×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Szczelność instalacji gazowej – okresowe przeglądy

Używany powszechnie w naszych domach gaz uznany jest za paliwo względnie bezpieczne, ekologiczne i tanie. Warunkiem zasadności takiego uznania jest dobrze wykonana instalacja gazowa oraz jej regularne sprawdzanie. Gaz jest substancją palną i jego niekontrolowane wydostawanie się poza obręb instalacji grozi wybuchem i pożarem. Sam w sobie nie jest trujący, ale wypiera tlen, stanowi zatem oczywiste zagrożenie dla życia, zdrowia i naszego mienia.Dlatego regularne, przeprowadzane minimum raz w roku, kontrole instalacji gazowej w naszym domu, są nie tylko nałożonym ustawowo obowiązkiem, ale podstawową odpowiedzialnością każdego właściciela budynku mieszkalnego.


Instalacja gazowa
Instalacja - jako system umożliwiający obieg i wykorzystanie gazu w obrębie naszego domu – składa się z następujących elementów:
 • kurek główny, który służy do odcięcia dopływu gazu i jest miejscem granicznym instalacji z siecią doprowadzającą gaz; umieszczony jest na zewnątrz (w skrzynkach) lub (w starych instalacjach) wewnątrz budynku (w pomieszczeniach);
 • inne armatury, takie jak: zawory odcinające przepływ gazu, filtry ochronne, wyczystki, zawory do podłączenia odbiorników gazowych;
 • przewody rozprowadzające gaz (rury miedziane lub stalowe);
 • różnego rodzaju elementy spajające zapewniające właściwe połączenie elementów systemu (kształtki, łączki);
 • urządzenia służące do regulacji ciśnienia gazu (reduktory);
 • urządzenia do pomiaru zużycia gazu (gazomierze);
 • odbiorniki gazowe, czyli urządzenia wykorzystujące gaz, takie jak: kuchenki gazowe, kotły, podgrzewacze, kominki gazowe itp.;
 • przewody spalinowe do połączeń tych urządzeń z kominem;
 • uchwyty mocujące przewody;
 • różnego rodzaju uszczelniacze;
 • dodatkowe systemy zabezpieczające (czujniki, zawory, sygnalizacje).

Przegląd okresowy
Kontrola instalacji polega na dokładnym sprawdzeniu stanu i poprawności funkcjonowania i umiejscowienia poszczególnych elementów. Obejmuje ona:
 • sprawdzenie stężenia gazu - w pomieszczeniach objętych instalacją, wokół gazomierzy;
 • sprawdzenie miejsc przechodzenia przewodów gazowych przez zewnętrzne ściany budynków;
 • sprawdzenie stanu i szczelności kurków, zaworów, połączeń, gazomierza;
 • sprawdzenie dostępności zaworów i kurków;
 • sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń gazowych.;
 • sprawdzenie stanu podłączeń elastycznych, przewodów elektrycznych i wentylacyjnych.
Kontrolę mogą przeprowadzać osoby posiadające aktualne uprawnienia – świadectwo kwalifikacyjne – do zajmowania się dozorem nad eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji gazowych. Osoba taka musi być weryfikowalna oraz posiadać do wglądu identyfikator ze zdjęciem. Równoległa kontrola przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy do kompetencji mistrzów kominiarskich lub specjalistów z odpowiadającymi uprawnieniami budowlanymi. Przyrządy kontrole (takie jak: mierniki, metanomierze, wykrywacze gazu) muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa i być regularnie wzorcowane.
Rozmieszczenie niektórych elementów może wymagać zapoznania się ze schematem instalacji w celu ich lokalizacji – posiadaną dokumentację należy przygotować i udostępnić kontrolerowi. Kontroler działa po uprzednim zawiadomieniu o zamiarze i terminie wykonania kontroli. W razie konieczności terminy takie można ustalać indywidualnie. Standardowo dominuje okres wiosenny, ale przegląd instalacji jest możliwy do wykonania w ciągu całego roku.

Wynik przeglądu określa możliwość dalszej eksploatacji instalacji lub konieczność jej renowacji. Określa również zakres i kolejność potrzebnych napraw. Wnioski i zalecenia zostają ujęte w protokół stanowiący część dokumentacji eksploatacyjnej budynku. W razie wykrycia poważnych, zagrażających życiu, nieprawidłowości na bieżąco odcina się dopływ gazu i niezwłocznie podejmuje środki zaradcze, takie jak: zapewnienie wentylacji, wyłączenie wszelkich urządzeń elektrycznych, opuszczenie budynku, wezwanie pogotowia gazowego.


autor: Anna Simla

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Gazowe
Podobne: Uzgodnienia dostawy mediów – część 3: gaz
Słowa kluczowe: instalacja gazowa, gaz,