×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Uzgodnienia dostawy mediów – część 1: energia

naszmajster.plPo wykonaniu wstępnej koncepcji budynku oraz wstępnym określeniu jego lokalizacji na działce, następuje zawarcie umowy z zakładem energetycznym o dostawę energii elektrycznej. Jest to kwestia bardzo ważna, gdyż może się okazać – zwłaszcza w przypadku działek zlokalizowanych poza miastem – że zakład nie ma możliwości dostarczenia energii do planowanej nieruchomości. Zapewnienie od zakładu energetycznego o dostawie energii jest niezbędnym warunkiem przy składaniu prośby o zgodę na budowę.

Umowę winno poprzedzić pismo do zakładu energetycznego zawierające prośbę o wydanie warunków technicznych przyłączenia działki do zakładu energetycznego (ZE) oraz warunków finansowych. Musi on określić, czy w ogóle jest możliwe dostarczenie energii do działki oraz w jakim zakresie mocy. Duże znaczenie ma tutaj lokalny bilans energetyczny. We wniosku takim należy podać dokładną lokalizację działki i przewidywaną moc przyłączeniową do obiektu. Ważne jest, by podać informację jakiego typu budynek zamierzamy budować (czy chcemy, by powstał tam np. garaż, czy też budynek jednorodzinny) i należy dołączyć tytuł prawny do nieruchomości, (którym jest umowa notarialna zakupu, czy też najmu, bądź dzierżawy). Wśród wymaganych załączników jest plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją obiektu.

Kiedy występujemy do zakładu energetycznego z pismem musimy dobrze przemyśleć, jaka taryfa jest nam potrzebna. Trzeba przeanalizować nasze zapotrzebowanie w tym zakresie. Jeśli korzystamy z energii elektrycznej głównie w dzień najkorzystniejsza jest taryfa jednostrefowa G11 lub G11e. Ta ostatnia jest przeznaczona dla gospodarstw, w których następuje duże zużycie prądu, np. w przypadku rolników używających urządzeń elektrycznych o dużym poborze mocy. Jeśli natomiast korzystamy z prądu elektrycznego głównie w nocy, należy wybrać taryfę dwustrefową G12 lub G12e. Dobrze skorzystać z niej jeśli zamierzamy ogrzewać prądem.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez zakład energetyczny należy wpłacić część lub całość opłaty przyłączeniowej, która wynosi różną kwotę, zależną od wielu czynników. W ramach opłaty przyłączeniowej dostawca energii wykonuje wszystko, począwszy od projektu po zabudowę złącza kablowego. Dla typowego przyłącza ( moc do 40kW, długość do 200 m) koszt wynosi ok. 120 zł za 1 kW mocy w przypadku przyłącza napowietrznego. W przypadku przyłącza kablowego cena jest wyższa i wynosi ok. 150zł/kw.

Umowa, którą właściciel działki zawiera z zakładem energetycznym zawiera nie tylko planowany pobór energii, ale także termin zawarcia umowy sprzedaży oraz szczegółowy zapis o warunkach, na jakich właściciel będzie udostępniał swoją nieruchomość przy rozbudowie sieci niezbędnej do wykonania przyłącza. Chodzi tu głównie o sprawę budzącą największe kontrowersje, a mianowicie miejsca stawiania stacji transformatorowych, których nikt nie pragnie na swojej działce, ale które są wszak niezbędne do przesyłu prądu.

Po uiszczeniu wszystkich opłat zakład energetyczny instaluje licznik i włącza napięcie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia prośby o dostawę energii do działki należy odnaleźć firmę z uprawnieniami, która wykona przyłącze. Często takim wykonującym jest podwykonawca energetyki. Osoba taka wykonuje kosztorys sporządzenia przyłącza, z uwzględnieniem kosztów po stronie właściciela działki oraz zakładu energetycznego. Jej uprawnienia potwierdza świadectwo zdania egzaminu na uprawnienia energetyczne.

Od momentu podpisania umowy zakład energetyczny ma dwa lata na dostawę energii do domu. Tyle bowiem czasu warunki przyłączenia do sieci zachowują ważność od dnia, w którym zostały wystawione. Jest też zapis, który daje zakładowi energetycznemu – z przyczyn niezależnych od niego – możliwość odstąpienia od podpisanej umowy bądź opóźnienie terminu dostawy prądu.
Warto mieć na uwadze fakt, że roczny koszt utrzymania łącza obejmuje opłaty stałe oraz zużycie, na które składają się opłata za przesył oraz za energię.

Może zdarzyć się, że zakład energetyczny da negatywną odpowiedź w sprawie dostarczenia energii na działkę. Niejednokrotnie właściciele działek mają obowiązek poniesienia kosztów związanych z przedłużeniem sieci instalacji, czy kosztów budowy trafostacji. W praktyce oznacza to, że właściciel działki musi pokryć około 20 % kosztów realizacji całego przedsięwzięcia. Zanim dokonamy zakupu działki budowlanej warto zasięgnąć informację, jaki będzie koszt dostarczenia do niej energii. Może się bowiem okazać, że znacznie podwyższy on koszt zakupu działki.


autor: Małgorzata Żmudzka - Kosała

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Elektryczne, Prawo i formalności
Podobne: Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków, Wadliwe wykonanie prac przez firmę budowlaną, Świadectwo energetyczne budynku, Oświetlenie ledowe w domu, Procedura uzyskania pozwolenia na budowę
Słowa kluczowe: instalacje elektryczne, elektryk, schemat instalacji, pomiary elektryczne, instalacja elektryczna,