Rozwiązania do mieszkania
Sabina Posted on 19:11

Rozważnie i ekologicznie – nowy trend w budownictwie

Panele słoneczne, białe dachy, wykorzystanie wody deszczowej i stacje ładowania aut – to główne rozwiązania ekologiczne wprowadzane przez Bouygues Immobilier w nowej inwestycji w Warszawie. Pakiet zaproponowany przez francuskiego dewelopera jest doskonałym przykładem nowego podejścia do budownictwa zrównoważonego.  

Projekt kompleksu Essentiel, który powstanie na Białołęce w Warszawie, uwzględnia pakiet ekologicznych rozwiązań. Zostały one wprowadzone w trosce o środowisko oraz z myślą o mieszkańcach, którym przynoszą wymierne korzyści. Podstawowym elementem będą panele słoneczne na dachach – ich użycie zmniejszy koszty energii w częściach wspólnych. Z kolei jasne pokrycie dachów sprawi, że budynek nagrzeje się wolniej i nie trzeba będzie zużywać tyle energii na jego chłodzenie. Kolejne rozwiązanie to gromadzenie wody deszczowej do podlewania roślin. W projekcie zapowiedzianej inwestycji znalazły się również stacje do ładowania samochodów elektrycznych oraz zadaszone stojaki na rowery. Ostatnią częścią pakietu są rośliny porastające wjazdy do garaży podziemnych.

Nowy kierunek w budownictwie

Wprowadzając takie rozwiązania, Bouygues Immobilier Polska wyznacza nowy kierunek w zrównoważonym budownictwie, które do tej pory opierało się przede wszystkim na certyfikacji. Obecnie większego znaczenia nabierają widoczne i łatwe do identyfikacji rozwiązania ekologiczne, które są bardzo ważne dla mieszkańców. – Potrzeby i oczekiwania się zmieniają, świadomość o ekologicznych budynkach rośnie, dlatego reagujemy i proponujemy konkretne rzeczy oraz rozwiązania, które są coraz bardziej istotne dla klientów – mówi Paweł Kozakiewicz, project manager i sustainability leader Bouygues Immobilier Polska.

Pierwsze przykłady konkretnych elementów budownictwa zrównoważonego w Polsce w wykonaniu Bouygues Immobilier widoczne są w inwestycji Camelia zrealizowanej w Warszawie w 2018 roku. Jeszcze przed budową – z myślą o zachowaniu bioróżnorodności – opracowano specjalny projekt zieleni, po to aby stworzyć odpowiednie warunki do osiedlania się pożytecznych owadów i innych gatunków zwierząt. Deweloper zorganizował także cykl spotkań z architektami, wykonawcami i innymi osobami uczestniczącymi w projekcie, w celu wzmacniania świadomości i pogłębiania wiedzy, która później została wykorzystana przy realizacji. Dodatkowym działaniem w obszarze bioróżnorodności było posadzenie rodzimych gatunków roślin, które nie wymagają specjalnych systemów nawadniających, dzięki czemu oszczędza się wodę. Wcześniej zasięgnięto opinii ekologa, który przedstawił swoje wytyczne, a później sporządzał okresowe raporty z ich przestrzegania. Te i inne działania doprowadziły do uzyskania certyfikatu BiodiverCity (Camelia jest pierwszą inwestycją w Polsce z takim certyfikatem), który koncentruje się na miejskiej bioróżnorodności.

Na drodze zrównoważonego rozwoju

Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka jest głównym celem budownictwa ekologicznego, które jest elementem zrównoważonego rozwoju. Taki rozwój polega na zaspokajaniu potrzeb współczesnych społeczeństw w taki sposób, aby nie zmniejszać tej możliwości przyszłym pokoleniom.
– Zrównoważony rozwój jest drogą do realizacji naszego celu, jakim jest tworzenie miejskich przestrzeni, w których żyje się lepiej teraz i w przyszłości – tłumaczy Paweł Kozakiewicz.

Zdaniem Bouygues Immobilier rozwój budownictwa ekologicznego w Polsce nabiera rozpędu i na dystansie kilku kolejnych lat odegra bardzo znaczącą rolę, wytyczając nowe ścieżki przed deweloperami. – Zrównoważone budownictwo polega na dostarczaniu produktu, który jednocześnie spełnia wszystkie potrzeby mieszkaniowe przy jednoczesnej małej ingerencji w obecny stan przyrody – mówi Paweł Kozakiewicz. – Jako deweloper należący do potężnej międzynarodowej grupy mamy mocną świadomość odpowiedzialności społecznej, dlatego nie wyobrażamy sobie budowania wbrew zasadom zrównoważonego rozwoju – dodaje.

Dodaj komentarz