×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Tynk tynkowi nierówny

Tynk to warstwa wykonana najczęściej z gipsu lub zaprawy cementowo – wapiennej, która pokrywa ściany, sufity, a także inne elementy np. kolumny. Stosuje się go do zabezpieczenia powierzchni tynkowanych elementów zarówno przed działaniem czynników atmosferycznych jak i destrukcyjnych czynników panujących wewnątrz pomieszczeń np. przed działaniem pary wodnej. Tynki pełnią nie tylko rolę ochroną, ale też spełniają funkcje dekoracyjne. Aby spełniały należycie swoje zadania, musza być odpowiednio nałożone. Jakość ich wykonania jest dokładnie określona w przepisach. Dzięki normie PN-70/B-10100 oraz Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych, inwestor jest w stanie dokładnie wskazać jaki rodzaj tynku zleca do wykonania, a wykonawca zna określone warunki, które musi spełnić wskazany rodzaj tynku.

Jakie są więc rodzaje tynku i jak wygląda ich klasyfikacja?

Aby móc zrozumieć, w jaki sposób wykonywane są poszczególne odmiany tynków, warto zaznajomić się z rodzajami prac jakie wykonuje się w trakcie tynkowania.

Tynkować można każdy rodzaj podłoża. Zarówno powierzchnię wymurowaną z ceramiki, bloczków silikatowych czy betonowych jak i ścianę z betonu, czy też powierzchnię na której jest już położony inny tynk. Jednak aby prace te dały trwały efekt, należy odpowiednio przygotować podłoże. Musi być ono czyste zwarte i równomiernie chłonne.

Dokładność wykonanych prac zależy głównie od poprawnego wyznaczenia powierzchni tynkowania. Działanie to umożliwia późniejsze poprawne prowadzenie łaty – na skutek czego uzyskuje się równą powierzchnię tynku. Na tak przygotowane podłoże można nakładać tynk. Kolejne prace tynkarskie to wykonanie: obrzutki, narzutu, gładzi oraz nadanie całej powierzchni odpowiedniej faktury.

Obrzutka to podstawowa warstwa, którą nakłada się jako pierwsza na tynkowaną powierzchnię. Wykonana jest z rzadkiej mocnej cementowej zaprawy, zawiera najgrubsze kruszywa i jest najtwardszą z warstw. Jej zadaniem jest zwiększenie przyczepności podłoża dla następnej warstwy tynku.

Po wstępnym związaniu obrzutki wykonuje się narzut. Do wykonania tej warstwy używa się piasku o średnim uziarnieniu, ma ona również mniejszą od obrzutki wytrzymałość. Zadaniem tej warstwy jest wyrównanie nierówności ściany.

>Ostatnia warstwa to gładź, nazywana też szlichtą. Nadaje tynkowanej ścianie ostateczny wygląd. Dzięki niej ściana jest idealnie gładka.

Tynki tradycyjne – tzw. tynki mokre, można wykonywać jako jedno, dwu lub trójwarstwowe. W zależności od wybranej opcji wykonuję się samą obrzutkę, obrzutkę z narzutem bądź wszystkie trzy opisane wcześniej warstwy.

Poszczególne rodzaje tynków oraz przypisane im odpowiednie kategorie opisuje Polska norma PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Określa ona wygląd powierzchni tynku odpowiedni dla każdej kategorii.

Według powyższej normy rozróżniamy aż osiem odmian tynków.

Kategoria tynku Odmiana tynku
0 Tynki surowe rapowane
I Tynki surowe wyrównane kielnią
Ia Tynki surowe ściągane pacą
II Tynki pospolite dwuwarstwowe
III Tynki pospolite trójwarstwowe
IV Tynki doborowe
IV f Tynki doborowe filcowane
IV w Tynki doborowe wypalane

Tynk kategorii 0, czyli tzw. tynk rapowany wykonany jest tylko z jednej warstwy – obrzutki. Jego powierzchnia jest nierówna (wykonywane są bez zacierania). Taki tynk najczęściej stosuje się w budynkach gospodarskich.

>Kategoria I to tynki jedno lub dwuwarstwowe. Po ich wykonaniu podłoże nie prześwituje jak w poprzedniej kategorii, a większe zgrubienia są wyrównane. W Kategorii I wyrównanie wykonuje się kielnią, a w kategorii Ia wyrównanie wykonuje się za pomocą pacy. Tynki te nadają się do pomieszczeń gospodarczych, na ściany fundamentowe jako podłoże pod hydroizolację, lub do otynkowania kominów w niezamieszkałych pomieszczeniach.

Kategoria II obejmuje tynki dwuwarstwowe z zatartą na ostro powierzchnią. Ściana po ich wykonaniu jest równa, ale szorstka. Tynki tej kategorii stosuje się najczęściej w pomieszczeniach gospodarczych lub magazynowych. Wykonuje się je także w powierzchniach przeznaczonych pod ceramiczne i kamienne okładziny ścienne.

Tynki kategorii III, to tynki trójwarstwowe. Od poprzedniej kategorii różnią się ilością warstw. Na obrzutkę i narzut nakładana jest warstwa gładzi, całość zaciera się na ostro. Dzięki szlichcie tynkowana powierzchnia staje się równa i gładka. Taki rodzaj tynku doskonale nadaje się na elewację oraz do pomieszczeń, którym nie stawia się szczególnych wymagań.

Ostatnie odmiany to tzw. tynki doborowe. Podobnie jak tynki III kategorie i te są trójwarstwowe, ale tym razem ostatnia warstwę zaciera się na gładko. W zależności od rodzaju w jaki tynk jest zacierany, wyróżnia się:

  • kategorię IV – tynk doborowy zatarty na gładko, wykonana powierzchnia jest równa i bardzo gładka, stosuje się wewnątrz pomieszczeń, które przeznaczone są do malowania;
  • kategorię IV f – tynk doborowy zatarty pacą z filcem – dzięki czemu powierzchnia jest nie tylko bardzo gładka, ale też matowa oraz bez widocznych ziarenek piasku, tynki takie stosuje się w pomieszczeniach o podwyższonym standardzie przeznaczonych do malowania;
  • kategorię IV w – tynk doborowy wypalany, zacieranie wykonuje się pacą stalową co powoduje, że tynk zostaje wypalony, tak otynkowana ściana jest bardzo równa i gładka, posiada ciemne zabarwienie i połysk, wykonuje się je w pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach co do szczelności i gładkości tynku.

Jakość wykonywanych tynków jest bardzo ważną sprawa. To od dokładności prowadzonych prac zależy efekt końcowy. Otynkowane powierzchnie powinny być równe, dopuszcza się jedynie minimalne odchylenia. Zalecenia dotyczące jakości powierzchni zawarte są w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Określone wytyczne dotyczące oceny wykonanych tynków zawierają dopuszczalne wartości odchyleń płaszczyzny i krawędzi od linii prostej oraz odchyleń przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji.

Dla najpowszechniejszych kategorii tynków wartości te przedstawiono w tabelce poniżej.

Kategoria tynku Odchylenie od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej Odchylenie powierzchni krawędzi od kierunku Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji
pionowegopoziomego
III Nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na długości łaty 2 m Nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach pow. wysokości powyżej 3,5 Nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowym Nie większe niż 3 mm na 1m
IV,
IV f,
IV w
Nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na długości łaty 2 m Nie większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach pow. wysokości powyżej 3,5 m Nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowym Nie większe niż 2 mm na 1m

Dzięki tak dokładnie określonym parametrom łatwo jest sprawdzić jakość wykonanych prac. Zlecając wykonawcy tynkowanie – koniecznie pamiętajmy o określeniu w umowie, której kategorii tynk ma być wykonany. Dzięki takiemu zapisowi będziemy mogli dokładnie rozliczyć ekipę z wykonanych prac.
autor: mgr inż. Grzegorz Turmiński

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Tynkowanie / Prace elewacyjne
Podobne: Jak wykonać parapety zewnętrzne z płytek klinkierowych?, Tynki dekoracyjne we wnętrzu, Tynki wewnętrzne – gips, Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne, Usuwanie zagrzybienia z elewacji
Słowa kluczowe: praca tynkarz, tynki, tynki zewnętrzne, zlecenia budowlane, malowanie, rodzaje tynków, kategorie tynków, jaki tynk, tolerancja, tynk jednowarstowy, tynk dwuwarstwowy, tynk trójwarstwowy, obrzutka, narzut, tynkowanie, normy