×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Remont dachu z prawnego punktu widzenia

Dach stanowi jeden z ważniejszych elementów całego domu. Bowiem nie tylko decyduje o jego wyglądzie, ale również odpowiada za bezpieczeństwo i stabilność konstrukcji na długie lata. Dlatego istotna jest jakość wykonania dachu, a także dobór odpowiednich materiałów. Funkcją dachu jest również ochrona przed opadami atmosferycznymi, dlatego ważne jest dbanie o jego szczelność. Wszelkie szpary i szczeliny, nie tylko powodują wnikanie wody do wnętrza budynku (co z kolei w przyszłości najpewniej spowoduje rozkwit na ścianach pleśni i grzybów), ale również zdecydowanie wpływają na straty ciepła. W związku z tym może się tak zdarzyć, że będziemy zmuszeni do przeprowadzenia prac modernizacyjnych naszego dachu, polegających na jego uszczelnieniu, bądź zmianie całego poszycia.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności na dachu, dobrze jest zorientować się jak będzie to wyglądało od strony prawnej. Bowiem Prawo budowlane określa szereg robót budowlanych, które w zależności od tego, czy polegają na przebudowie, konserwacji, remoncie, itp., należy zgłosić lub starać się o uzyskanie pozwolenia na budowę. Istnieją również drobne prace naprawcze, zwane bieżącą konserwacją, których to zgłaszać nie trzeba. I tak w przypadku dachu, jeżeli będziemy chcieli jedynie zakonserwować poszycie dachowe (np. uszczelnić powstałe szczeliny), to wówczas nie musimy nic zgłaszać do urzędu. Natomiast już w przypadku remontu, polegającego na wymianie poszycia dachowego ze starego na nowe, bądź w przypadku docieplenia dachu, zamiar taki trzeba będzie zgłosić w starostwie, bądź urzędzie gminy (w przypadku gdy starosta powierzył organowi gminy wykonywanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej), w odpowiednim Wydziale Architektury.

Przed dokonaniem takiego zgłoszenia, potrzebna nam będzie jeszcze ocena stanu technicznego konstrukcji nośnej dachu (czyli więźby dachowej), którą musi wykonać rzeczoznawca budowlany. Sprawdzi on przede wszystkim, czy:

 • w więźbie dachowej nie ma otworów zrobionych przez żerujące w drewnie szkodniki
 • na skutek przeciekania dachu, więźba nie uległa wypaczeniu i ugięciu
 • elementy konstrukcyjne nie uległy zawilgoceniu, zagrzybieniu oraz przegniciu
 • miejsca połączeń nie uległy obluzowaniu.
Bowiem powyższe uszkodzenia zdecydowanie wpływają na obniżenie wytrzymałości drewnianej konstrukcji. W związku z czym może się okazać, iż przed przystąpieniem do wymiany poszycia dachu możemy być zmuszeni do wymiany lub wzmocnienia więźby dachowej, bądź naprawy poszczególnych jej elementów. I choć sama wymiana poszycia dachowego wymaga jedynie zgłoszenia do urzędu, to już wymiana i ingerencja w elementy konstrukcyjne (więźbę dachową ) wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Przed złożeniem odpowiedniego wniosku należy skontaktować się z konstruktorem (posiadającym uprawnienia budowlane), aby przygotował projekt modernizacji dachu. Po złożeniu takiego projektu wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami prędzej, czy później powinniśmy otrzymać pozwolenie na przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych więźby wraz z wymianą poszycia dachowego.

 

Natomiast, jeśli stan techniczny konstrukcji nośnej dachu nie budzi u rzeczoznawcy większych zastrzeżeń, to wówczas należy dokonać jedynie zgłoszenia, przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Termin rozpoczęcia, a także rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych należy podać w zgłoszeniu. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a w razie konieczności odpowiednie szkice lub rysunki oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Jeżeli zajdzie taka potrzeba właściwy organ może nałożyć obowiązek uzupełnienia (w określonym terminie) brakujących dokumentów, zaś w przypadku ich nie uzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu oraz nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Sprzeciw może zostać wniesiony, jeżeli:

 • zgłoszenie będzie dotyczyło robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę
 • roboty budowlane objęte zgłoszeniem naruszają ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź inne przepisy
 • realizacja zamierzonych robót budowlanych spowoduje:
  • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia
  • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków
  • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych
  • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich

 

Chociaż na samą wymianę poszycia dachowego nie potrzebujemy pozwolenia na budowę, to już w przypadku, gdybyśmy chcieli – przy okazji remontu dachu – zmienić jego kształt, podwyższyć dom, czy dobudować nowe pomieszczenie, będzie nam potrzebne pozwolenie. Bowiem tego rodzaju prace budowlane wpływają już na całościową konstrukcję obiektu i przez to są traktowane jako przebudowa.

Pozwolenie na budowę będzie również bezwzględnie konieczne w przypadku chęci przeprowadzenia jakiegokolwiek remontu (w tym także dachu) w obiektach zabytkowych, wpisanych do rejestru. Dodatkowo należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót od wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wszelkie czynności muszą być przeprowadzane zgodnie z zaleceniami konserwatora i wyłącznie przez osoby uprawnione do prac przy zabytkach. Ponadto kierownik robót budowlanych zatrudniony na zabytkowym obiekcie, oprócz odpowiednich uprawnień budowlanych, musi posiadać co najmniej dwuletnią praktykę odbytą przy pracach na zabytkach.
autor: Małgorzata Krach - Muroń

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Inne, Prawo i formalności
Podobne: Uzgodnienia dostawy mediów – część 3: gaz, Remont zgodny z prawem, Remont po zalaniu mieszkania, Warunki techniczne - oszczędnośc energii i izolacyjnośc cieplna, Koszty adaptacji gotowego projektu
Słowa kluczowe: