×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Uzgodnienia dostawy mediów – część 2: woda

Jeśli jesteśmy zainteresowani przyłączeniem naszej nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej, musimy wystąpić z pismem do zakładów wodociągowych. Musimy zawrzeć w nim informacje nt. rodzaju instalacji, którą zamierzamy załączyć oraz jakości urządzeń służących do odbioru usług. Należy także określić orientacyjną wielkość zużycia wody, jak i jej przeznaczenie. We wniosku, który składamy do zakładów wodociągowych należy zamieścić również szczegółową informację dotyczącą ścieków – przewidywaną ilość odprowadzanych ścieków, oraz posiadanych i planowanych urządzeniach podczyszczających.

Wniosek musi zawierać także szczegółowy opis nieruchomości, do której zamierzamy doprowadzić wodę, wraz z informacją, jakie będzie jej przeznaczenie. Zakłady wodociągowe muszą mieć określoną wielkość zapotrzebowania na dostawę wody, łącznie z odprowadzaniem ścieków. Wniosek winien posiadać także dane o planowanym terminie rozpoczęcia poboru wody oraz informację, kiedy ścieki zostaną dostarczone do zakładu wodno-kanalizacyjnego.
Do wniosku skierowanego do sieci wodno-kanalizacyjnej muszą być dostarczone różne załączniki. Należy dołączyć dokument, który potwierdza naszą własność nieruchomości, do której woda ma być przyłączona. Oprócz tego winna się znaleźć również mapa sytuacyjna, która określi położenie naszej nieruchomości względem istniejącej już sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne ma 30 dni na to, by wydać opinię o możliwości podłączenia nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej. Na podstawie otrzymanych od przedsiębiorstwa warunków technicznych trzeba przystąpić do opracowania projektu technicznego. Jest to zadanie dla projektanta posiadającego uprawnienia w zakresie instalacji wodociągowo – kanalizacyjnych. Projekt taki musi być następnie uzgodniony z odpowiednim działem przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. Za usługę taką zapłacimy około 50-60 zł.

Umowa o przyłączenie zawarta między siecią kanalizacyjną a nowym odbiorcą winna zawierać informację dotyczącą kosztów realizacji takiego przedsięwzięcia. Powinna wyszczególniać, które z nich dotyczą zakładów wodociągowych, a które właściciela nieruchomości. Zanim nastąpi przyłączenie nieruchomości do sieci wodno – kanalizacyjnej, należy uzgodnić z przedsiębiorstwem projekt i sposób prowadzenia tych prac, a także ustalić, w jaki sposób przedsiębiorstwo będzie dokonywało kontroli prac związanych z przyłączeniem. Należy także wykonać w terenie trasę przyłącza. Jest to zadanie dla geodetów.

W momencie, kiedy zostaną wykonane wszystkie czynności związane z przyłączeniem nieruchomości do sieci wodno – kanalizacyjnej, przedsiębiorstwo przeprowadza odbiór nowego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych. Za usługę taką trzeba zapłacić około 70-80 zł.

Kto odpowiada za wykonanie przyłącza? Jest to obowiązek leżący w gestii właściciela sieci wodno-kanalizacyjnej. To on instaluje także wodomierz. W momencie, kiedy sieć, do której przyłączamy naszą nieruchomość ma w dostawie również ciepłą wodę, musimy na jej przewodzie zainstalować drugi wodomierz.
Miłośnicy ogrodów winni pamiętać o możliwości zainstalowania odlicznika, czyli wodomierza odliczającego. Jest to wodomierz, który winien znajdować się za wodomierzem głównym. Zainstalowanie go umożliwi obliczenie opłat za pobór ścieków. O jego lokalizacji decyduje pracownik urzędu przedsiębiorstwa wodnego. Wodomierze winny być legalizowane bądź wymieniane na nowe co 5 lat.

Jakie obowiązki ma zakład wodno-kanalizacyjny, który dostarcza wodę? Zakład będący właścicielem sieci wodno-kanalizacyjnej musi dbać o to, by dostarczana przez niego woda była zgodna z normami, które regulują kwestie bakteriologiczne oraz jej zapach i smak. W związku z tym obowiązkiem jest on zobligowany do ciągłego kontrolowania jakości wody, którą dostarcza w wodociągach.
W celu zapewnienia wysokiej jakości wody, która jest dostarczana przez wodociągi używa się rur plastikowych, które nie ulegają korozji.


autor: Małgorzata Żmudzka - Kosała

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Wodno - kanalizacyjne, Prawo i formalności
Podobne: Świadectwo energetyczne budynku, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Scalenie i podział gruntów, Prysznic bez brodzika, Kiedy potrzebujemy decyzję WZ
Słowa kluczowe: hydraulik, cennik usług budowlanych, instalacje sanitarne,