×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Silikaty

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, każdy, kto budował dom, miał do wyboru niewiele rodzajów materiałów budowlanych. Dominowały pustaki, cegła, a także drewno. Obecnie do tego grona dołączają inne, lżejsze, tańsze, bardziej wytrzymałe materiały, z których można szybko, bo już w kilka tygodni, postawić dom w stanie surowym. Jednym z takich materiałów są silikaty.

Silikatami nazywa się wyroby wapienno-piaskowe (wapienno-krzemowe), które powstają wyłącznie z naturalnych surowców, a które są całkowicie wolne od zanieczyszczeń chemicznych. Produkuje się je z piasku (90%), wapna (7%) oraz wody (3%). W ten sposób powstają bloczki, cegły i płytki wykorzystywane do budowy. W procesie produkcji piasek i wapno są nasycane przez parę wodną. Pod jej wpływem ulegają stwardnieniu i tworzą „sztuczne” kamienie charakteryzujące się duża wytrzymałością.

Tego rodzaju produkty są niezwykle ekologicznym tworzywem. Nie emitują żadnych szkodliwych związków, a pod względem promieniotwórczości naturalnej zalicza się je do najbezpieczniejszych materiałów stosowanych do budowy. W procesie ich wytwarzanie nie biorą udziału żadne dodatkowe surowce czy związki chemiczne, które wykazują szkodliwość dla środowiska. W przypadku rozbiórki budowli, silikaty mogą być zmielone i ponownie wykorzystane do produkcji, a jeśli zostaną umieszczone w gruncie jako gruz, nie powodują jego skażenia. Zalicza się je także do grupy materiałów, które posiadają najniższy poziom zawartości szkodliwych pierwiastków promieniotwórczych.

W porównaniu z innymi materiałami budowlanymi, silikaty charakteryzują się nawet kilkakrotnie niższym poziomem zawartości tych szkodliwych pierwiastków. Ich stężenie określa się za pomocą dwóch współczynników: f1 oraz f2. Ich wysokość nie może być większa odpowiednio: dla f1< 1,2 Bg/kg oraz dla f2,240 Bg/kg. W przypadku silikatów, parametry te wynoszą f1<0,16 Bg/kg, f2<20 Bg/kg. Łatwo więc zauważyć, iż są to wartości o wiele niższe niż dopuszczalne.

Oprócz tych parametrów, silikaty wyróżniają się także spośród wszystkich materiałów budowlanych, które wykorzystuje się do wznoszenia ścian murowanych, najwyższą wytrzymałością na ściskanie. Dzięki temu, konstrukcje powstałe z tego materiału są niezwykle bezpieczne. Wyroby te najczęściej posiadają klasę wytrzymałości 15MPa, 20MPa, oraz 25MPa. Jednak w razie zapotrzebowania na bardziej wytrzymałe bloczki, produkuje się na specjalne życzenie także produkty w wyższych klasach, nawet 35MPa. Z silikatów można bezpiecznie wznosić budynki o wysokości nawet do kilkunastu kondygnacji, których nie trzeba wzmacniać elementami żelbetowymi. Odpowiednia sztywność konstrukcji budynku zapewniana jest przez prawidłowe wykonanie połączeń ścian i sztywności stropów.

W przypadku niskich budynków, duża wytrzymałość na ściskanie daje możliwość projektowania i wykonywania przestronnych pomieszczeń bez konieczności znacznego pogrubiania ścian.
Przy wyborze materiału budowlanego, z którego ma powstać budynek, bierze się pod uwagę także izolacyjność akustyczną. Ochrona przed hałasem jest szczególnie ważna w przypadku budynków wielorodzinnych. Silikaty pozwalają na wybudowanie ścian budynków charakteryzujących się wysoką izolacyjnością akustyczną, która jest gwarantem ciszy wewnątrz pomieszczeń. Jej wysokość wzrasta wraz z masą ścian, dlatego też duża masa silikatów jest ich znaczącą zaletą. Grubość ściany zależy od rodzaju użytego do jej budowy materiału tego rodzaju.

Niezwykle ważnym, z punktu widzenia mieszkańców domu, parametrem jest zdolność akumulacji ciepła. Ściany wykonane z silikatu posiadają bardzo dobrą zdolność akumulacyjną, która umożliwia zniwelowanie skutków szybkich zmian temperatur w zimie przy spadku, a latem przy wzroście temperatur na zewnątrz budynku. Dzieje się tak dlatego, iż materiał, z którego są wykonane posiadają dużą gęstość od 1400 do 2000 kg/m3. Zimą, po dokładnym przewietrzeniu pomieszczeń, których ściany wykonane są z silikatu, jeśli budynek jest prawidłowo ogrzany, nie ma miejsca obniżenie temperatury. Natomiast w przypadku, gdy nastąpią przerwy w dostawie ogrzewania, zmagazynowane w ścianach ciepło pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach przez długi czas.

Silikaty posiadają także niską nasiąkliwość, wynoszącą około 16%. Dzięki temu można z nich wykonywać ściany elewacyjne. Podczas gdy większość materiałów budowlanych, które stosuje się do wykonywania ścian należy szybko otynkować, ściany wykonane z tego tworzywa mogą bez obaw pozostawać nieotynkowane. Nie ulegają one bowiem degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Na pozostawienie ścian silikatowych w takim stanie, a także na stosowanie ich bez ograniczeń w środowisku mokrym i wilgotnym, zezwala Polska Norma PN-B-03002:2007.

Elementy silikatowe wykonane są z niezwykła precyzją dotyczącą wymiarów. Ich dokładność, a także systemowe rozwiązania sprawiają, że budowa z silikatów wolna jest od pracochłonnych docięć, a także od murowania zarówno na cienką spoinę (klejenie) jak i na grubą spoinę (tradycyjnie). Mury wykonane z tego rodzaju materiału budowlanego charakteryzuje się dużą odpornością na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Prawidłowo wykonana ściana dzięki dokładności wymiarowej poszczególnych bloczków jest doskonałym podłożem do układania płytek ceramicznych i uzyskania prostych oraz równych powierzchni. Jest on także bardzo dobrym podłożem do prostego mocowania nawet znacznych obciążeń.

Silikaty, dzięki silnemu odczynowi zasadowemu, posiadają wysoką odporność na korozję biologiczną, zapobiegającemu rozwojowi grzybów i flory bakteryjnej. Dzięki korzystnemu współczynnikowi paroprzepuszczalności i wysokiej akumulacji ciepła, w pomieszczeniach wykonanych z tego rodzaju materiału budowlanego, panuje dobry klimat, który objawia się przede wszystkim stabilizacją wilgotności i temperatury powietrza. Szczególnie odczuwalne jest to w czasie letnich upałów.

Elementy wykonane z tego rodzaju tworzywa budowlanego charakteryzują się także odpornością na działanie czasu i warunków klimatycznych. Ich niewątpliwą zaletą jest wysoka trwałość określana jako odporność na cykliczne zamrażanie i odmrażanie (50 cykli). Dzięki temu bez obawy można z nich wykonywać nieotynkowane ściany zewnętrzne. Warstwa elewacyjna takiego muru z silikatów jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne w ciągu całego roku. Dodatkowo, cegły i płytki wykonane z tego materiału dostępne są w różnych barwach, co pozwala na wykonanie domu w kolorze, bez konieczności tworzenia dodatkowej elewacji, a także na tworzenie dowolnych, nawet niepowtarzalnych kompozycji kolorystycznych budynków.

Elewacje wykonane z tego rodzaju materiału budowlanego są całkowicie akceptowane i chętnie wykorzystywane przez inwestorów, projektantów i budowniczych. Dodatkowo, koszt wykonania fasady z silikatów jest niższy w stosunku do innych rozwiązań. W tym przypadku niska cena nie oznacza gorszej jakości, gdyż elewacje te charakteryzują się trwałością, nie wymagają także stosowania częstych zabiegów konserwacyjnych.

Dzięki nowoczesnym łącznikom, wieszakom i konsolom wykonanym z nierdzewnej i kwasoodpornej stali, możliwe zrealizowanie elewacji zarówno na dopiero powstających, jak i już istniejących budynkach. Konsole nie wymagają opierania ściany elewacyjnej na fundamentach, co daje możliwość wykonania fasad podwieszonych opuszczonych poniżej punktu ich podparcia. Pozwala to także na zamontowanie nadproży ceglanych właściwie bez ograniczenia ich rozpiętości.

W przypadku, gdy zastosowane zostaną kotwy i konsole, niemal doskonale, bez konieczności użycia mostków termicznych można połączyć ściany elewacyjne z właściwą ścianą nośną lub osłonową.

Duża wytrzymałość na ściskanie sprawia, że może on być także z powodzeniem wykorzystywany do budowy ścian fundamentowych. Wykonanie ścian piwnic z cegieł i bloczków produkowanych z silikatu daje gwarancję wysokiej trwałości, a także oszczędności, gdyż tego rodzaj materiały budowlane są tanie, a dodatkowo nie ma konieczności ich tynkowania.

Kolejną właściwością przemawiającą za użyciem silikatów, jako materiału budowlanego, jest ich bardzo wysoka odporność na ogień. Są one bowiem materiałem niepalnym, posiadającym najwyższą klasę reakcji na ogień A1. Wszystkie wyroby, które zaliczane są do tej klasy muszą spełniać najostrzejsze wymagania stawiane wyrobom budowlanym.

Ściany, które zostały wykonane z tego materiału nie biorą udziału w rozwoju pożaru w żadnej jego fazie, nawet w pożarze rozwiniętym. Podczas trwania pożaru nie wydzielają się z ścian silikatowych żadne substancje szkodliwe. Nie występuje także ryzyko rozgorzenia, powstania płonących kropli.

Jeśli w budynku wykonanym z tego rodzaju materiałów budowlanych wybuchnie pożar, w porównaniu z płonącymi budynkami wykonanymi z innych materiałów, ludzie lub zwierzęta w nim się znajdujące, mają największą szansę na ewakuację. Także ekipa ewakuacyjna ma zapewnione większe bezpieczeństwo. Na dowód tych twierdzeń warto powiedzieć, iż już ściana silikatowa o grubości 18 cm jest w stanie wytrzymać pod pełnym obciążeniem bezpośrednie oddziaływanie ognia nawet przez 4 godziny. Materia ta nie zwęgli się i nie rozpadnie nawet w temperaturze 6000C.

Tworzywo to należy do tego rodzaju materiałów budowlanych, które nie stawiają żadnych ograniczeń budowli, zarówno pod względem kształtu, wielkości, rodzaju pomieszczeń, tynków, fasad itp. Bezpiecznie można z niego stawiać budowle składające się nawet z 11 kondygnacji.

Silikaty można wykorzystywać do wznoszenia obiektów o różnym przeznaczeniu, zarówno domów mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak i budynków przemysłowych, rolniczych, użyteczności publicznej, a także należących do tzw. małej architektury.
autor: Joanna Zając

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Murowanie, Materiały budowlane
Podobne: Drewno budowlane, Parapety zewnętrzne – rodzaje, Odporność ogniowa domu z drewna, Materiały z rozbiórki, Ochrona drewnianego stropu przed ogniem
Słowa kluczowe: murarz, zlecenie, budowa domu, , silikaty, bloczki silikatowe, materiały ognioodporne