Kredyt na mieszkanie
Sabina Posted on 07:36

Gdzie najłatwiej o kredyt na mieszkanie?

Mazowieckie, dolnośląskie i śląskie – z danych Idea Expert wynika, że w tych województwach przyznano w 2013 roku najwięcej kredytów hipotecznych. Co piątą umowę podpisano w województwie mazowieckim. Tu wypłacono również jedną czwartą łącznej kwoty ok. 700 mln zł finansowania przyznanego na cele mieszkaniowe poprzez całą sieć Idea Expert. Średnia wartość kredytu mieszkaniowego uruchomionego w 2013 roku w Idea Expert to 212 tys. zł. Sądząc po zainteresowaniu klientów kredytami mieszkaniowymi w 2013 roku, że nie czekali oni z decyzją o staraniu się o finansowanie nieruchomości na wejście w życie programu „Mieszkanie dla Młodych”. Chcieli natomiast zdążyć z wnioskami przed zmianą regulacji dotyczących wkładu własnego. 

Jak pokazują dane z oddziałów Idea Expert z całej Polski, choć województwo mazowieckie prowadzi pod względem liczby przyznanych kredytów hipotecznych (odpowiada za 20 proc. uruchomionych przez pośrednika kredytów), jego przewaga nad dolnośląskim i śląskim nie jest wcale bardzo duża. W tych województwach wypłacono w 2013 roku odpowiednio 18 i 17 proc. wszystkich kredytów dla klientów Idea Expert. W kolejnych dwóch województwach, zachodniopomorskim i wielkopolskim, nowych kredytów było o połowę mniej – odpowiednio 9 i 8 proc.

Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy porównamy średnią wartość udzielonego kredytu

Wśród pięciu województw, gdzie uruchomiono najwięcej kredytów prowadzi co prawda również mazowieckie, (przeciętna wartość kredytu wynosiła ponad 259 tysięcy zł), ale już na kolejnych pozycjach są województwa wielkopolskie i zachodniopomorskie – odpowiednio 231 i 198 tysięcy. Średnia kwota kredytu hipotecznego dla całej Polski wynosiła w 2013 roku, według danych Idea Expert nieco ponad 212 tys. zł. Jedocześnie, ponad połowa wszystkich kredytów mieszkaniowych opiewała na kwotę od 50 do 200 tysięcy złotych. Ok. 12 proc. stanowiły kredyty na sumy powyżej 350 tysięcy. Styczeń, w którym w sieci Idea Expert zawarto najwięcej umów, to miesiąc o najniższej średniej wartości przyznanego kredytu – ok. 166 tys. zł. Pod względem wartości jednorazowej wypłaty rekordowy okazał się lipiec, kiedy to klienci Idea Expert uzyskiwali średnio ok. 235 tys. zł na zakup nieruchomości.

Rok 2013 był ciekawym okresem na rynku mieszkaniowym

Po raz pierwszy od kilku lat klienci nie mogli liczyć na żaden program pomocy rządowej. Cieszący się dużą popularnością „Rodzina na Swoim” skończył się w grudniu 2012, a dopiero w styczniu tego roku zastąpiło go „Mieszkanie dla Młodych”. Z drugiej strony był to rok niskich stóp procentowych, a co za tym idzie relatywnie tanich kredytów, w tym mieszkaniowych. Co więcej, klientów banków do decyzji o staraniu się o finansowanie na własne mieszkanie motywowała zapowiedź wejścia w życie w styczniu 2014 roku nowych regulacji, zwiazanych z wymaganym wkładem własnym, narzuconej bankom przez KNF.

Dynamika rynku pokazuje, że największy wpływ na decyzje klientów miała właśnie kwestia związana z rekomendacją KNF-u – najlepsze wyniki odnotowano w październiku i listopadzie. Były to ostatnie chwile, gdy klienci mogli wnioskować o kredyt na kwotę stanowiącą 100 proc. wartości nieruchomości. Stymulująco na rynek działały też niskie stopy procentowe. W konsekwencji nie zaobserwowaliśmy, aby wielu klientów czekało z decyzją o staraniu się o kredyt na start programu „Mieszkanie dla Młodych”. Trzeba pamiętać, że ze względu na niskie limity cenowe, warunki programu spełnia niewiele mieszkań.

Zwłaszcza w dużych miastach, gdzie Idea Expert pośredniczy przy największej liczbie kredytów

Mimo zmiany otoczenia regulacyjnego rok 2014 to ciągle bardzo dobry czas na decyzję o kredycie hipotecznym. Pamętajmy, że za rok obowiązywał będzie dwukrotnie większy limit wkładu własnego – co najmniej 10 porc. wartości. W sytuacji, gdy średnia cena mieszkania wynosi ok. 200 tysięcy, może to skomplikować szanse na kredyt i własne mieszkanie. Dodatkowo, na rynku ciągle dominują stosunkowo niskie marże, ale już w drugiej połowie roku może to ulec zmianie. Sporo zmian w ofercie kredytów hipotecznych może spowodować też wejście w życie kolejnej rekomendacji KNF-u (tzw. rekomendacji U), która zmieni zasady oferowania przez banki produktów ubezpieczeniowych.

Jak pokazują dane z oddziałów Idea Expert z całej Polski, choć województwo mazowieckie prowadzi pod względem liczby przyznanych kredytów hipotecznych (odpowiada za 20 proc. uruchomionych przez pośrednika kredytów), jego przewaga nad dolnośląskim i śląskim nie jest wcale bardzo duża. W tych województwach wypłacono w 2013 roku odpowiednio 18 i 17 proc. wszystkich kredytów dla klientów Idea Expert. W kolejnych dwóch województwach, zachodniopomorskim i wielkopolskim, nowych kredytów było o połowę mniej – odpowiednio 9 i 8 proc.

Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy porównamy średnią wartość udzielonego kredytu. Wśród pięciu województw, gdzie uruchomiono najwięcej kredytów prowadzi co prawda również mazowieckie, (przeciętna wartość kredytu wynosiła ponad 259 tysięcy zł), ale już na kolejnych pozycjach są województwa wielkopolskie i zachodniopomorskie – odpowiednio 231 i 198 tysięcy. Średnia kwota kredytu hipotecznego dla całej Polski wynosiła w 2013 roku, według danych Idea Expert nieco ponad 212 tys. zł. Jedocześnie, ponad połowa wszystkich kredytów mieszkaniowych opiewała na kwotę od 50 do 200 tysięcy złotych. Ok. 12 proc. stanowiły kredyty na sumy powyżej 350 tysięcy. Styczeń, w którym w sieci Idea Expert zawarto najwięcej umów, to miesiąc o najniższej średniej wartości przyznanego kredytu – ok. 166 tys. zł. Pod względem wartości jednorazowej wypłaty rekordowy okazał się lipiec, kiedy to klienci Idea Expert uzyskiwali średnio ok. 235 tys. zł na zakup nieruchomości.

Rok 2013 był ciekawym okresem na rynku mieszkaniowym. Po raz pierwszy od kilku lat klienci nie mogli liczyć na żaden program pomocy rządowej. Cieszący się dużą popularnością
„Rodzina na Swoim” skończył się w grudniu 2012, a dopiero w styczniu tego roku zastąpiło go „Mieszkanie dla Młodych”. Z drugiej strony był to rok niskich stóp procentowych, a co za tym idzie relatywnie tanich kredytów, w tym mieszkaniowych. Co więcej, klientów banków do decyzji o staraniu się o finansowanie na własne mieszkanie motywowała zapowiedź wejścia w życie w styczniu 2014 roku nowych regulacji, zwiazanych z wymaganym wkładem własnym, narzuconej bankom przez KNF.

Dynamika rynku pokazuje, że największy wpływ na decyzje klientów miała właśnie kwestia związana z rekomendacją KNF-u – najlepsze wyniki odnotowano w październiku i listopadzie. Były to ostatnie chwile, gdy klienci mogli wnioskować o kredyt na kwotę stanowiącą 100 proc. wartości nieruchomości. Stymulująco na rynek działały też niskie stopy procentowe. W konsekwencji nie zaobserwowaliśmy, aby wielu klientów czekało z decyzją o staraniu się o kredyt na start programu „Mieszkanie dla Młodych”. Trzeba pamiętać, że ze względu na niskie limity cenowe, warunki programu spełnia niewiele mieszkań. Zwłaszcza w dużych miastach, gdzie Idea Expert pośredniczy przy największej liczbie kredytów.

Mimo zmiany otoczenia regulacyjnego rok 2014 to ciągle bardzo dobry czas na decyzję o kredycie hipotecznym. Pamętajmy, że za rok obowiązywał będzie dwukrotnie większy limit wkładu własnego – co najmniej 10 porc. wartości. W sytuacji, gdy średnia cena mieszkania wynosi ok. 200 tysięcy, może to skomplikować szanse na kredyt i własne mieszkanie. Dodatkowo, na rynku ciągle dominują stosunkowo niskie marże, ale już w drugiej połowie roku może to ulec zmianie. Sporo zmian w ofercie kredytów hipotecznych może spowodować też wejście w życie kolejnej rekomendacji KNF-u (tzw. rekomendacji U), która zmieni zasady oferowania przez banki produktów ubezpieczeniowych.

Dodaj komentarz