteriami.

Jednak przydomowa oczyszczalnia ścieków jest inwestycją korzystną nie tylko dla środowiska, ale także dla domowego budżetu.


autor: Joanna Zając

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Inne, Wodno - kanalizacyjne, Inne
Podobne: Nowy balkon w istniejącym budynku, Lato w domu, czyli dlaczego warto budować oranżerię, Kojec i buda dla psa, Jakie podłoże pod drewniany taras?, Ogród zimowy, czyli zielona oaza na cały rok
Słowa kluczowe: hydraulik, cennik usług budowlanych, instalacje sanitarne,