fotowoltaika
Sabina Posted on 10:16

Czym kierują się Polacy wybierając instalację fotowoltaiczną?

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Vosti, domowa instalacja fotowoltaiczna to nadal duży wydatek dla gospodarstwa domowego. Dla blisko połowy respondentów o jej założeniu często decyduje poprawa sytuacji materialnej oraz dotacje. Mimo to, przy rosnącej popularności tych rozwiązań, nie tylko czynniki materialne grają rolę.

Co decyduje o inwestycji?

Dla osób, które nie posiadają instalacji fotowoltaicznej, największe obawy stanowią czynniki finansowe. Możliwość otrzymania dotacji byłaby bodźcem do inwestycji dla prawie 60% osób z tej grupy. – Warto zaznaczyć, że dotacja jest wyraźnie rozróżniana od innych form finansowania, które stanowiłyby zachętę już tylko dla co czwartej osoby – mówi Paweł Bartosik z zarządu firmy fotowoltaicznej Vosti, zlecającej badanie.

Widoczne są różnice w podejściu do tematu, w zależności od sytuacji badanych – osoby, które nie mają instalacji fotowoltaicznej, większy nacisk kładą na kwestie finansowe. Badani z tej grupy istotnie częściej wskazywali, że ważne jest dla nich to, czy otrzymają dotację lub finansowanie. – Od 1 lipca można już składać wnioski o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w trzeciej edycji programu „Mój prąd”. Dofinansowaniu podlegają instalacje o mocy do 10 kW. Wsparcie finansowe pokrywa do 50% kosztów instalacji, ale nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Wnioski będą przyjmowane do 22 grudnia lub do wyczerpania środków. Budżet programu to ponad 500 mln zł – dodaje Paweł Bartosik. W przypadku finansowania, istotna jest także możliwość uzyskania kredytu – wiodące firmy na rynku, takie jak np. Vosti, oferują pełne wsparcie na każdym etapie, odciążają z formalności, a także współpracują z bankami, zapewniając preferencyjne kredytowanie inwestycji.

Fotowoltaika to niższe rachunki za prąd

Dla osób posiadających instalację fotowoltaiczną, najważniejszymi bodźcami do jej założenia były bieżące oszczędności na rachunkach za prąd (60%). Drugim najważniejszym argumentem była niezależność energetyczna, którą wskazało 54% ankietowanych. Trzecie miejsce zajęła ochrona środowiska (45% wskazań). Osoby już posiadające instalację fotowoltaiczną istotnie częściej wskazywały także, że zmotywowało ich zainteresowanie technologią i rosnącą popularność rozwiązania.

Sondaż pokazał także stan wiedzy na temat fotowoltaiki. Według deklaracji badanych, rozmowy na ten temat częściej inicjują mężczyźni, jednak decyzja o inwestycji w instalację fotowoltaiczną jest w gospodarstwach domowych podejmowana wspólnie.

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie firmy Vosti przez ABR SESTA, wzięło udział 500 osób. Zostało przeprowadzone w kwietniu tego roku, metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www).

Dodaj komentarz