×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Wymiana okien z prawnego punktu widzenia

Planując wymianę okien w mieszkaniu, czy też w domu, warto dowiedzieć się do jakiego rodzaju robót budowlanych przepisy Prawa budowlanego zaliczą planowane przez nas prace. Bowiem nie zawsze to, co mogłoby się nam wydawać zwykłym remontem, jest nim w rzeczywistości. Przede wszystkim należy ustalić do jakiego rodzaju prac budowlanych zalicza się wymianę stolarki okiennej. Czy będzie to może remont, czy przebudowa, czy być może bieżąca konserwacja. Informacja ta jest dość istotna, gdyż dzięki niej możemy uniknąć załatwiania niepotrzebnych formalności, bądź wręcz przeciwnie dzięki żmudnemu zbieraniu papierków możemy uniknąć dokonania samowoli budowlanej.

Zgodnie z Prawem budowlanym przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego (a nie stanowiących bieżącej konserwacji); przy czym dopuszcza się również zastosowanie innych materiałów niż te, których użyto w stanie pierwotnym. Definicja ta odróżnia remont od robót polegających na modernizacji, przebudowie, nadbudowie, czy też rozbudowie obiektu budowlanego. Jednoznacznie także stwierdza, iż bieżąca konserwacja nie jest uznawana za remont w rozumieniu Prawa budowlanego. Jednak wśród przepisów nie znajdziemy definicji czym jest taka bieżąca konserwacja; a jest to dość istotna kwestia dla kogoś kto planuje przeprowadzić prace remontowe, gdyż bieżąca konserwacja nie wymaga załatwiania spraw formalnych.

Ponieważ kwestia wymiany stolarki okiennej (jak i drzwiowej) wciąż budziła wiele niejasności i wątpliwości, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego opowiedział się w tej sprawie. Mianowicie stwierdził, iż za bieżącą konserwację można uznać wszelkie drobne czynności naprawczo-modernizacyjne (wziąwszy pod uwagę ogólnie przyjęte zasady wiedzy technicznej), wykonywane w obiektach budowlanych, które mają na celu opóźnienie zużycia budynku mieszkalnego, bądź jego poszczególnych elementów, a także zapewnienie dogodnego użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem. Biorąc to pod uwagę, a także definicję remontu zamieszczoną w Prawie budowlanym, GUNB oświadczył, iż wymiana stolarki okiennej (a także drzwiowej) w obiektach budowlanych, jeżeli nie ingeruje ona w pierwotną i całościową konstrukcję budynku (np. zmiana kształtu, bądź wielkości okien/drzwi), nie stanowi robót budowlanych w sensie prawnym. Co oznacza, iż czynności te powinny być traktowane jako zwykłe użytkowanie rzeczy – wynikające z prawa własności. (Uwaga! Należy pamiętać, że osoby, nie będące właścicielami obiektu, muszą uzyskać zgodę od właściciela na wymianę okien.)

Z powyższego wynika, iż zwykła wymiana okien starych na nowe nie wymaga, ani zgłoszenia, ani ubiegania się o pozwolenie na budowę. Natomiast w przypadku, gdy wymiana stolarki okiennej będzie wiązała się, np. z powiększeniem otworów okiennych, zmianą ich kształtu, czy też całkowitym zabudowaniem – czyli wpłynie na pierwotną konstrukcję obiektu, wówczas zapewne, w świetle prawa, zostanie potraktowana jako remont, bądź też przebudowa. Wtedy przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności remontowych trzeba będzie dokonać zgłoszenia właściwemu, ze względu na miejsce zamieszkania, organowi administracji architektoniczno-budowlanej (jeżeli w ciągu 30 dni od złożenia dokumentów właściwy organ nie wniesie żadnego sprzeciwu to możemy rozpocząć zaplanowane prace remontowe), lub uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę (którą otrzymujemy najczęściej w ciągu 65 dni od chwili złożenia dokumentów w urzędzie). Należy pamiętać, aby przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę skontaktować się z projektantem obiektu (bądź jego spadkobiercami), gdyż musi on wyrazić zgodę na wprowadzenie zmian dotyczących ilości, czy wielkości otworów okiennych. Bowiem zmieniając otwory okienne zmieniamy wygląd całościowy obiektu budowlanego, który jest dziełem architektonicznym, podlegającym ochronie prawa autorskiego.
autor: Małgorzata Krach - Muroń

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Stolarka, Prawo i formalności
Podobne: Wadliwe wykonanie prac przez firmę budowlaną, Okna PVC - wady i zalety, Audyt energetyczny, Okna antywłamaniowe, Utrzymanie porządku na placu budowy
Słowa kluczowe: okna, drzwi, drzwi wewnętrzne, drzwi wewnętrzne, wymiana okien, zabudowa otworów okiennych, wymiana stolarki, pozwolenie, zgłoszenie