×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Warto waszym zdaniem obecnie pracować w Policji? Trudno dostać tam pracę?
adamm90, 16 sie 12:54
Wielu z nas staje przed tym pytaniem kiedy nasza pralka niestety ulega awarii. Czasami okazuje...
maksik, 16 sie 11:32
Mam nietypowe pytanie, mam w domu płaski dach i chciałbym zamontować w nim okno. Znalazłem...
maksik, 16 sie 09:05
 

Woda w gruncie

Ze względu na stałą obecność wody w gruncie, wszystkie elementy konstrukcyjne budynku mające z nią kontakt, muszą być zabezpieczone przed niszczącym działaniem wilgoci. Jeśli chcemy by nasz dom przeżył długie lata bez uszkodzeń i bez konieczności napraw – to koniecznie już na etapie budowy musimy zadbać o wykonanie właściwego rodzaju hydroizolacji.

Istnieją dwa rodzaje hydroizolacji – izolacja przeciwwilgociowa oraz izolacja przeciwwodna. Pierwszy rodzaj to tzw. izolacja lekka. Stosowana jest w budynkach posadowionych powyżej poziomu wód gruntowych, w gruntach o małym zawilgoceniu. Chroni podziemne części budowli przed działaniem wody, która nie wywiera parcia hydrostatycznego.

Drugi rodzaj hydroizolacji to tzw. izolacja ciężka. Jest ona barierą zarówno dla wody opadowej przesączającej się przez grunt, jak i dla wody wywierającej ciśnienie hydrostatyczne. Barierę tą stosuje się do izolacji budynków posadowionych poniżej poziomu zwierciadła wody gruntowej oraz w gruntach o dużym zawilgoceniu bądź okresowo mokrym.

Wybór rodzaju wykonywanych zabezpieczeń zależeć będzie od poziomu, na którym znajduje się woda w gruncie oraz od rodzaju gruntu znajdującego się na terenie przyszłej budowy. Wody gruntowe to zasoby wody zalegające pod powierzchnią ziemi w warstwach wodonośnych. Strefa saturacji zasilana jest przez opady deszczu, które przenikają przez przepuszczalne warstwy gruntu i zostają zatrzymane przez warstwy nieprzepuszczalne. Dlatego też rodzaj gruntu na działce budowlanej też jest bardzo istotny.

Często, gdy inwestor pragnie zaoszczędzić na budowie domu, kategorię gruntu określa bez przeprowadzenia dokładnych badań. Może się jednak zdarzyć, że ocena będzie błędna a wtedy wszystkie założenia projektowe dotyczące poziomu posadowienia, rodzaju fundamentów i ich zabezpieczenia będą niewłaściwe. Dlatego aby właściwie określić warunki wodno – gruntowe panujące na danym terenie warto wydać trochę pieniędzy i wynająć firmę prowadzącą badania geotechniczne gruntów. Będziemy mieć wtedy pewność, że uzyskane informacje są rzetelne.

Po przeprowadzeniu odpowiednich prac geotechnik badający teren opracowuje dokumentację, w której zawarte są następujące dane dotyczące:

  • rodzajów gruntów występujących w przedmiotowym podłożu, wzajemnym ich ułożeniu(wykonany zostaje przekrój geotechniczny) oraz parametrów geotechnicznych dla każdej z warstw
  • głębokości występowania wód gruntowych, wpływu jaki mogą one wywierać na posadowienie budynku oraz prowadzenie robót ziemnych oraz o agresywności wód względem konstrukcji żelbetowych.
Dokumentacja taka zawiera również wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzonych prac dotyczące posadowienia budynku w określonych badaniami warunkach wodno – gruntowych.

 

Jeśli więc na działce, na której planujemy budowę występują grunty przepuszczalne czyli piaski i żwiry, a poziom wód gruntowych jest niski, to sytuacja jest najprostsza (zakładając, że poziom posadowienia budynku znajduje się ponad poziomem wody gruntowej). Wystarczy wtedy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, bowiem na konstrukcję będzie miała wpływ tylko woda opadowa przesączająca się przez otaczające konstrukcję warstwy przepuszczalnego gruntu.

Jednak gdy poziom wód będzie wysoki, wtedy niezbędna będzie izolacja cięższego typu – przeciwwodna. Takie samo rozwiązanie zastosować trzeba będzie też wtedy, gdy poziom wód gruntowych jest niski, ale warstwa przepuszczalnego gruntu jest niewielkiej grubości, a pod nią znajdują się grunty nieprzepuszczalne. Bowiem wtedy podczas opadów woda przesiąkająca przez piaski lub żwiry zatrzymywana będzie przez warstwy nieprzepuszczalne i będzie miała bezpośredni wpływ na konstrukcję. Należy się więc zabezpieczyć przed takim okresowym spiętrzeniem wód wykonując izolację ciężkiego typu. Projektując poziom posadowienia budynku, rodzaj fundamentów i jego hydroizolację, należy pamiętać, że w gruntach przepuszczalnych poziom wód jest zmienny i podlega okresowym wahaniom w zależności od warunków atmosferycznych (opady deszczu, roztopy śniegu).

Sytuacja jest trudniejsza gdy na terenie przyszłej budowy występują grunty spoiste. Nawet gdy poziom wód gruntowych jest niższy niż poziom posadowienia budynku, istnieje niebezpieczeństwo oddziaływania wody na konstrukcję budynku. W zasypce wykopu wokół ścian budynku może gromadzić się woda opadowa, która spływa z otaczającego dom terenu oraz dachu. Ponieważ naruszone grunty spoiste nie posiadają już właściwości nieprzepuszczalnych, więc fundamenty oraz ściany piwnic znajdować się będą w środowisku wilgotnym oraz okresowo mokrym. W celu ochrony fragmentów budowli znajdujących się pod ziemią przed destruktywnym oddziaływaniem wody należy wtedy zastosować izolację typu ciężkiego lub alternatywnie drenaż, który odprowadzi przesiąkającą przez zasypowy grunt wodę i nie pozwoli jej zalegać na stropie nieprzepuszczalnych warstw nienaruszonych przy wykonywaniu wykopu.

Podobnie postępować należy w przypadku gdy w gruncie spoistym występują przewarstwienia piaszczyste. Pojawiająca się bowiem okresowo woda opadowa może przesączać się przez piasek w pobliże konstrukcji.

Fundamenty to podstawa naszego domu, a naprawa uszkodzonych części podziemnych budynku jest ciężka i droga. Warto więc nie tylko wybudować te części budowli z niezwykłą starannością, ale też bardzo dobrze zabezpieczyć je przed destrukcyjnym działaniem wód występujących w gruncie. Wykonanie badań geotechnicznych terenu da podstawy do rzetelnego opracowania projektu i wyboru odpowiedniego rodzaju hydroizolacji.
autor: mgr inż Grzegorz Turmiński

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Fundamenty
Podobne: Fundamenty na nietypowych terenach, Wykonujemy fundamenty pod dom jednorodzinny, Osiadanie budynku, Wykonanie fundamentów krok po kroku, Izolacja fundamentów
Słowa kluczowe: firma budowlana, remontowe, fundamenty, bloczki fundamentowe, płyta, ława, ławy, hydroizolacja, izolacja przeciwwodna, izolacja przeciwwilgociowa, izolacja fundamentów, zabezpieczenie, zawilgocenie, wody gruntowe, podłoże