×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Rozbiórka budynku

naszmajster.plPrzepisy, zasady i zezwolenia w budownictwie kojarzą się nam zazwyczaj z powstawaniem budowli. A co gdy przychodzi nam dotychczasowy budynek wyburzyć? Czy możemy to zrobić bez oglądania się na przepisy i martwienie się o fachowców? – Wszak wielu uważa, że burzyć i niszczyć potrafi każdy!

Z zezwoleniem czy bez?

Jak wynika z art. 31. ust. 1. prawa budowlanego, pozwolenia nie wymaga rozbiórka:
  1. budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
  2. obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę, których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.
Ale jak wynika z następnego ustępu tego artykuł rozbiórkę takich obiektów należy zgłosić właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania prac rozbiórkowych.
Czasami Urząd Nadzoru Budowlanego może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę takich budynków, jeżeli ich rozbiórka:
  1. może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub
  2. wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.
Władze te mogą też żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia,
przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.

Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.
Oczywiście, pozwolenie na rozbiórkę (Art. 32.) może być wydane po uprzednim:
  1. przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r.,
  2. uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów;
Uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii, o których była dotąd mowa, powinny nastąpić w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwiązań. Niezajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych rozwiązań. Warto przy tym pamiętać, że jak mówi art. 93 prawa budowlanego „kto dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając przepisy cytowanego wyżej art. 31, podlega karze grzywny.

„Rozwalić ruderę”, czy wziąć firmę?
Oczywiście, nie ma prawnego przymusu wykonywania prac rozbiórkowych z udziałem wyspecjalizowanej firmy, ale...
Po pierwsze może się okazać, że przystępując do rozbiórki naszego budynku musimy wcześniej zabezpieczyć ściany budynków sąsiadujących (szczególnie, gdy dokonujemy wyburzenia budynku w zabudowie szeregowej, nawet jeśli ściany nie są wspólne, ale tylko stykają się).

naszmajster.plPo drugie prace powinny być prowadzone w taki sposób, by nie zagrażały bezpieczeństwu osób rozbiórki dokonujących. Wszystko dobrze, gdy przeprowadzimy rozbiórkę sami z udziałem rodziny i znajomych i nic się nie stanie, ale jeśli, co nie daj Boże, dojdzie do wypadku, choćby zakończonego tylko interwencją lekarza, możemy mieć na głowie prokuratora.
W tej sytuacji warto zgłosić się do profesjonalnych firm zajmujących się pracami rozbiórkowymi.


W zależności od rodzaju wyburzanego budynku i terenu na jakim się znajduje, specjaliści wybiorą najlepszą metodę rozbiórki, z użyciem odpowiedniego sprzętu mechanicznego, a co najważniejsze pozbędą się też niechcianych elementów bądź całej konstrukcji budowli. W przeciwnym razie to do nas będzie należało znalezienie właściwego wysypiska gruzu i innych materiałów oraz załatwienia odpowiedniego transportu.
Znalezienie firmy rozbiórkowej w naszej okolicy nie powinno sprawiać kłopotów, jeśli wykorzystamy wyszukiwarkę internetową. Koszt wynajęcia takiej firmy wyceniany jest zazwyczaj indywidualnie i zależy od stopnia skomplikowania prac rozbiórkowych, konieczności używania sprzętu specjalistycznego, no i oczywiście kubatury obiektu i związanej z tym ilości gruzu i nieraz odległości, na jaka trzeba będzie przewieźć gruz.


autor: Adam Zyzman


Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Rozbiórka, Prawo i formalności
Podobne: Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, Uzgodnienia dostawy mediów – część 1: energia, Różnice między remontem, rozbudową, nadbudową, przebudową, Uprawnienia i czynności kontrolne nadzoru budowlanego, Nasza budowa a interes osób trzecich
Słowa kluczowe: rozbiórki,