×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Rodzaje drenażu

Drenaż to pojęcie ogólne, może dotyczyć zarówno odwodnienia samego budynku jak i terenu otaczającego całą posesję. Istnieje wiele sposobów odprowadzenia wód opadowych oraz obniżenia poziomu wód gruntowych. Chociaż łączy je ten sam problem, to różnią się metodami jego rozwiązania, stąd wiele określeń drenażu.

Drenaż zewnętrzny (inaczej - opaskowy, otokowy, pierścieniowy)

Jest wskazany w gruntach słabo przepuszczających wodę (gliniastych, ilastych, niejednorodnych) oraz o wysokim poziomie wód gruntowych. Otacza zewnętrzne ściany fundamentowe i odprowadza nadmiar wody deszczowej spływającej w głąb ziemi oraz obniża poziom wód gruntowych wokół budynku poniżej poziomu posadzki piwnic. Decyduje o nim głównie wymagane obniżenie poziomu wody gruntowej. Zwierciadło wody gruntowej powinno układać się poniżej posadzek części podziemnych budynku na głębokości 0,3 do 1 m (średnio 0,5 m).

Rury drenażowe układa się mniej więcej w połowie wysokości ław fundamentowych; spód rur powinien znajdować się minimum 20 cm poniżej górnej krawędzi ław, ale nie niżej niż ich dolna krawędź (aby woda nie dostała się pod fundament i nie podmyła go). Najlepiej drenaż wykonywać w czasie wznoszenia ścian piwnic. Wtedy sączki układa się obok ścian fundamentowych w wykopie poszerzonym o około 50 cm (drenaż przyścienny). Natomiast drenaż wykonywany poniżej poziomu posadowienia budynku lub wokół istniejącego już budynku musi być oddalony od jego ścian o 2-3 m (drenaż odsunięty).

Aby system był skuteczny, musi być zaprojektowany jako swoista zamknięta opaska, która obejmuje wszystkie ściany stykające się z ziemią. Sposób i stopień trudności wykonania drenażu zależy od przepuszczalności gruntu. Najłatwiejszy jest drenaż w gruntach przepuszczalnych; na poziomie ław fundamentowych układa się kolejno: obsypkę drenarską (filtracyjną), na niej rury, które zasypuje się wokół obsypką, a na koniec całość przykrywa się gruntem rodzimym.

Wykonanie odwodnienia w gruntach nieprzepuszczalnych jest trudniejsze i musi być poprzedzone drenażem płaszczyznowym. Polega on na ułożeniu na ścianach fundamentowych kolejno: izolacji przeciwwilgociowej lub hydroizolacji, warstwy styropianu i warstwy drenażowej ułatwiającej spływanie wody wzdłuż ścian i przyspieszającej ich osuszanie. Następnie całość oraz dno wykopu zabezpiecza się tkaniną filtracyjną (np. geowłókniną), na której w warstwie obsypki filtracyjnej układa się rury drenarskie i ponownie zabezpiecza tkaniną filtracyjną. Na powierzchni terenu należy wykonać opaskę żwirową wokół całego budynku, tuż przy jego ścianach.

Drenaż wewnętrzny (inaczej - tradycyjny, powierzchniowy, podpodłogowy)

Istnieją sytuacje wykluczające wykonanie drenażu opaskowego, jak np. usytuowanie budynku w zabudowie szeregowej lub gdy zalewaniu ulega tylko część podpiwniczenia i nie ma potrzeby robienia drenażu wokół całego budynku. Rozwiązaniem odwodnienia fundamentów jest wówczas drenaż wewnętrzny polegający na ułożeniu rur drenarskich w piwnicach wzdłuż ich ścian oraz przez ich środek - w kilku liniach równoległych do krótszego boku (jeżeli powierzchnia piwnic na to pozwala) na posadzce (jeżeli piwnice są wysokie) lub pod nią - wtedy trzeba zerwać istniejącą posadzkę piwnicy lub wykonać wykopy tylko wzdłuż przewidzianej trasy drenażu.

Rury drenarskie, łącznie z tymi ułożonymi na starej posadzce, należy obsypać drobnym żwirem na grubość co najmniej 20 cm, następnie nową izolację i posadzkę pozostawiając dostęp do studzienek kontrolnych. Jeżeli drenaż jest układany bez zrywania posadzki (w wykopach w istniejącej podłodze) należy pamiętać, aby po zasypaniu drenażu połączyć izolację przeciwwilgociową istniejącej podłogi z izolacją ułożoną nad ciągiem drenarskim.

Zasada działania drenażu wewnętrznego jest taka sama, jak drenażu zewnętrznego, przy czym drenaż tradycyjny jest droższy niż opaskowy oraz trudniejszy do ewentualnych napraw.

W jednym budynku można wykonać równocześnie drenaż wewnętrzny i zewnętrzny; wówczas woda z drenażu tradycyjnego przedostaje się do drenażu opaskowego.

Drenaż francuski

Specyficzny, lekki, łatwy w wykonaniu i tani, obywający się bez sączów. Ogranicza się do zasypki żwirowej szczelnie zawiniętej w geowłókninę pełniącą rolę filtra. Woda sączy się przez bardzo dużą ilość mikroporów w geowłókninie co skutkuje większą ilością odprowadzanej wody w porównaniu do rury perforowanej. Ten drenaż wymaga stosowania wyłącznie kruszywa mineralnego (żwir, tłuczeń o jednorodnej średnicy min. 8 mm) i geowłókniny igłowanej (nietkanej); nie można ich zastąpić innymi materiałami! Drenaż nie wymaga studzienek kontrolnych.

W pierwszej kolejności wykonuje się wykop o szerokości odpowiadającej szerokości projektowanego drenu i głębokości takiej, aby co najmniej 1/3 wysokości drenu znajdowała się poniżej głębokości przemarzania gruntu. Następnie, w kierunku pochyleń podłużnych, układane są przycięte kawałki geowłókniny, które przytwierdza się do gruntu szpilkami w kształcie litery “U” (z prętów ze stali zbrojeniowej gładkiej). Tkanina drenarska musi być układana za zakładki o minimalnej szerokości 30 cm.

W przeciwieństwie do tradycyjnych drenaży rurowych ten jest odporny na zamulenie, zapchanie i pęknięcie. Może być stosowany do odwodnienia dużych powierzchni (placów, boisk sportowych, parkingów oraz dróg dojazdowych, pasów startowych), gdzie zasadniczą sprawą jest prawidłowy i niezawodny system odprowadzenia wody, a także do odwodnień liniowych budowli wodnych (np. wałów przeciwpowodziowych, zapór).

Drenaż odwadniający (liniowy)

Ten rodzaj drenażu najlepiej jest wykonać przed przystąpieniem do prac wykończeniowych przed domem. Odprowadza on wodę zalegającą na powierzchni terenu całej działki za pomocą korytek z rusztami umieszczanych na równi z nawierzchnią, a następnie poza odwadniany teren - do kanalizacji deszczowej, studni chłonnych, rowów melioracyjnych lub naturalnych zbiorników. Nie jest on niezbędny, ale należy pamiętać, że im spadek terenu jest mniejszy, tym mniejsza może być powierzchnia, z której woda spłynie grawitacyjnie do odwodnienia. Warto więc wykonać drenaż odwadniający (szczególnie na działkach o gruntach nieprzepuszczalnych, na małych posesjach oraz w zabudowie szeregowej) bez względu na to czy teren jest utwardzony czy nie, bowiem uwolni on otoczenie budynków od wielkich kałuż i błota. Jak jest on potrzebny łatwo się przekonać jesienią podczas słotnych dni i na wiosnę podczas roztopów. Jeżeli nawet drenaż nie obejmie całej działki, to warto go umieścić przynajmniej w newralgicznych jej miejscach, takich jak wjazd na działkę i do garażu, na placu przeznaczonym do mycia sprzętu ogrodniczego, wzdłuż chodnika.

Drenaż niejedno ma imię, ale każdy ma za zadanie chronić budynek przed podtopieniami, zamakaniem fundamentów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynków. Porzekadło mówi, że co tanie, to drogie. Pasuje ono idealnie i do drenażu budynku i działki. Lepiej nie oszczędzać na jego wykonaniu, bo usuwanie mokrych skutków jego braku nie dość, że będzie bardzo kłopotliwe i kosztowne, to niekoniecznie równie skuteczne jak dobrze zaprojektowane i wykonane odwodnienie.
autor: Elżbieta Teleśnicka

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Roboty ziemne
Podobne: Osiadanie budynku, Parametry gruntów budowlanych, Pogłębianie piwnic, Skomplikowane warunki gruntowo - wodne a prace ziemne, Kiedy wykonać drenaż
Słowa kluczowe: roboty, wykopy, usługi budowlane, wybór drenażu, odwodnienie działki, odwodnienie posesji, teren podmokły