Dofinansowanie
Sabina Posted on 11:40

8 pytań o program Czyste Powietrze. Sprawdź, jak otrzymać dofinansowanie!

Jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego i posiadasz akt własności to wiedz, że możesz ubiegać się o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych. W zależności od Twoich dochodów i zakresu prac możesz otrzymać od 10 000 do nawet 37 000 zł. Sprawdź, na czym polega program Czyste Powietrze i co zrobić, aby otrzymać dofinansowanie.

Program Czyste Powietrze – czego dotyczy i jaki jest jego zakres?

Program Czyste Powietrze to rządowy program dofinansowania ocieplenia i wymiany systemu grzewczego w starych domach jednorodzinnych. Jego celem jest redukcja smogu i poprawa jakości powietrza w Polsce. Program przewidziany jest na 10 lat (do 2028 r.), a łączna pula przeznaczonych na ten cel funduszy wynosi 103 mld złotych.

Na remont jakiego domu można otrzymać dofinansowanie?

Program Czyste Powietrze zakłada możliwość otrzymania dofinansowania lub pożyczki na remont istniejącego domu jednorodzinnego. W sytuacji, gdy nasz dom posiada system grzewczy na paliwo stałe o klasie minimum 5, lub na inne niż stałe paliwo, można otrzymać dofinansowanie również na samo docieplenie budynku, dla którego wniosek na budowę złożono przed 31 grudnia 2013 r. Program nie obejmuje dofinansowania do nowych domów.

Jakie prace podlegają dofinansowaniu?

Dofinansowanie można uzyskać na docieplenie ścian i dachu budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz na wymianę nieefektywnego systemu grzewczego oraz zakup z montażem instalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,wykonanie audytu energetycznego.

Ile środków mogę otrzymać?

Wysokość przyznanego dofinansowania zależy od zakresu prac, które chcesz wykonać oraz Twoich dochodów. Jeśli nie przekraczają one 100 000 zł rocznie – możesz wnioskować o 25 000 zł, 20 000 zł lub 10 000 zł. Sprawdź, jaką kwotę dotacji możesz uzyskać na poszczególne zakresy prac remontowych.

Lp. Zakres przedsięwzięcia Kwota dotacji Kwota dotacji przy montażu instalacji fotowoltaicznej
1 Przedsięwzięcie obejmujące wymianę nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła (gruntowa pompa ciepła lub typu powietrze-woda) i ewentualnie dodatkowo:

– zakup i montaż ocieplenia przegród, okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych;

– demontaż, zakup oraz montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych);

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;

– wykonanie audytu energetycznego (pod warunkiem wykonywania docieplenia), dokumentacji projektowej, ekspertyz

25 000 zł 30 000 zł
2 Przedsięwzięcie obejmujące wymianę nieefektywnego źródła ciepła na inne niż wymienione w pkt 1. lub zakup i montaż kotłowni gazowej i ewentualnie dodatkowo:

– zakup oraz montaż ocieplenia przegród, okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych;

– demontaż, zakup oraz montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i pomp ciepła wyłącznie do CWU);

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;

– wykonanie audytu energetycznego (pod warunkiem wykonywania docieplenia), dokumentacji projektowej, ekspertyz

20 000 zł 25 000 zł
3 Przedsięwzięcie obejmujące:

– zakup i montaż ocieplenia przegród, okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych;

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej  z odzyskiem ciepła;

– wykonanie audytu energetycznego (pod warunkiem wykonywania docieplenia), dokumentacji projektowej, ekspertyz

10 000 zł Nie dotyczy

Jeśli natomiast Twoje dochody miesięczne są niższe (do 1960 zł na osobę w jednoosobowym gospodarstwie domowym, lub poniżej 1400 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym), możesz otrzymać 15 000 zł albo 32 000 zł dofinansowania, w zależności od zakresu prac remontowych, które chcesz przeprowadzić.

Lp. Zakres przedsięwzięcia Kwota dotacji Kwota dotacji przy montażu instalacji fotowoltaicznej
1 Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania i CWU lub zakup oraz montaż kotłowni gazowej i ewentualnie dodatkowo:

– zakup i montaż ocieplenia przegród, okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych;

– demontaż, zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i pomp ciepła wyłącznie do CWU);

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej  z odzyskiem ciepła;

– wykonanie audytu energetycznego (pod warunkiem wykonywania docieplenia), dokumentacji projektowej, ekspertyz

32 000 zł 37 000 zł
2 Przedsięwzięcie obejmujące:

– zakup i montaż ocieplenia przegród, okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych;

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej  z odzyskiem ciepła;

– wykonanie audytu energetycznego (pod warunkiem wykonywania docieplenia), dokumentacji projektowej, ekspertyz

15 000 zł Nie dotyczy

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie może być złożony przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych, w trakcie ich prowadzenia, a nawet po zakończeniu. Możesz go dostarczyć osobiście lub wysłać elektronicznie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest dom mający wziąć udział w programie. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku, wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania, dostępne są na Portalu Beneficjenta ‒ aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub w serwisie gov.pl https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

Jakie dokumenty musisz przygotować?

Składając dokumenty osobiście w urzędzie, należy przynieść wypełniony wniosek pobrany wcześniej z Portalu Beneficjenta. Jeżeli nie posiadasz księgi wieczystej dla domu, przygotuj skan dokumentu potwierdzającego prawo własności. W przypadkach współwłasności wymagane są skany oświadczeń z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli, natomiast małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową powinny okazać skan oświadczenia z danymi oraz podpisami małżonków.

Kiedy mogę otrzymać dofinansowanie?

Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku do właściwego oddziału WFOŚiGW. Urząd dokona wypłat kwoty dotacji w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.

Dodaj komentarz