×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Zastosowanie geosyntetyków przy urządzaniu terenu

Geosyntetyk to wyrób, którego chociaż jeden składnik wykonany jest z syntetycznego lub naturalnego polimeru w postaci pasa lub struktury trójwymiarowej. Stosuje się go w kontakcie z gruntem lub innymi materiałami, przy pracach ziemnych i budowlanych.

Geosyntetyki mogą być produkowane z różnych polimerów, jak z poliestru (PET), poliwinylalkoholu (PVA), polipropylenu (PP) itp. Każdy z tych materiałów ma swoje zalety, a w związku z tym odpowiednie zastosowanie do poszczególnych wyrobów, np. zaletą PET jest małe wydłużenie i duża wytrzymałość, PVA posiada dużą wytrzymałość, bardzo małe wydłużenie i dużą odporność chemiczną, zaś PP ma dużą odporność chemiczną przy dopuszczalnej wydłużalności. Zaś wyroby z tych materiałów: geotkaniny, geosiatki mają zastosowanie do zbrojenia, separacji, wzmacniania gruntu szczególnie na wszelkiego rodzaju skarpach i zboczach o niestabilnym i drobnoziarnistym podłożu. Stosowane mogą być zarówno na budowie, przy zabezpieczaniu wykopów, jak i przy aranżacji otoczenia budynków i ogrodów.

Efekty działania tego typu wyrobów to przede wszystkim:

  • wzmocnienie podłoża gruntowego (geotkaniny dwukierunkowe);
  • zwiększenie stateczności skarp (geotkaniny jednokierunkowe).

Przy ich doborze najważniejsze jest zwrócenie uwagi na wytrzymałość materiału oraz jego kierunkowość (dla budowy skarp stosuje się geotkaniny o większej wytrzymałości w kierunku podłużnym).

Istotne parametry i zalecany zakres

Pokrycia przeciwerozyjne służą do ograniczenia skutków erozji powierzchniowej na skarpach i zboczach, powodowanej przez wody opadowe i wiatr, oraz do zazielenienia i wspomagania rozwoju roślinności ochronnej. Mogą być one wykonane z materiałów naturalnych (biodegradowalnych) bądź syntetycznych i mieć postać mat lub siatek jednorodnych, a także kompozytów będących kombinacją różnych materiałów i pokrywających całą chronioną powierzchnię. Pokrycia przeciwerozyjne w odmianie wegetacyjnej zawierają nasiona traw.

Ze względu na czas funkcjonowania wyróżniamy dwie grupy pokryć przeciwerozyjnych: o długiej żywotności, nawet do kilkunastu lat i biodegradowalne o żywotności ograniczonej. Do pierwszej grupy zalicza się: maty przestrzenne z włókien syntetycznych, maty przestrzenne z włókien syntetycznych wzmacniane siatką (geokompozyty), siatki syntetyczne (przeciwrumoszowe), panele modułowe i geokraty. Pokrycia o ograniczonej żywotności to: maty z włókien naturalnych w osłonie z siatki syntetycznej lub naturalnej (kompozyty), siatki z włókien naturalnych, maty z włókien naturalnych w osłonie z siatki syntetycznej lub naturalnej z nasionami, biowłókniny z nasionami i maty z rozwiniętą roślinnością.

Maty przestrzenne są stosowane zarówno jako ochrona przed erozją gruntu, jak i przy zazielenianiu zagrożonych miejsc i w ten sposób ich umacnianie i stabilizacja Maty przestrzenne mają zastosowanie jako ochrona przeciwerozyjna na skarpach o takim nachyleniu, że sama roślinność nie jest w stanie ograniczyć zwiększoną prędkość spływu wody.

Maty przestrzenne (trójwymiarowe) produkowane są w postaci grubych włókien polipropylenowych (zabezpieczonych przeciwko działaniu promieni UV), splątanych w nieuporządkowany sposób, pozwalający na efektywne utrzymanie się w powstałej między nimi przestrzeni ziaren humusu. Grubość mat kształtuje się w wymiarach 8 -20 mm. Po zainstalowaniu maty wypełnia się humusem (wcierając go przez szczotkowanie), a następnie obsiewa trawą. Warstwa humusu ponad matą nie powinna przekraczać 5 cm. Dobór grubości maty przestrzennej zależny jest od urodzajności gruntu podłoża (im mniejsza urodzajność tym większa grubość maty), jak również od nachylenia skarpy. Maty przestrzenne mają zastosowanie w zakresach nachylenia skarp 20 - 45°. Przy większych nachyleniach wskazane jest instalowanie mat przestrzennych wzmacnianych siatką.

Geokompozyty, czyli maty przestrzenne z włókien syntetycznych wzmacniane siatką, to znane nam już maty przestrzenne wzmocnione od spodu siatką nadającą kompozytowi znacznie zwiększoną odporność na rozciąganie. Wzmocnione maty przestrzenne produkuje się o grubości 17-20 mm. Po zainstalowaniu geokompozyty wypełnia się humusem, a następnie obsiewa trawą. Dobór mat przestrzennych wzmacnianych siatką zależny jest od nachylenia skarpy, oraz grubości warstwy humusu nad geokompozytem. Geokompozyty przestrzenne mają zastosowanie przy nachyleniu skarp 45 - 70°. Jeśli nachylenie jest większe należy zainstalować geokompozyty z dodatkowym wzmocnieniem.

Siatki syntetyczne i stalowe (przeciwrumoszowe) – stosowane są przede wszystkim jako ochrona przed spadaniem rumoszu skalnego, dodatkowe wzmocnienie innych systemów przeciwerozyjnych na bardzo stromych skarpach oraz mogą mieć zastosowanie do czasowej ochrony przeciwerozyjnej np. na czas budowy.

Pokrycia przeciwerozyjne o ograniczonej żywotności (ulegające biodegradacji) mają na celu ochronę przed erozją powierzchniową we wczesnej fazie rozwoju roślinności, oraz wspomaganie wegetacji tej roślinności, która docelowo przejmuje funkcję ochronną. Spełniają więc rolę ochrony przeciwerozyjnej w okresie początkowym przed ukorzenieniem się roślinności. Właściwe pokrycie wykonane jest z materiałów ulegających rozkładowi (biodegradacji) i zapewnia bezpośrednią ochronę przeciwerozyjną w ograniczonym czasie (zwykle 1 - 5 lat), stanowiąc jednocześnie pożywkę dla rozwoju roślinności, która docelowo przejmuje funkcję ochrony przeciwerozyjnej. Pokrycia te mogą zawierać w sobie nasiona lub sadzonki roślin lub też roślinność może być nasadzona po ułożeniu go w miejscu wbudowania.

Maty z włókien naturalnych w osłonie z siatki syntetycznej lub naturalnej (kompozyty) oraz siatki z włókien naturalnych stosowane są jako ochrona inicjacyjna dla skarp o niewielkich pochyleniach, zazielenianych np. metodą hydroobsiewu. Maty takie zawierają materiały mulczujące (słoma, włókno kokosowe) w różnych proporcjach, ujęte w obustronną siatkę PP fotodegradowalną, spełniającą początkowo funkcję przeciwerozyjną. Siatki biodegradowalne wykonuje się z włókna kokosowego lub jutowego i mogą posiadać różne wielkości oczek. Proporcje wypełniającego materiału mulczującego dobiera się w zależności od pożądanego czasu biodegradacji (słoma ma okres rozkładu wynoszący kilka miesięcy, włókno kokosowe - do dwóch lat).

Biowłókniny z nasionami stosowane są do zazielenienia skarp i terenów rekultywanych. Ich zadaniem jest inicjacja ochrony przed erozją powierzchniową do czasu rozkładu biologicznego materiału, jednocześnie z ochroną gruntu wprowadzenie na chronioną powierzchnię materiału siewnego oraz wspomaganie rozwoju roślinności przeznaczonej dla docelowej funkcji ochronnej. Biowłókniny to najczęściej włókniny bawełniane z umieszczonymi w nich nasionami traw, oraz, w koniecznych przypadkach, nawozami sztucznymi. Włóknina rozkłada się w ciągu blisko 2 lat, wspomagając w tym okresie właściwe ukorzenienie się trawy, poprzez utrzymywanie wilgoci uraz pełnienie roli mulczu.

Doboru mieszanek traw dokonuje zazwyczaj producent w oparciu o informacje dotyczące warunków lokalnych (rodzaj podłoża, oświetlenie, nachylenie skarpy). Z uwagi na żywotność nasion należy przestrzegać określonych przez producenta terminów instalacji. Jako surowiec do produkcji tego typu mat wykorzystuje się włókno bawełniane, wełniane lub wiskozowe, zaś rodzaj zastosowanych nasion dostosowany jest zawsze do lokalnych warunków.

Rozwinięciem tego typu produktów są maty z rozwiniętą roślinnością stosowane do natychmiastowego zazielenienia skarp o znacznych nachyleniach lub powierzchni okresowo zalewanych. Maty z roślinnością to wyhodowana na bazie siatki kokosowej roślinność, najczęściej odpowiednie rodzaje traw dobrane przez producenta w oparciu o informacje dotyczące warunków lokalnych. Z uwagi na żywotność nasion należy przestrzegać określonych przez producenta terminów instalacji.
autor: Adam Zyzman

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Roboty ziemne, Inne
Podobne: Podpiwniczać czy nie?, Schody do wnętrz - jakie wybrać?, Rodzaje schodów, Usuwanie zagrzybienia z elewacji, Oświetlenie do salonu
Słowa kluczowe: roboty, wykopy, usługi budowlane, ochrona przed erozją, zazielenianie, ochrona skarpy, biowłóknina, mata, geokompozyty