×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Rysy i spękania na stropie

Przyczyny spękań stropów, podobnie jak ścian, mogą mieć różnorodną genezę, zależną od rodzaju materiału przyjętego na wykonanie stropu, jego właściwości fizyko - mechanicznych (skłonności do pęcznienia i skurczu), jego jednorodności (strop monolityczny lub płyty), a także mogą być bardziej niebezpieczne w skutkach - do nich należą rysy wywołane przeciążeniem konstrukcji, ugięciami stropu oraz wpływami mechanicznymi czy dynamicznymi (zjawiska wyjątkowe wpływające na bezpieczeństwo konstrukcji).

Do pierwszej grupy zaliczyć można rysy, które powstają w wyniku zjawisk niemających wpływu na stateczność obiektu. Są to rysy wywołane niejednorodną pracą materiału (na przykład w stropach Kleina, gdzie na belkach stalowych opierają się cegły-oba materiały cechują się różnymi właściwościami), złą pielęgnacją betonu (w przypadku stropów żelbetowych) podczas jego dojrzewania i rysy powstałe w wyniku tak zwanego „klawiszowania” płyt stropowych. Ostatnie zjawisko dotyczy stropów wykonanych z płyt prefabrykowanych.

Niejednorodność materiału
Spośród szerokiej gamy stropów, jakie mamy do wyboru, wyróżnić można stropy jednorodne pod względem użytego materiału i niejednorodne. Te drugie mogą okazać się problematyczne, pod względem widoczności ich pracy, po kilku latach użytkowania. Zaliczyć do nich można stropy stalowo-ceramiczne, stalowo-belkowe i ceramiczno-żelbetowe. Konstrukcja tych stropów, wymagająca użycia innego materiału jako elementu podpierającego i innego jako elementu wypełniającego, sprawia, że granica ich łączeń zaczyna być widoczna w postaci zarysowań. Wynika to z właściwości materiału: jego podatności na działanie temperatury (czyli rozszerzalności cieplnej), skłonności do pęcznienia i skurczu oraz odkształcalności.
Rysy powstające w ten sposób nie są niebezpieczne z punktu widzenia stateczności konstrukcji. Sprawiają jednak nieprzyjemne wrażenie wizualne.

Klawiszowanie płyt
W przypadku wykonania stropu z płyt prefabrykowanych, na przykład kanałowych, nasz strop zostaje podzielony na pasma odpowiadające modułowej szerokości wyprodukowanego w zakładzie prefabrykacji elementu. Płyty takie po ułożeniu płaszczyzny stropu scala się w spójnie pracującą płaszczyznę stropu za pomocą warstwy betonu wylewanej na ich powierzchni. Warstwa nadbetonu pełni funkcję wyrównawczą i wstępnie dociążającą. Nie ujednolica on jednak pracy stropu jako całości. Każda z płyt może w różny sposób reagować na obciążenia i odkształcać się w niejednakowym tempie. Dzieje się tak w szczególności w przypadku płyt sprężanych stosowanych w pomieszczeniach o większej rozpiętości, których strzałka ugięcia ma minusowy charakter w porównaniu ze zwykłymi stropami – są one „wygięte” ku górze, tak aby pod obciążeniem założonym na strop uzyskać jednolity poziom na całej długości. W związku z tym praca każdej płyty z osobna jest widoczna na linii łączenia płyt.
Nie są to rysy „niebezpieczne”, nie zagrażają życiu użytkownika – nie stanowią jednak przyjemnego widoku, jeśli efekt podłużnych spękań nie był z góry założony.

Zła pielęgnacja betonu
Rysy powstałe w ten sposób dotyczą błędów wykonawczych wynikłych na etapie wylewania stropu. Dojrzewający beton powinien być odpowiednio „pielęgnowany” tak aby nie następowało zbyt intensywne odparowanie wody. Gwałtowne jego wysychanie prowadzi do powstawania rys skurczowych. Dla użytkownika końcowego ten rodzaj rys nie ma właściwie znaczenia, gdyż zostają one zniwelowane poprzez warstwy wykończeniowe i nie pojawiają się już później w trakcie eksploatacji obiektu.

Druga grupa, to rysy, które sygnalizują niebezpieczeństwo utraty stateczności konstrukcji. Ich pojawienie się zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Powstają zwykle w wyniku błędów projektowych, przeciążenia konstrukcji oraz błędów wykonawczych – dorzucenia do mieszanki betonowej śmieciowych elementów, na przykład gruzu oraz świadome ignorowanie przez wykonawców założeń projektowych.

Błędy projektowe
Do najczęściej popełnianych błędów należy nieuwzględnienie Stanu Granicznego Użytkowalności podczas projektowania, czyli normowo określonej granicy, po przekroczeniu której następują zbyt duże ugięcia stropu i jego zarysowania. Przyczyną tego jest złe oszacowanie rozpiętości granicznej stropu przy określonych obciążeniach. Norma żelbetowa określa dla jakiej grubości stropu i jakiej klasy betonu bezpiecznie można przyjąć wymiary pomieszczenia, tak aby ugięcie stropu nie przekraczało wartości dopuszczalnych, a szerokość rozwarcia rys nie była większa od 0,3 mm. Niedopatrzenie to prowadzi do powstawania rys w wyniku nadmiernych ugięć stropu. A w skrajnych przypadkach może nawet dojść do zawalenia konstrukcji.

Przeciążenie konstrukcji
Zmiana sposobu użytkowania obiektu skutkująca zwiększeniem obciążeń na stropie może mieć nieodwracalny wpływ na konstrukcję. Dopuszczalny ciężar, jaki może przenieść ta pozioma przegroda określany jest już na etapie projektowania. Uzależniony jest on między innymi od przeznaczenia obiektu. Dotyczy nie tylko budynków użyteczności publicznej i magazynowych, ale również budynków mieszkalnych. Na przykład dla domku jednorodzinnego z poddaszem nieużytkowym podniesienie piętra i wykorzystanie ostatniej kondygnacji do innych celów (przebywanie ludzi, obszar składowania ciężkich materiałów), niż te pierwotnie założone, wiąże się nie tylko ze zmianą sposobu użytkowania (oczywiście całość powinna być zaprojektowana), ale również z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń, jakie będą działać na strop. Jak bezpiecznie „przerobić” stary obiekt na inne cele? Najlepiej jest poprosić o pomoc fachowca, który przeanalizuje konstrukcję i zaproponuje bezpieczne rozwiązania. Pamiętajmy, że całość nie tylko powinna być ładna i nadążająca za współczesnymi trendami, ale również powinna być bezpieczna.
W wyniku przeciążeń stropu powstają rysy, które sygnalizują powstanie problemu. Im wcześniej jest on zauważony i rozwiązany, tym lepiej. Nie wolno zwlekać i dopuścić do powstania sytuacji krytycznej, w której uratowanie stropu jest już niemożliwe.

Błędy wykonawcze
Dobra ekipa wykonawcza to połowa sukcesu stworzenia bezpiecznego lokum, drugą połowę stanowi dobrze przygotowany projekt uwzględniający warunki miejscowe.
Pierwszym grzechem głównym, popełnianym podczas budowy obiektu, jest wykonanie obiektu niezgodnie z założeniami projektowymi. Najczęściej jest to zastosowanie betonu i stali innej klasy i wytrzymałości, niż ta, która wynika z obliczeń statycznych. Kolejny to wykonanie stropu monolitycznego ze złym rozstawem siatki prętów zbrojeniowych i użycie nieodpowiedniej średnicy zbrojenia głównego i/lub rozdzielczego. Wyznaczniki te podane są przez Projektanta i wynikają z obliczeń statyczno – wytrzymałościowych. Podczas obliczeń uwzględnia się nie tylko Stan Graniczny Nośności ale i Użytkowalności (maksymalne obciążenia i ugięcia stropu, jakie jest w stanie bezpiecznie przenieść konstrukcja). Samowolka budowlana prowadzi do zachwiania równowagi, a w konsekwencji do spękań stropu. Nie zawsze powstające rysy świadczą o niebezpieczeństwie. Mogą wynikać ze złego stopnia zbrojenia – powstają wówczas jedynie drobne zarysowania i spękania. Potwierdzić jednak to można na podstawie badań.
Również „uzupełnianie” mieszanki betonowej do wylania stropu elementami niedopuszczalnymi z punktu widzenia pracy monolitu, takim jak gruz czy śmieci, nie pomaga w uzyskaniu prawidłowych efektów końcowych.
Błędy wykonawcze nie zawsze skutkują katastrofą budowlaną, są jednak trudne do usunięcia i naprawy. Bardzo trudne są również do wychwycenia dla osób niewtajemniczonych w poczynania ekipy wykonawczej. Mogą się ujawnić nawet po wielu latach użytkowania.

Uszkodzenia mechaniczne i wpływy dynamiczne
Konstrukcja obiektu podlega różnorodnym działaniom zewnętrznym. Zwykle są to sytuacje wyjątkowe, których nie uwzględnia się na etapie projektowym. Mogą to być uderzenia mechaniczne, wstrząsy wywołane przemieszczaniem mas ziemnych (w Polsce ruchy podłoża obserwowane są na terenach górniczych) oraz wpływ sąsiednich budów na istniejący obiekt.
Każdorazowo uszkodzenia takie powinny być przeanalizowane i naprawione, aby mieszkańcy mogli bezpiecznie przebywać w lokum.

Zaniedbania remontowe
Pojawiające się rysy i spękania mogą dotyczyć również elementów powierzchniowych. Brak napraw lub zła ich jakość (zły sposób przeprowadzenia) może doprowadzić do poważniejszych problemów. Na przykład powierzchniowe spękania elementów permanentnie ignorowane powodują odspajanie warstwy betonu lub spękania sięgające zbrojenia konstrukcyjnego. Korozja zbrojenia doprowadza do osłabienia nośności stropu. Wystąpienie tego problemu częściej dotyczy elementów zewnętrznych obiektu, ale może również zaistnieć we wnętrzu pomieszczenia.

Na podstawie wyżej przeanalizowanych przyczyn wstępnie można określić genezę powstania zarysowań stropu w konkretnym obiekcie. Często jednak zdarza się taka sytuacja, w której zlecenie zbadania danego przypadku należy powierzyć osobie z odpowiednimi kwalifikacjami. Problemy zarysowań stropu mogą być wielopłaszczyznowe i wynikać z kumulacji kilku błędów i niedopatrzeń: na przykład uchybień projektowych spotęgowanych błędami wykonawczymi. Nie należy samodzielnie „naprawiać” stropów, jeśli konstrukcja stwarza niebezpieczeństwo dla mieszkańców. Natomiast bez obaw można próbować sił w walce z zarysowaniami nieistotnymi z punktu widzenia stateczności obiektu.


autor: Eliza Banyś

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Remonty i prace wykończeniowe, Stropy, Inne
Podobne: Remont dachu z prawnego punktu widzenia, Zabezpieczenie domu przed włamaniem, Bezpieczeństwo pożarowe domu, Remont po zalaniu mieszkania, Ochrona drewnianego stropu przed ogniem
Słowa kluczowe: remont, malowanie ścian, firmy budowlane, zlecenia budowlane, cennik usług budowlanych, strop, teriva, stropy,