×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Uzgodnienia dostawy mediów – część 3: gaz

Gaz ziemny jest bardzo wygodny w użytkowaniu. Jeśli staramy się o jego posiadanie w nowej nieruchomości musimy pamiętać o czekających nas licznych formalnościach. Zwłaszcza jeśli działka znajduje się poza miastem.

Pierwszym krokiem, który musi nam towarzyszyć w przypadku zamiaru podłączenia do nieruchomości gazu ziemnego jest otrzymanie „Warunków przyłączenia do sieci gazowej”. Wystawia je stosowny dla danego rejonu urząd. Są one określane do 60 dni od momentu złożenia wniosku. Warunki są aktualne przez okres roku od daty wystawienia. Zawierają m.in. dane dotyczące miejsca podłączenia do istniejącego gazociągu, wysokość ciśnienia dostawy oraz określają rodzaj paliwa, które ma być dostarczane.

Następnym krokiem jest zawarcie z przedsiębiorstwem gazowniczym „Umowy przyłączeniowej”. Określa ona zakres realizacji przyłączenia, wysokość opłaty przyłączeniowej, także termin realizacji wniosku oraz granice własności instalacji gazowej i zasady odpowiedzialności stron. Umowa taka stanowi podstawę do wykonania prac projektowych. Projekt wykonuje klient, natomiast przyłącze sporządza gazownia. Przyłącze gazowe jest to odcinek przewodu między siecią gazową a szafką z głównym kurkiem. Według obecnych przepisów prawa budowlanego budowa przyłączy nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na budowę. Dotyczy to zarówno działek zabudowanych jak i niezabudowanych. Od 2005 roku inwestor ma możliwość wyboru procedury, która pozwala na realizację inwestycji. Ma on możliwość realizacji przyłączy bez zgłoszenia. Jeśli zdecydujemy się na taki krok trzeba zadbać o to, by sporządzić plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Do wykonania instalacji zewnętrznej można zastosować tylko rury stalowe.

Wykonanie przyłącza gazowego to problem zakładu gazowniczego dostarczającego gaz. Natomiast właściciel nieruchomości winien zadbać o to, by biegło ono w taki sposób po terenie działki, by nie straciła ona na swojej atrakcyjności. Rzecz w tym, że wzdłuż trasy instalacji musi być wyznaczona tzw. strefa kontrolowana. Jest to pas o szerokości 1 m, którego nie można w żaden sposób wykorzystać. Nie mogą na nim rosnąć rośliny, stać jakiekolwiek zabudowania ani też nie może przebiegać tamtędy żaden przewód z instalacji elektrycznej, bądź kanalizacyjnej, czy też wodociągi.

Projekt techniczny przyłącza gazowego kosztuje ok. 800-900 zł. Jeśli chodzi o koszty wykonania przyłącza gazu to trzeba zapłacić za nie ok. 3500 zł – w przypadku przyłącza o długości 10m. Zewnętrzna instalacja gazowa łączy główny kurek z zaworem, który jest zamontowany w szafce gazowej na budynku. Ściana w obudowie skrzynki musi być gazoszczelna. Trzeba dopilnować, by ściana była dwustronnie otynkowana warstwą tynku, której grubość jest nie mniejsza niż 1 cm. Jeśli chodzi o cenę skrzynki gazowej to jest to wydatek około 400 zł.

Poza instalacją zewnętrzną swoimi wymogami rządzi się instalacja wewnętrzna, czyli ta na terenie nieruchomości. Wykonawca, który posiada uprawnienia wykonuje projekt techniczny na budowę wewnętrznej instalacji gazowej. Do tego celu niezbędny jest zarówno plan sytuacyjny jak i projekt budynku. Organ nadzoru budowlanego właściwy dla danego rejonu (np. w obrębie starostwa) musi wydać pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej. Do jej sporządzenia można zastosować zarówno rury stalowe jak i miedziane. Po jej wykonaniu niezbędna jest ekspertyza kominiarska, która potwierdzi sprawność wentylacji wywiewnej jak i możliwości odprowadzenia spalin przeciwpożarowego zabezpieczenia pomieszczenia. Pierwsza kontrola przewodów kominowych wraz z wydaniem opinii z zaleceniami tak jak i druga kontrola przewodów kominowych wraz z wydaniem pozytywnej opinii to wydatek około 150-200 zł.


autor: Małgorzata Żmudzka - Kosała

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Gazowe, Prawo i formalności
Podobne: Prywatny basen – formalności, Budowa garażu – pozwolenie czy zgłoszenie, Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Budowa i oddanie do użytkowania obiektów budowlanych
Słowa kluczowe: instalacja gazowa, gaz,