×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Wykopy fundamentowe – czym, jak i kiedy wykonywać

Rozpoczęcie wykopów fundamentowych, to pierwszy etap realizacji zadania budowlanego. Sezon na prace ziemne rozpoczyna się w kwietniu razem z nadejściem wiosny, kiedy ziemia rozmarznie na dobre. W niektórych regionach kraju okres ten może się nieco opóźnić, zwłaszcza w górach i na Suwalszczyźnie gdzie głębokość przemarzania gruntu jest największa (ok. 1,4 m) i gdzie warstwa śniegu zalega najdłużej. Wykopy można wykonywać aż do późnej jesieni, ale wzrasta wtedy ryzyko występowania długotrwałych opadów, bardzo niekorzystnych dla prowadzenia robót ziemnych. Najbezpieczniej prace te prowadzić od maja do września, kiedy opady nie są długotrwałe, a wysokie temperatury powietrza sprzyjają szybszemu obsychaniu gruntu.

Prace rozpoczyna się od wytyczenia obrysu budynku i wyznaczenia krawędzi wykopu, które w zależności od jego głębokości i rodzaju gruntu, mogą być mniej lub bardziej odsunięte od obrysu budynku. Kolejną czynnością jest zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej czyli humusu, której grubość wynosi od 10 do 20 cm. Humus należy zgromadzić z dala od wykopu tak, aby nie obciążał jego skarp. Można go również zabezpieczyć przed wypłukiwaniem przez deszcz poprzez przykrycie plandeką. Po uporządkowaniu humusu można przystąpić do wykonywania wykopów pod fundamenty. O tym czy zdecydować się na mechaniczne czy ręczne ich wykonanie decyduje rodzaj gruntu, zakres prac oraz sposób dojazdu do działki.

Nie w każdym gruncie da się kopać łopatami, a przynajmniej robić to tak, by było to opłacalne i trwało niezbyt długo. W glinach spoistych i gruntach kamienistych ręczne prowadzenie robót ziemnych jest trudne i bardzo pracochłonne nawet przy niedużych wykopach. Kamienie utrudniają pogłębianie wykopu za pomocą łopat, konieczne jest wtedy użycie kilofów, rozdrobnienie gruntu i dopiero po tym zabiegu można przystąpić do pogłębiania i usuwania urobku, co bardzo wydłuża czas prowadzenia robót. O wiele bardziej opłacalne w tym wypadku jest wynajęcie koparki, która wykona wykop pozostawiając 20 centymetrową warstwę do usunięcia ręcznie.

Czasem jednak jesteśmy wręcz skazani na rezygnację ze sprzętu mechanicznego, z powodu braku możliwości dojazdu koparek do placu budowy lub ryzyka naruszenia struktury gruntu przez ciężki sprzęt. Maszyny kołowe poruszające się w bezpośredniej bliskości krawędzi wykopu, mogą niekiedy przyczynić się do jego obsypania. Podobnie poruszając się po dnie wykopu robią niejako niedźwiedzią przysługę, przyspieszając prace, a jednocześnie zmniejszając zagęszczenie gruntu i umożliwiając filtrowanie wody i rozmywanie dna. O ile w gruntach piaszczystych nie jest to zbyt groźne ponieważ łatwo je zagęścić w stanie dużej wilgotności to przy gruntach gliniastych może doprowadzić do poważnej degradacji dna i konieczności wymiany gruntu.

Ryzyko wystąpienia wyżej wymienionych problemów jest bezpośrednio związane z opadami atmosferycznymi. Przy dobrej pogodzie i braku wody w wykopie możemy śmiało wpuścić do niego koparkę kołową. W przypadku gdy roboty musimy prowadzić w obecności wody wskazane jest użycie koparek gąsienicowych, których ciężar jest rozłożony na większej powierzchni, przez co nie tworzą kolein i sprawniej poruszają się w trudniejszych warunkach nie niszcząc dna wykopu.

Przy wyborze metody prowadzania robót ziemnych istotnym czynnikiem jest ich zakres. W przypadku wykonywania wykopów wyłącznie pod ławy fundamentowe na niedużej głębokości i obsypywania ich ziemią z wykopu, ręczne kopanie jest rozwiązaniem wartym wzięcia pod uwagę. Może się bowiem okazać, że przy małej ilości robót koszt dojazdu sprzętu będzie dużo większy, niż koszt wykonania prac. Warto jednak mimo tego zdecydować się na mechaniczne usunięcie humusu. Nie musimy decydować się od razu na spychacz bo w większości przypadków poradzi sobie z tym koparko-ładowarka. Koszt godziny pracy waha się w zależności od regionu od 80 do 120 zł, a czas potrzebny na wykonanie zadnia, to niecały dzień.

Gdy jednak w planach jest wybranie ziemi pod całym budynkiem lub wykonywanie głębszych fundamentów budynku podpiwniczonego konieczne jest użycie sprzętu w całym zakresie prowadzonych prac. Podyktowane jest to nie tylko ilością mas ziemnych przewidzianych do wybrania z wykopu, ale także koniecznością ich wywiezienia z terenu budowy, a ręczny załadunek na ciężarówkę nie wchodzi w grę.

Na sprzęt należy się decydować również w przypadku, gdy zależy nam na szybkim wykonaniu fundamentów. Jeśli prowadzimy roboty na jesieni lub na wiosnę czyli w okresie częstych opadów, wydłużony czas wykonywania wykopów wiąże się z dużym ryzykiem, że deszcz przerwie prace i wstrzyma je na dłuższy czas. Użycie maszyn pozwoli na wykorzystanie okresu dobrej pogody poprzez szybkie uporanie się z robotami ziemnymi i możliwością wykonywania fundamentów. W przypadku robót ziemnych deszcz powoduje nie tylko przerwę w prowadzeniu prac na czas jego trwania, ale również wymaga odczekania na przeschnięcie gruntu przed kontynuacją prac, a w skrajnych przypadkach prowadzi do degradacji nie zagęszczonego dna wykopu lub osypania skarp.

Na podstawie powyższych informacji łatwo wywnioskować, że woda jest największym wrogiem robót ziemnych i to nie tylko w postaci opadów deszczu, ale także wysokiego poziomu zwierciadła wód gruntowych. Planując wykopy należy nie tylko umieścić je w czasie najmniejszego ryzyka zalewaniem, ale również przewidzieć sposób ich odwadniania. Warto na początku wykonać drenaż, który w znacznym stopniu obniży poziom wód gruntowych i przyjmie wody opadowe zalegające w wykopie. Dobrym rozwiązaniem jest również wykonanie kilku studni, wewnątrz i na zewnątrz wykopu, z których odpompowywana będzie woda. Jeśli działka budowlana ma duże nachylenie konieczne jest wykonanie rowka odwadniającego powyżej wykopu, którego zadaniem będzie przechwytywanie i odprowadzanie wód ze spływu powierzchniowego.

Dobrą praktyką jest pozostawienie 20 centymetrowej warstwy gruntu w dnie wykopu i odwadnianie go podczas opadów. Można wtedy wyprofilować w dnie spadki w celu szybszego przechwytywania wody i odpompowywania jej. Wspomnianą wyżej warstwę usuwa się ręcznie, bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów, dzięki czemu chroni ona dno wykopu przed degradacją czyli mówiąc prościej przed powstaniem warstwy błota i uplastycznieniem w przypadku gruntów spoistych.

Przy pompowaniu wody należy zachować umiar i lepiej realizować to za pomocą dwóch mniej wydajnych pomp niż jednej mocnej. Woda zasysana z dużą prędkością może rozmywać dno i podmywać ściany wykopu, co jest zjawiskiem niepożądanym. Należy również pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu ścian wykopów poprzez zastosowanie obudowy jeśli warunki tego wymagają.
autor: Piotr Kowalski

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Roboty ziemne
Podobne: Parametry gruntów budowlanych, Rodzaje drenażu, Osiadanie budynku, Skomplikowane warunki gruntowo - wodne a prace ziemne, Pogłębianie piwnic
Słowa kluczowe: roboty, wykopy, usługi budowlane, kopanie, koparka, obsuwanie ziemi, wypomowywanie wody, zabezpieczenie wykopu, koszty wynajmu koparki, roboty ziemne