×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Warunki techniczne - bezpieczeństwo konstrukcji

Bezpieczeństwo konstrukcji oraz wszelkie techniczne aspekty wiążące się z tym tematem to zagadnienia, którymi przeciętny śmiertelnik nie zaprząta sobie głowy „na co dzień”. Kupując mieszkanie, czy dom, wchodząc do sklepu po zakupy, oddając dziecko do szkoły, czy przedszkola, czy też idąc do pracy nie zastanawiamy się nad ewentualnym „niebezpieczeństwem” grożącym nam „ze strony” budynku. Dla nas jest oczywiste, że to co znamy jest przyjazne, i że nie czyha na nasze zdrowie bądź życie. I bardzo słusznie – nie warto zaprzątać sobie głowy sprawami, nad którymi myślał szereg inżynierów i techników podczas projektowania i realizacji obiektu, kierując się wyznacznikami prawnymi oraz obowiązującymi normami.

Przede wszystkim planując nową inwestycję rozpatrywany jest obszar, na którym ona powstanie (Polskie mapy są odpowiednio podzielone na strefy, w zależności od rodzaju działającego obciążenia: śnieg, wiatr, itp.) gdyż na tej podstawie dobiera się odpowiednie współczynniki bezpieczeństwa. Co to jest? To nic innego jak założenie obciążenia o 15-, 20-, 30- czy 50% (czy odpowiednio sugerowanego przez Normy przedmiotowe) większego od wyliczonych obciążeń charakterystycznych. W ten sposób otrzymuje się obciążenia obliczeniowe, na które w dalszej kolejności oblicza się wytrzymałość poszczególnych elementów konstrukcyjnych – przede wszystkim ich nośność.

Niebagatelne znaczenie ma również ognioodporność i czas, w jakim konstrukcja, po wybuchu pożaru, nie traci swych „właściwości”. Przyjmowana jest zwykle w zależności od przeznaczenia obiektu – w budynkach użyteczności publicznej, szczególnie szpitalach, czas potrzebny na ewakuację ludzi i personelu musi dłuższy niż na przykład w budynkach mieszkalnych.

Począwszy od etapu projektowania zakłada się takie wpływy czynników zewnętrznych, w tym atmosferycznych, (obciążenia stałe, zmienne, wyjątkowe - w szczególnych przypadkach), urządzeń i innego wyposażenia obiektu, które dadzą maksymalnie niekorzystną kombinację. Na nią sprawdzane są następnie dwa warunki, zapewniające bezpieczeństwo konstrukcji: Stan Graniczny Nośności i Stan Graniczny Użytkowalności.

Ten pierwszy odnosi się głównie do obciążeń, jakie dana konstrukcja jest w stanie przenieść, nie tracąc swej stabilności. Drugi natomiast określa rysy i ugięcia, jakie mogą powstać po pewnym czasie użytkowania konstrukcji. Przekroczenie jednego jak i drugiego może być równie niebezpieczne. Przy czym pojawienie się rys, czy ugięć jest zjawiskiem nie zawsze zauważalnym, czy wprowadzającym w niepokój, co niejednokrotnie stanowi złudny kamuflaż. Dlatego warto czasami „obejrzeć” najbliższe otoczenie, aby w porę przeciwdziałać widząc tego rodzaju symptomy.

Przekroczeniem stanów granicznych przydatności do użytkowania mogą również być odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń, oraz uszkodzenia części niekonstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia. Uszkodzenia budynku powodują również drgania, które ograniczają użytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem.

Budynki i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:

  1. zniszczenia całości lub części budynku,
  2. przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,
  3. uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,
  4. zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Dodatkowo podczas wznoszenia nowego obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie budynków istniejących, należy prace przeprowadzać w taki sposób, aby nie stworzyć zagrożenia życia lub zdrowia ludzi w nich mieszkających. Budowa taka powinna być poprzedzona ekspertyzą techniczną stanu obiektu istniejącego, stwierdzającego jego stan bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania, uwzględniającą oddziaływania wywołane wzniesieniem nowego budynku.

Szczególnymi zaostrzeniami powyższych przepisów obwarowane są prace takie jak rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku. Powinny być one poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego. Na poparcie pozwolenia przeprowadzenia wyżej wymienionych prac / jednej z nich Inwestor powinien otrzymać obliczenia, rysunki przedstawiające rozwiązania konstrukcyjne oraz ewentualny schemat kolejności przeprowadzania rozbiórek, jeśli takie prace są przewidziane, wraz z oświadczeniem uprawnionego projektanta.

Najbardziej jednak złożonym zagadnieniem jest wznoszenie budynków na terenach wpływów eksploatacji górniczej. Wymaga to szczegółowej analizy nie tylko podłoża (przypisania odpowiedniej kategorii, określenia osiadań), ale również zabezpieczenia budynków sąsiednich odpowiednio do stanu zagrożenia, wynikającego z prognozowanych oddziaływań powodowanych eksploatacją górniczą, przez które rozumie się wymuszone przemieszczenia i odkształcenia oraz drgania podłoża. W tym przypadku wszelkie przemieszczenia, odkształcenia i drgania konstrukcji rozpatrywane są w innej kategorii – nie jako błędy projektowe, czy wykonawcze, ale jako wpływy ruchu ziemi.
autor: Eliza Banyś

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Prawo i formalności
Podobne: Ubezpieczenie budowy, Obowiązki właściciela oraz zarządcy nieruchomości, Remont współwłasności, Do czego służy dziennik budowy, Różnice między remontem, rozbudową, nadbudową, przebudową
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo użytkowania, normy bezpieczeństwa, wytrzymałość konstrukcyjna, nośność, ognioodporność, obciążenia, stan graniczny